Przejdź do głównej zawartości

Custom Vision

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia.

Utwórz niestandardowy model przetwarzania obrazów w kilka minut

Dostosuj i osadź najnowocześniejszą analizę przetwarzania obrazów w określonych domenach za pomocą usługi Custom Vision będącej częścią usług Azure Cognitive Services. Twórz bezproblemowe środowiska klientów, optymalizuj procesy produkcyjne, przyspieszaj cyfrowe kampanie marketingowe i nie tylko. Nie jest wymagana żadna wiedza o uczeniu maszynowym.

Dostosowanie do konkretnego scenariusza

Skonfiguruj model w taki sposób, aby odbierał konkretny obiekt na potrzeby przypadku użycia.

Intuicyjne tworzenie modelu

Łatwo utwórz model identyfikatora obrazów, korzystając z prostego interfejsu.

Elastyczne wdrażanie

Uruchamiaj usługę Custom Vision w chmurze lub na urządzeniach brzegowych w kontenerach.

Wbudowane zabezpieczenia

Zaufaj zabezpieczeniom klasy korporacyjnej i systemowi ochrony prywatności stosowanym dla danych i dla wytrenowanych modeli.

Osiągnij dokładność bez zbędnych komplikacji

Rozpocznij trenowanie modelu przetwarzania obrazów za pomocą zwykłego przekazania i oznaczenia etykietami kilku obrazów. Model przeprowadza testowanie w oparciu o te dane i ciągle zwiększa dokładność w pętli opinii w miarę dodawania obrazów. Aby przyspieszyć rozwój skorzystaj z możliwych do dostosowania wbudowanych modeli dla handlu detalicznego, produkcji i żywności. Zobacz jak Minsur, jedna z największych kopalni cyny na świecie, korzysta z usługi Custom Vision, aby zapewnić zrównoważone wydobycie surowców.

Trenowanie obrazów w usłudze Custom Vision
cognitive-services_custom-vision-service_value-prop-2-image

Przyspiesz tworzenie modelu

Przyjazny interfejs przeprowadza użytkownika przez proces opracowywania i wdrażania niestandardowych modeli przetwarzania obrazów. Następnie za pomocą polecenia ping wystarczy uzyskać dostęp do interfejsu API, aby szybko tagować obrazy za pomocą nowego modelu przetwarzania obrazów, lub wyeksportować model do urządzenia, aby uruchamiać funkcję rozpoznawania obrazów w czasie rzeczywistym.

Wdróż w dowolnym miejscu — od chmury po urządzenia brzegowe

Uruchamiaj swoje modele wszędzie tam, gdzie ich potrzebujesz, zgodnie ze swoimi unikatowymi scenariuszami i wymaganiami. Z łatwością eksportuj wytrenowane modele na urządzenia lub do kontenerów na potrzeby scenariuszy z małym opóźnieniem.

Napędzanie innowacji w zakresie aplikacji za pomocą usług sztucznej inteligencji w chmurze

Poznaj 5 najważniejszych sposobów, za pomocą których Twoja organizacja może zacząć korzystać ze sztucznej inteligencji i szybko przekonać się o wartości jaką niesie.

cognitive-services_custom-vision-service_custom-vision-illustration

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy koncentrują się na ochronie danych i prywatności.

Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń
 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

 • Światowej klasy niestandardowe przetwarzanie obrazów w konkurencyjnych cenach

  Płać wyłącznie za rzeczywiste użycie bez kosztów ponoszonych z góry. Za korzystanie z usługi Custom Vision płacisz zgodnie z rzeczywistym użyciem liczby transakcji, godzin trenowania i magazynu obrazów.

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług oraz nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Dokumentacja i zasoby

Wprowadzenie

Eksploruj przykłady kodu

Przeglądaj przykłady kodu

Społeczność

Często zadawane pytania

 • Usługi Azure Cognitive Services, w tym usługa Custom Vision, mają zagwarantowaną dostępność na poziomie 99,9%. Zobacz szczegóły umowy SLA.

 • Tak. Ze względu na to, że usługa Custom Vision jest zaprojektowany tak, aby był dostosowany do Twojego scenariusza, musisz dostarczyć dane do trenowania modelu.

 • Usługa Custom Vision została zoptymalizowana pod kątem szybkiego rozpoznawania głównych różnic między obrazami, dlatego można rozpocząć prototypowanie modelu przy użyciu niewielkiej ilości danych. Zalecamy rozpoczęcie pracy z 50 obrazami na etykietę. W zależności od złożoności problemu i stopnia wymaganej dokładności, setki lub tysiące próbek mogą być wymagane dla końcowego modelu.

 • Aby zebrać obrazy na potrzeby projektów, możesz skorzystać z aplikacji Trove. Project Trove to aplikacja, która łączy Cię bezpośrednio z autorami zdjęć, umożliwiając zebranie bardziej odpowiednich i dokładnych zdjęć na potrzeby Twojego modelu. Za pomocą aplikacji Trove możesz publikować opisy projektów, określać typy szukanych zdjęć i zatwierdzać tylko wybrane przez Ciebie zdjęcia. Trove zapewnia struktury licencjonowania i prywatności, dzięki czemu można odpowiedzialnie i bezpiecznie zbierać wysokiej jakości dane. Utwórz konto w aplikacji Trove tutaj.

 • Właściwie to jedno i drugie. Witryna udostępnia interfejs graficzny umożliwiający etykietowanie danych i trenowanie modeli. Te zadania możesz też wykonać za pomocą zestawów SDK usługi Custom Vision.

 • W zależności od Twojego przypadku użycia usługi Cognitive Services oferują kilka możliwości. Model rozpoznawania obrazów i wideo w usłudze Przetwarzanie obrazów jest dobrym punktem wyjścia, jeśli nie chcesz tworzyć własnego modelu. Form Recognizer jest zoptymalizowana pod kątem przetwarzania dokumentów, usługa Video Indexer — pod kątem wyodrębniania zaawansowanych metadanych z plików audio i wideo, Face — pod kątem rozpoznawania i wykrywania twarzy, a Content Moderator — pod kątem wykrywania niepożądanego tekstu lub obrazów.

Rozpocznij tworzenie rozwiązań przy użyciu usług Cognitive Services

Wypróbuj bezpłatnie usługę Custom Vision