Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , maj 2020

19 maj

Narzędzia Azure HDInsight Tools for Visual Studio Code — tworzenie, uruchamianie i debugowanie notesów

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ta nowa wersja umożliwia wykonywanie operacji w notesach podobnych do tych, które oferuje rozwiązanie Jupyter, oraz usprawnienie współpracy dzięki konwersji plików IPYNB i PY jednym kliknięciem.

 • HDInsight
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Obsługa klastrów usługi Azure Kubernetes Service (AKS) Engine w usłudze Azure Arc

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Uprość i usprawnij istniejące zasoby lokalne, brzegowe i wielochmurowe dzięki nowym funkcjom usługi Azure Arc.

 • Azure Stack Hub
 • Microsoft Build
 • Compliance
19 maj

Nowe rozwiązania dzięki współpracy usługi Azure Stack z firmą Aware Group

TERAZ DOSTĘPNE

Firma Microsoft rozszerza swój ekosystem niezależnych dostawców oprogramowania i partnerów usługi Azure Stack, ogłaszając nowe partnerstwa, dzięki którym już latem 2020 r. będą dostępne nowe rozwiązania, między innymi firmy Aware Group.

 • Azure Stack Hub
 • Microsoft Build
19 maj

Serwer FHIR w usłudze Azure Stack Hub

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Serwer Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) typu open-source firmy Microsoft jest w trakcie pakowania i przygotowania do wydania w usługach Azure Stack Hub i Azure Stack Edge. Udostępnienie serwera FHIR, obsługującego wymianę danych zdrowotnych, na brzegu umożliwi realizację scenariuszy bez połączenia lub z połączeniem tymczasowym.

 • Azure Stack Hub
 • Microsoft Build
19 maj

Nowe środowisko portalu usługi Azure Functions

TERAZ DOSTĘPNE

Nowe środowisko portalu usługi Azure Functions to lepsza wydajność, dostępność i spójność z pozostałą zawartością witryny Azure Portal.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Services
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Obsługa obciążeń systemu Linux w narzędziu App Service Migration Assistant

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Narzędzie App Service Migration Assistant obsługuje teraz migrowanie skonteneryzowanych aplikacji internetowych z lokalnych obrazów kontenera do usługi App Service dla systemu Linux.

 • App Service
 • Web App for Containers
 • Open Source
 • SDK and Tools
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Klucze zarządzane przez klienta w usłudze Azure Container Registry są teraz ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Korzystanie z własnego klucza szyfrowania w usłudze Azure Container Registry jest teraz dostępne dla nowych rejestrów.

 • Container Registry
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Tematy partnerów usługi Event Grid są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Tematy partnerów umożliwiają bezpośrednie nawiązywanie połączenia ze źródłami danych innych firm w usłudze Event Grid i subskrybowanie zdarzeń w taki sam sposób, jak w przypadku wszystkich innych źródeł. Nasz partner Auth0 wprowadził już integrację z tematami partnerów usługi Event Grid. Połącz swoje konta platform Auth0 i Azure, aby rejestrować i monitorować zdarzenia z usług Auth0 i reagować na nie w czasie rzeczywistym.

 • Event Grid
 • Services
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Obsługa tożsamości zarządzanych przypisanych przez system w usłudze Azure Event Grid jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Event Grid obsługuje teraz tożsamości zarządzane przypisane przez system

 • Event Grid
 • Services
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Maszyny wirtualne platformy Azure— obsługa tworzenia kopii zapasowych jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Backup obsługuje teraz maszyny wirtualne platformy Azure z maksymalnie 32 dołączonymi dyskami.

 • Azure Backup
 • Microsoft Build
 • Management
19 maj

Usługa Azure Quantum w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Przenosimy usługę Azure Quantum do ograniczonej wersji zapoznawczej.

 • Azure Quantum
 • Services
 • Microsoft Build
19 maj

Innowacje w zakresie odpowiedzialnego uczenia maszynowego w usłudze Azure Machine Learning

TERAZ DOSTĘPNE

Firma Microsoft zapowiada wprowadzenie kilku innowacji w zakresie odpowiedzialnego uczenia maszynowego w usłudze Azure Machine Learning, dzięki którym organizacjom łatwiej będzie przezwyciężyć bariery związane ze stosowaniem rozwiązań sztucznej inteligencji.

 • Azure Machine Learning
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Rozszerzenie Visual Studio Live Share obsługuje teraz rozmowę głosową

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Twórz sesje wspólnego kodowania w programach Visual Studio, Visual Studio Code lub Visual Studio Codespaces, aby pracować razem w czasie rzeczywistym — teraz masz do dyspozycji rozmowy głosowe i tekstowe.

 • Visual Studio
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Visual Studio Codespaces: obsługa nowych systemów operacyjnych i integracja z usługą GitHub

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ogłaszamy wprowadzenie prywatnych wersji zapoznawczych: Twórz środowiska deweloperskie hostowane w chmurze z dostępem z poziomu programu Visual Studio, Visual Studio Code lub natywnie z poziomu witryny GitHub.com.

 • Visual Studio
 • Microsoft Build
19 maj

Aktualizacje usługi Azure Bot Service i platformy Bot Framework ogłoszone na konferencji Build 2020

TERAZ DOSTĘPNE

Zapoznaj się z listą ulepszeń i nowych funkcji, dzięki którym tworzenie czatbotów będzie jeszcze wydajniejsze. Obejmują one między innymi ogólną dostępność akceleratorów rozwiązań Bot Framework Composer i Virtual Assistant oraz obsługę scenariuszy przekazywania rozmowy do żywego człowieka.

 • Azure Bot Services
 • SDK and Tools
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Nowa warstwa sieciowa z preferencją routingu jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wybierz sposób kierowania ruchu między platformą Azure a Internetem, korzystając z preferencji routingu na platformie Azure, dostępnej teraz w wersji zapoznawczej. Możesz wybrać routing przez sieć Microsoft Global Network lub routing przez sieć ISP (publiczny Internet). Ceny transferu danych wychodzących będą zależne od wybranej opcji routingu.

 • Services
 • Microsoft Build
19 maj

Usługa Azure Peering Service jest już ogólnie dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Peering Service to współpraca partnerska z dostawcami usług, mająca na celu zapewnianie wysoce niezawodnej i zoptymalizowanej łączności internetowej dla usług firmy Microsoft. Oferuje też telemetrię opóźnień internetowych oraz monitorowanie tras z alertami dotyczącymi przechwyceń i wycieków danych oraz wszelkich innych złośliwych konfiguracji protokołu Border Gateway Protocol (BFP).

 • Azure Peering Service
 • Services
 • Microsoft Build
19 maj

Rozszerzone możliwości reprezentacji cyfrowej w usłudze Azure Digital Twins

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W usłudze Azure Digital Twins dodano rozszerzone możliwości reprezentacji cyfrowej.

 • Azure Digital Twins
 • Microsoft Build
19 maj

Usługa Azure Policy dla usługi Azure Kubernetes Service (AKS) jest dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Przeprowadzaj inspekcję wszystkich zasobów platformy Azure i wymuszaj konfiguracje tych zasobów na dużą skalę dzięki usłudze Azure Policy. Przy użyciu usługi Azure Policy dla usługi AKS możesz ustawiać zasady między innymi dla zasobników, przestrzeni nazw oraz ruchu przychodzącego.

 • Azure Policy
 • Services
 • Microsoft Build
19 maj

Obsługa nowych funkcji aplikacji Jupyter Notebook w usłudze Azure Cosmos DB

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W wersji zapoznawczej dostępna jest teraz obsługa kilku nowych wbudowanych funkcji aplikacji Jupyter Notebook, co ułatwia deweloperom i analitykom danych analizowanie i wizualizowanie danych usługi Azure Cosmos DB.

 • Azure Cosmos DB
 • Microsoft Build
 • Features

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie