Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Klucze zarządzane przez klienta w usłudze Azure Container Registry są teraz ogólnie dostępne

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Klucze zarządzane w usłudze Azure Container Registry są teraz dostępne dla nowych rejestrów. Użyj tej funkcji, aby korzystać z własnego klucza szyfrowania w usłudze Azure Container Registry. Korzystając z własnego klucza przechowywanego w usłudze Azure Key Vault do szyfrowania obrazów i artefaktów, klienci mogą ściślej stosować się do wewnętrznych przepisów dotyczących zgodności.

Dowiedz się więcej

  • Azure Container Registry
  • Features

Powiązane produkty