Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Narzędzia Azure HDInsight Tools for Visual Studio Code — tworzenie, uruchamianie i debugowanie notesów

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Obsługa notesów w rozszerzeniu HDInsight Spark & Hive dla programu Visual Studio Code jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Dzięki tej funkcji możesz wykonywać operacje w notesach podobne do tych, które oferuje rozwiązanie Jupyter, oraz usprawnić współpracę dzięki konwersji plików IPYNB i PY jednym kliknięciem. 

Notes programu Visual Studio Code obsługuje natywnie pracę z notesami Jupyter, dzięki czemu można utworzyć nowy notes IPYNB, otworzyć istniejący notes i wykonywać operacje na poziomie komórek kodu i znaczników Markdown. Ponadto możesz korzystać ze wszystkich możliwości usługi językowej dla języka Python, debugować notes i obserwować zmienne. 

Rozszerzenie HDInsight Spark & Hive zapewnia także bezproblemową integrację z klastrami usługi HDInsight. Możesz szybko uzyskiwać dostęp do standardowych klastrów usługi HDInsight, klastrów ESP i klastrów brokera tożsamości usługi HDInsight przez logowanie na platformie Azure lub łączyć się z klastrami ręcznie w celu przesyłania zapytań interaktywnych PySpark i zadań wsadowych.

Dowiedz się więcej

  • HDInsight
  • Features

Powiązane produkty