Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa obciążeń systemu Linux w narzędziu App Service Migration Assistant

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Narzędzie App Service Migration Assistant obsługuje teraz migrowanie skonteneryzowanych aplikacji internetowych z lokalnych obrazów kontenera do usługi App Service dla systemu Linux. Narzędzie wykonuje wstępnie zdefiniowane kontrole gotowości i umożliwia klientom wybranie usługi Azure Container Registry lub centrum Docker jako repozytorium obrazów kontenera, a następnie wdrożenie obrazu kontenera w usłudze Azure App Service dla systemu Linux.

Oceń i migruj swoje aplikacje internetowe

  • App Service
  • Web App for Containers
  • Features
  • SDK and Tools
  • Open Source

Powiązane produkty