Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa nowych funkcji aplikacji Jupyter Notebook w usłudze Azure Cosmos DB

Data opublikowania: 19 maja, 2020

W wersji zapoznawczej dostępna jest teraz obsługa kilku nowych wbudowanych funkcji aplikacji Jupyter Notebook, co ułatwia deweloperom i analitykom danych analizowanie i wizualizowanie danych usługi Azure Cosmos DB.

Użyj jednej z nowych funkcji, aby tworzyć i uruchamiać notesy języka C# z poziomu eksploratora danych. Środowisko obejmuje wbudowane wystąpienie zestawu .NET SDK usługi Azure Cosmos DB zapewniające łatwy dostęp do danych i umożliwia importowanie własnych pakietów NuGet według potrzeb.

Aby ułatwić współpracę nad notesami i udostępnianie ich, możesz połączyć obszar roboczy notesu z repozytorium GitHub. Po nawiązaniu połączenia możliwe będzie wyświetlanie, uruchamianie i edytowanie notesów z repozytorium GitHub w obszarze roboczym. Bezproblemowo zapisuj zmiany bezpośrednio w repozytorium GitHub w usłudze Azure Data Explorer.

Masz też do dyspozycji nową galerię przykładów, dzięki której znajdziesz wszystkie dostępne przykłady w jednym miejscu. Galeria zawiera nowy przewodnik Szybki start dotyczący notesów języka C#, nowy przykład uczenia maszynowego/konserwacji predykcyjnej oraz przykłady ułatwiające poznawanie pojęć związanych z usługą Azure Cosmos DB.

Włącz obsługę aplikacji Jupyter Notebook już dziś i wypróbuj nowe funkcje, korzystając z konta usługi Azure Cosmos DB. Aby przekazać swój przykład, wyślij do nas żądanie ściągnięcia w naszym repozytorium GitHub.

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Powiązane produkty