Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , maj 2020

19 maj

Rozwiązania dla branży produkcyjnej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w fabrykach

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Klienci z branży produkcyjnej mogą zmodernizować swoje zakłady i rozpocząć korzystanie z inteligentnych urządzeń brzegowych dzięki rozwiązaniu sztucznej inteligencji, które łączy możliwości usług Azure Stack Hub i Azure Stack Edge z funkcją przetwarzania obrazów.

 • Azure Stack Hub
 • Microsoft Build
19 maj

Ucz się, nawiązuj połączenia i dziel się opiniami z ekspertami firmy Microsoft

TERAZ DOSTĘPNE

Platforma Microsoft Q&A została w pełni zintegrowana z platformami Microsoft Docs i Microsoft Learn, co zapewnia jeszcze bogatsze środowisko do uzyskiwania odpowiedzi na pytania techniczne.

 • Microsoft Build
18 maj

Obsługa zapory dla usługi Azure Relay jest obecnie dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dzięki nowej funkcji obsługi zapory, obecnie dostępnej w wersji zapoznawczej, usługa Azure Relay oferuje teraz możliwość ograniczenia łączności tylko do dobrze znanych adresów IP lub adresów IPv4 w ramach zakresów bezklasowego routingu międzydomenowego (CIDR) w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

 • Security
 • Services
 • Features
18 maj

Obsługa usługi Azure Relay przez usługę Azure Private Link dla klientów nadawców jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W tej wersji zapoznawczej ruch między klientem nadawcy usługi Relay uruchomionym w sieci wirtualnej a usługą Azure Relay korzysta z sieci szkieletowej firmy Microsoft zapewniającej izolację sieci.

 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Security
 • Services
 • Features
15 maj

Publiczna wersja zapoznawcza funkcji przechowywania wersji usługi Azure Blob jest teraz dostępna

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Jako kolejny krok w kierunku poprawy zarządzania danymi i ich ochrony, z przyjemnością ogłaszamy wersję zapoznawczą funkcji przechowywania wersji usługi Blob Storage.

 • Azure Blob Storage
 • Features
15 maj

Usługa Azure Data Lake Storage Gen2, program PowerShell i interfejs wiersza polecenia są teraz ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Użyj programu PowerShell i semantyki systemu plików interfejsu wiersza polecenia platformy Azure na potrzeby operacji na systemach plików, katalogach oraz plikach usługi Azure Data Lake Storage Gen2.

 • Azure Data Lake Storage
 • SDK and Tools
14 maj

Usługa Azure Private Link jest teraz dostępna dla wielu nowych usług platformy Azure

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Private Link obsługuje teraz wiele nowych usług platformy Azure w wersji ogólnie dostępnej i zapoznawczej.

 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Virtual Network
 • Event Hubs
 • Event Grid
 • Service Bus
 • Azure Cognitive Search
 • Container Registry
 • Azure Backup
 • Azure SignalR Service
 • Azure IoT Hub
 • Security
 • Compliance
 • Services
14 maj

Funkcje ciągłego wdrażania YAML usługi Azure Pipelines są teraz dostępne w aktualizacji usługi Azure DevOps

TERAZ DOSTĘPNE

Funkcje ciągłego wdrażania YAML usługi Azure Pipelines są teraz dostępne w najnowszej aktualizacji usługi Azure DevOps wraz z innymi ulepszeniami środowiska użytkownika usługi Azure Pipelines.

 • Azure DevOps
 • Features
14 maj

Azure IoT Central — nowe funkcje z kwietnia 2020 r.

TERAZ DOSTĘPNE

Nowe funkcje usługi Azure IoT Central z kwietnia 2020 r są już dostępne.

 • Azure IoT Central
 • Features
14 maj

Azure IoT Central — aktualizacje z kwietnia 2020 r.

TERAZ DOSTĘPNE

Aktualizacje funkcji usługi Azure IoT Central z kwietnia 2020 r są już dostępne.

 • Azure IoT Central
 • Features
14 maj

Funkcja kondycji usługi Azure Monitor dla kontenerów jest przenoszona do ograniczonej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q2 2020

Funkcja kondycji usługi Azure Monitor dla kontenerów (obecnie dostępna w publicznej wersji zapoznawczej) zostanie przeniesiona do ograniczonej wersji zapoznawczej do końca czerwca 2020 r. Robimy to w celu zminimalizowania wpływu dla klientów podczas implementowania ulepszeń opracowanych w oparciu o Wasze opinie. W produkcie będą wyświetlane powiadomienia dla klientów dotyczące przejścia do prywatnej wersji zapoznawczej.

 • Azure Monitor
 • Services
14 maj

Prywatne punkty końcowe usługi Azure Storage są teraz ogólnie dostępne w regionie Azure Government

TERAZ DOSTĘPNE

Prywatne punkty końcowe usługi Azure Storage są teraz ogólnie dostępne w regionie Azure Government. Prywatne punkty końcowe zapewniają bezpieczną łączność z usługą Azure Storage z sieci wirtualnej platformy Azure. Sieci lokalne mogą również bezpiecznie łączyć się z kontem magazynu przy użyciu prywatnego punktu końcowego, gdy ta sieć jest połączona z siecią wirtualną przy użyciu usługi Azure Express Route lub sieci VPN.

 • Konta magazynu
 • Features
 • Regions & Datacenters
14 maj

Usługa Azure Private Link jest teraz ogólnie dostępna w regionach dla instytucji rządowych Stanów Zjednoczonych

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Private Link jest teraz ogólnie dostępna dla wielu nowych usług.

 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Virtual Network
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Azure Synapse Analytics
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Key Vault
 • Backup Server
 • Azure Cognitive Search
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • Event Grid
 • Container Registry
 • Konta magazynu
 • Azure Data Lake Storage
 • Security
 • Compliance
 • Services
14 maj

Usługa Azure Private Link dla usług Azure SQL Database i Azure Synapse Analytics jest teraz dostępna we wszystkich regionach dla instytucji rządowych Stanów Zjednoczonych

Obsługa usługi Azure Private Link dla usług Azure SQL Database i Azure Synapse Analytics jest teraz ogólnie dostępna we wszystkich regionach dla instytucji rządowych Stanów Zjednoczonych.

 • Security
 • Features
13 maj

Dzienniki usługi Azure Monitor są teraz dostępne w regionie US Gov Arizona

TERAZ DOSTĘPNE

Dzienniki usługi Azure Monitor — funkcja, która umożliwia zbieranie danych telemetrycznych oraz analizowanie i pobieranie danych — jest teraz dostępna w regionie US Gov Arizona.

 • Azure Monitor
 • Regions & Datacenters
13 maj

Inspekcja usługi SQL Azure do konta magazynu za siecią wirtualną i zaporą jest już ogólnie dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Otrzymywaliśmy opinie dotyczące potrzeby przechowywania dzienników inspekcji usługi SQL Azure w bezpiecznej lokalizacji i z przyjemnością ogłaszamy, że zapisywanie zdarzeń bazy danych za pośrednictwem funkcji inspekcji usługi SQL Azure do konta magazynu platformy Azure za usługą Azure Virtual Network lub zaporą jest już ogólnie dostępne.

 • Azure Synapse Analytics
 • Azure SQL Database
 • Security
 • Features
13 maj

Usługa App Service jest teraz wydawcą zdarzeń w usłudze Azure Event Grid (w wersji zapoznawczej)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa App Service jest teraz wydawcą zdarzeń w usłudze Event Grid, co umożliwia deweloperom subskrybowanie zdarzeń z aplikacji internetowych lub planów usługi aplikacji i działanie przy użyciu usług Azure Functions, Logic Apps, elementów webhook i innych usług. Ta funkcja jest dostępna dla aplikacji systemu Windows i Linux we wszystkich regionach publicznych.

 • App Service
 • Event Grid
 • Services
 • Features
13 maj

Rozszerzanie możliwości dysków na poziomie maszyny wirtualnej

TERAZ DOSTĘPNE

Rozszerzanie możliwości dysków na poziomie maszyny wirtualnej to nowa funkcja, która umożliwia obciążeniom bezproblemową obsługę nieprzewidzianego wzrostu natężenia ruchu na dysku bez konieczności nadmiernej aprowizacji maszyny wirtualnej. Ta funkcja jest teraz włączona na wszystkich maszynach wirtualnych platformy Azure z serii Lsv2.

 • Dyski zarządzane
 • Services
13 maj

Aparat reguł dla usługi Azure Front Door Service jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Skorzystaj z nowych reguł, aby jeszcze bardziej dostosować zachowanie usługi Azure Front Door Service. Aparat reguł w usłudze Azure Front Door Service umieszcza Twoje specyficzne potrzeby w zakresie routingu na pierwszym planie swojego środowiska dostarczania aplikacji, zapewniając Ci większą kontrolę nad definiowaniem i wymuszaniem sposobu obsługi zawartości. Aparat reguł umożliwia modyfikowanie nagłówków żądań i odpowiedzi oraz dynamiczne zastępowanie bieżącego zachowania trasy na podstawie żądań przychodzących.

 • Azure Front Door
 • Security
 • Services
13 maj

Usługa Private Link jest teraz dostępna w usłudze Event Grid

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Event Grid oferuje teraz integrację z usługą Private Link dla tematów niestandardowych i domen zdarzeń dostępnych ogólnie we wszystkich regionach platformy Azure

 • Event Grid
 • Security
 • Services
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie