Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowa warstwa sieciowa z preferencją routingu jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Preferencja routingu to nowa opcja dla klientów platformy Azure, która umożliwia im wybór routingu między zasobami platformy Azure a klientami w Internecie. Optymalne użycie aplikacji ma kluczowe znaczenie, podobnie jak możliwość określenia architektury dostarczania. Dwie dostępne opcje routingu to: (1) routing przez sieć Microsoft Global Network (domyślny) oraz (2) routing przez publiczny Internet. Opcje te nazywa się również, odpowiednio, „routingiem z użyciem najlepszego wyjścia” i „routingiem z użyciem najbliższego wyjścia”.

Domyślny routing przez sieć Microsoft Global Network: ruch od użytkowników jest przyjmowany jak najbliżej użytkownika i kierowany przez sieć Microsoft Global Network do zasobów na platformie Azure. Ruch powrotny z platformy Azure jest kierowany tą samą ścieżką i opuszcza sieć firmy Microsoft jak najbliżej użytkownika. Ruch jest utrzymywany w sieci firmy Microsoft najdłużej, jak to możliwe, co zapewnia najmniejszą liczbę przeskoków oraz najlepszą wydajność i dostępność (opcja „najlepszego wyjścia”).

Routing przez publiczny Internet: ruch od użytkowników przechodzi przez publiczny Internet (sieć usługodawcy internetowego) i dociera do sieci firmy Microsoft jak najbliżej regionu obsługującego docelową usługę. Ruch powrotny z platformy Azure opuszcza sieć firmy Microsoft w tym samym regionie i wraca do użytkownika trasą przez publiczny Internet. Zatem przez większość czasu ruch odbywa się przez publiczny Internet (opcja „najbliższego wyjścia”). Wydajność sieci na całej trasie przez publiczny Internet będzie zależała przede wszystkim przez wydajność zapewnioną przez usługodawcę internetowego i operatora sieci.

Ceny ruchu danych wychodzących będą zależne od wybranej opcji routingu sieciowego. Preferencję routingu można wybrać podczas tworzenia publicznego adresu IP, który można dołączyć do zasobu platformy Azure, na przykład maszyny wirtualnej, zestawu skalowania maszyn wirtualnych lub dostępnego z Internetu modułu równoważenia obciążenia. Można także dodatkowo określić preferencje routingu dla zasobów usługi Azure Storage.

Zobacz dokumentację

 

  • Services