W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa klastrów usługi Azure Kubernetes Service (AKS) Engine w usłudze Azure Arc

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Uprość i usprawnij istniejące zasoby lokalne, brzegowe i wielochmurowe dzięki nowym funkcjom usługi Azure Arc. Rozwiązanie Kubernetes z usługą Azure Arc jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej i umożliwia zarządzanie aplikacjami i klastrami Kubernetes w dowolnej lokalizacji.

Ponadto firma Microsoft udostępni klastry Kubernetes wdrażane za pośrednictwem usługi Azure Kubernetes Service Engine w infrastrukturze Azure Stack Hub, którymi można zarządzać w usłudze Azure Arc, na początku lata 2020 r. To umożliwi centralne zarządzanie klastrami Kubernetes Twojej organizacji niezależnie od tego, gdzie są hostowane.

Dowiedz się więcej

  • Azure Stack Hub
  • Compliance
  • Microsoft Build

Powiązane produkty