Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , maj 2020

19 maj

Ogłoszenie projektów Bonsai i Moab

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ogłaszamy projekt Bonsai — usługę nauczania maszynowego firmy Microsoft umożliwiającą tworzenie inteligentnych przemysłowych systemów sterowania — oraz projekt Moab — nowego robota balansującego typu open-source, który pomoże inżynierom i deweloperom w nauce tworzenia tych rzeczywistych systemów autonomicznych.

 • Microsoft Build
19 maj

‘Learn TV’ daily online program to provide developers with education and skills

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Microsoft Learn will launch “Learn TV,” daily live programming and discussions for developers and a one-stop shop to learn and grow with live content from Microsoft Cloud Advocates and Product Group leaders.

 • Microsoft Build
19 maj

Azure IoT Central — ogłoszenia z konferencji Build 2020

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępne są już nowe funkcje usługi Azure IoT Central, w tym nowe szablony i obsługa usług Azure Sphere i Azure IoT Edge.

 • Azure IoT Central
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Nowe rozszerzenia platformy Azure dla programu Visual Studio Code

TERAZ DOSTĘPNE

Są już dostępne dwa nowe rozszerzenia programu Visual Studio Code, które ułatwiają pracę na platformie Azure — Azure Virtual Machines i Azure Resource Groups.

 • Visual Studio Code
 • Open Source
 • SDK and Tools
 • Microsoft Build
19 maj

Dzienniki diagnostyczne usługi Azure Container Registry są teraz ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Dzienniki diagnostyczne usługi Azure Container Registry są już dostępne.

 • Container Registry
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Opcja hostowania statycznych jednostronicowych aplikacji internetowych jest teraz dostępna w usłudze App Service w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Statyczne aplikacje internetowe to uproszczona opcja hostingu dla deweloperów tworzących nowoczesne aplikacje internetowe ze statycznymi frontonami i dynamicznymi zapleczami, wykorzystujące bezserwerowe interfejsy API.

 • App Service
 • Services
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Dostawca zasobów usługi Azure Kubernetes Service (AKS) w usłudze Azure Stack w wersji zapoznawczej

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Wkrótce zostanie udostępniona prywatna wersja zapoznawcza usługi AKS w infrastrukturze Azure Stack Hub.

 • Azure Stack Hub
 • Microsoft Build
19 maj

Zarządzanie flotą w usłudze Azure Stack Hub w wersji zapoznawczej

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Latem 2020 r. dostępnych będzie sześć nowych funkcji usługi Azure Stack Hub w ograniczonej lub publicznej wersji zapoznawczej.

 • Azure Stack Hub
 • Microsoft Build
19 maj

Łatwe wdrażanie usługi Azure Stack i zarządzanie nią za pośrednictwem firmy Avanade

TERAZ DOSTĘPNE

Firma Avanade, partner usług w chmurze, oferuje teraz sposób na łatwe wdrożenie usługi Azure Stack i zarządzanie nią w zdalnych lokalizacjach, takich jak fabryki, platformy wiertnicze, punkty handlowe, magazyny i nie tylko.

 • Azure Stack Hub
 • Microsoft Build
19 maj

Jest już dostępne wielochmurowe rozwiązanie firmy CloudAssert do zarządzania dla centrum

TERAZ DOSTĘPNE

Jest już dostępne wielochmurowe rozwiązanie firmy CloudAssert do zarządzania.

 • Azure Stack Hub
 • Microsoft Build
19 maj

Obsługa wtyczki Azure Container Networking Interface dla kontenerów systemu Windows w usłudze Azure Stack Hub już niedługo będzie dostępna w prywatnej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Kontenery systemu Windows oraz wtyczka Azure Container Networking Interface w klastrach usługi Kubernetes wdrożonych za pomocą usługi AKS Engine będą wkrótce dostępne w prywatnej wersji zapoznawczej.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Azure Stack Hub
 • Microsoft Build
 • Compliance
19 maj

Usługa Azure Stack Hub teraz obsługuje zgodność międzyplatformową w programie PowerShell

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Stack Hub teraz obsługuje zgodność międzyplatformową w programie PowerShell i zapewnia spójność rozwiązań hybrydowych na platformie Azure.

 • Azure Stack Hub
 • Gallery
19 maj

Narzędzie ManageIQ (wcześniej znane jako CloudForms) jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Rozwiązanie ManageIQ, platforma systemu RedHat umożliwiająca operatorom w chmurze zarządzanie zasobami na platformach usługi Azure Stack Hub takich jak maszyny wirtualne oraz śledzenie danych użycia, jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

 • Azure Stack Hub
 • Microsoft Build
 • Compliance
19 maj

Usługa Azure Container Registry w infrastrukturze Azure Stack Hub — prywatna wersja zapoznawcza

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Zapowiedź prywatnej wersji zapoznawczej usługi Azure Container Registry w infrastrukturze Azure Stack Hub.

 • Azure Stack Hub
 • Microsoft Build
19 maj

Obsługa usługi Azure Private Link i zapory w usłudze Azure Container Registry jest już dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Obsługa usługi Private Link i zapory ruchu przychodzącego, pozwalająca ograniczyć ruch sieciowy zasobów w sieci wirtualnej, jest już ogólnie dostępna w usłudze Container Registry.

 • Container Registry
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Obsługa sieci wirtualnych w usłudze IoT Hub jest teraz ogólnie dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Obsługa sieci wirtualnych w usłudze IoT Hub jest teraz ogólnie dostępna.

 • Azure IoT Hub
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Dane wyjściowe o wysokiej przepływności z usługi Azure Stream Analytics do usługi Azure Synapse Analytics w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Zadania usługi Azure Stream Analytics mogą teraz przekazywać dane wyjściowe do istniejącej tabeli puli SQL w usłudze Azure Synapse Analytics oraz przetwarzać dane z przepływnością do 200 Mb/s.

 • Azure Synapse Analytics
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Uwierzytelnianie usługi Azure Stream Analytics w usłudze Azure SQL Database przy użyciu tożsamości zarządzanych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Stream Analytics obsługuje teraz uwierzytelnianie przy użyciu tożsamości zarządzanych w usłudze Azure SQL Database.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure SQL Database
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

W usłudze Azure Data Explorer można pozyskiwać nawet 10 000 obiektów blob dzięki definicji schematu z automatycznymi sugestiami

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dowiedz się, jak pozyskać nawet 10 000 obiektów blob dzięki definicji schematu z automatycznymi sugestiami i kontynuować pozyskiwanie nowych obiektów blob w kilka minut.

 • Azure Data Explorer
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Ulepszenia zabezpieczeń przedsiębiorstwa w usłudze Azure HDInsight

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W usłudze Azure HDInsight są dostępne trzy nowe ulepszenia funkcji zabezpieczeń.

 • HDInsight
 • Security
 • Microsoft Build
 • Features

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie