Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa tożsamości zarządzanych przypisanych przez system w usłudze Azure Event Grid jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Usługa Azure Event Grid obsługuje teraz tożsamości zarządzane przypisane przez system. Przy użyciu tożsamości przypisanych przez system możesz zarządzać publikowaniem zdarzeń w innych zasobach platformy Azure.

Możesz na przykład przypisać do tematu rolę „Nadawca danych Azure Event Hubs”, aby zezwolić subskrypcjom zdarzeń z tego tematu na publikowanie w punkcie końcowym usługi Event Hubs.

Dowiedz się więcej z dokumentacji

  • Event Grid
  • Features
  • Services

Powiązane produkty