Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  lipiec 2019

  15 lip
  15 lip

  Usługa Azure Resource Graph jest ogólnie dostępna

  Usługa Azure Resource Graph, która umożliwia eksplorowanie zasobów na dużą skalę, jest teraz ogólnie dostępna dla wszystkich klientów platformy Azure.

  15 lip

  Wprowadzenie do przewodnika Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure

  Przewodnik Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure zapewnia kompleksowe wskazówki, najlepsze rozwiązania, dokumentację i narzędzia, których architekci chmury, informatycy i decydenci biznesowi potrzebują do pomyślnej realizacji celów.

  15 lip

  Nowe rozmiary maszyn wirtualnych platformy Azure z 48 procesorami wirtualnymi są teraz dostępne

  Teraz dostępne są nowe rozmiary 48 procesorów wirtualnych dla serii Dv3, Dsv3, Ev3, Esv3, Fsv2 i Lsv2 maszyn wirtualnych platformy Azure, aby umożliwić lepsze dopasowanie do wymagań związanych z obciążeniem.

  15 lip

  Usługa Azure Stream Analytics oferuje teraz natywną obsługę formatu Apache Parquet

  Usługa Azure Stream Analytics oferuje teraz natywną obsługę formatu Apache Parquet podczas zapisywania danych w usłudze Azure Blob Storage.

  15 lip

  Cognitive Services — wstępnie skompilowana możliwość Rozpoznawanie formularzy

  Usługa Rozpoznawanie formularzy poznaje strukturę Twoich formularzy, aby w sposób inteligentny wyodrębniać tekst i dane.

  15 lip

  Zestaw Azure Kinect DK jest teraz ogólnie dostępny w Stanach Zjednoczonych i Chinach

  Azure Kinect DK to zestaw dla deweloperów obejmujący zaawansowane czujniki z technologią sztucznej inteligencji (AI) na potrzeby tworzenia złożonych modeli przetwarzania obrazów i mowy.

  15 lip

  Azure Container Registry — obsługa planowania w zadaniach usługi Container Registry

  Zadania usługi Container Registry, które obsługują tworzenie i wykonywanie wykresów kontenerów w chmurze, teraz obsługują automatyczne planowanie.

  15 lip

  Azure Container Registry — obsługa kontroli kondycji w ramach samodzielnej diagnostyki w interfejsie wiersza polecenia platformy Azure

  Łatwo samodzielnie diagnozuj najbardziej typowe problemy z łącznością rejestru, korzystając z interfejsów API sprawdzania kondycji usługi Azure Container Registry.

  15 lip

  Dostępny jest już nowy zbiór zestawów Azure SDK w wersji zapoznawczej

  Nowy zbiór bibliotek do pracy z usługami Azure Storage, Cosmos DB, Key Vault i Event Hubs w językach Java, Python, JavaScript/TypeScript i C# jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej.

  15 lip

  Wprowadzenie do usługi Azure Lighthouse

  Rozwiązanie Azure Lighthouse zapewnia dostawcom usług jedną płaszczyznę kontroli do zarządzania różnymi infrastrukturami klientów za pomocą funkcji zaawansowanej automatyzacji, wydajności i ładu.

  15 lip

  Grupy umieszczania w pobliżu są teraz w wersji zapoznawczej

  Grupy umieszczania w pobliżu to możliwość logicznego grupowania maszyn wirtualnych platformy Azure, z którego można korzystać w celu zmniejszania opóźnień sieciowych między maszynami wirtualnymi.

  15 lip

  Multi-protocol Data Access for Azure Data Lake Storage is now in public preview

  New functionality that will enable you to manage the same data using either Blob APIs or Data Lake Storage Gen2 APIs is now available in preview.

  15 lip

  Przedstawienie programu migracji na platformę Azure

  Dostępny jest już program migracji na platformę Azure, który pozwala klientom i partnerom pracować bezpośrednio z firmą Microsoft przy planowaniu i implementowaniu projektów migracji na platformę Azure. Wykorzystując sprawdzone metodologie, narzędzia, zasoby i najlepsze rozwiązania w zakresie wdrażania chmury firmy Microsoft, uprościsz i przyspieszysz swoją migrację do chmury platformy Azure, stosując przy tym podejście, które jest dopasowane do unikatowych potrzeb Twojej organizacji.

  15 lip

  Dostępne już są migracje online i offline z bazy danych MongoDB do usługi Azure Cosmos DB

  Migruj z lokalnych lub chmurowych implementacji bazy danych MongoDB do usługi Azure Cosmos DB przy minimalnym przestoju za pomocą usługi Azure Database Migration Service.

  15 lip

  Repliki do odczytu w wielu regionach dla usługi Azure Database for MariaDB

  Replikacja asynchroniczna między regionami jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej dla usługi Azure Database for MariaDB. Możesz utworzyć nawet pięć serwerów replik tylko do odczytu dla każdego serwera głównego, aby skalować w poziomie i równoważyć obciążenia z dużą liczbą odczytów między serwerami replik i regionami platformy Azure.

  15 lip

  Urządzenie Azure FXT Edge Filer jest już dostępne

  Rozwiązanie Avere FXT Edge Filer jest teraz ogólnie dostępne. Ten przeprojektowany sprzęt wykorzystuje możliwości technologii oprogramowania firmy Avere Systems, aby przyspieszać działanie środowisk magazynujących dołączonych do sieci (NAS) i rozszerzać dostęp do usługi Azure Blob Storage.

  15 lip

  Zestaw .NET V3 SDK dla usługi Azure Cosmos DB jest teraz ogólnie dostępny

  Zestaw .NET V3 SDK dla usługi Azure Cosmos DB wprowadza ulepszenia wydajności (w tym nowy interfejs API przesyłania strumieniowego), bardziej intuicyjny, idiomatyczny model programowania z interfejsami API przyjaznymi dla deweloperów oraz nowe modele programowania z wypychaniem do zestawienia zmian i ściąganiem z niego.

  15 lip

  Azure DevTest Labs — konfigurowanie laboratorium do korzystania z bramy pulpitu zdalnego

  Za pomocą usługi Azure DevTest Labs możesz skonfigurować dla swojego laboratorium bramę pulpitu zdalnego, aby zapewnić bezpieczny dostęp do maszyn wirtualnych bez ujawniania portu RDP.

  15 lip

  Zestaw Java V3 SDK usługi Azure Cosmos DB jest już dostępny

  Zestaw Java V3 SDK usługi Azure Cosmos DB jest teraz ogólnie dostępny i oferuje nowy, bardziej intuicyjny, idiomatyczny model programowania dzięki przyjaznym dla dewelopera interfejsom API, asynchronicznemu modelowi programowania opartemu na reaktorze i dodanej obsłudze protokołów transportowych bezpośredniego połączenia TCP usługi Azure Cosmos DB w celu zwiększenia wydajności i dostępności.

  Informacje