Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

styczeń 2020

27 sty

Uaktualnienie usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych do nowego rozwiązania

Nowe rozwiązanie dla usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych będzie wkrótce dostępne we wszystkich regionach. Ta aktualizacja zapewni bogatsze funkcje monitorowania i zestawy danych map dla klientów rozwiązania Service Map. Gdy będzie ona dostępna w Twoim regionie, konieczne będzie przeprowadzenie uaktualnienia do nowego rozwiązania, aby nadal móc korzystać z usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych.

27 sty

Azure App Service on Azure Stack Hub Update 8 Released

TERAZ DOSTĘPNE

Azure App Service on Azure Stack Hub Update 8 released today.

 • App Service
 • Azure Stack
27 sty

Azure Data Factory is now available in South Africa North

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Data Factory is now available in South Africa North

 • Data Factory V2
27 sty

Azure Lighthouse: New features are now generally available

TERAZ DOSTĘPNE

We are announcing several new features, including a new built-in role for managed service providers (MSPs) to opt out of managing delegated scopes; the ability to deploy and validate policies across multiple customer tenants, use resource graph’s tenant context when querying at scale across customers; and more.

27 sty

Soft Delete for SQL server in Azure VM and SAP HANA in Azure VM workloads

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Backup now provides soft delete for SQL server in Azure VM and SAP HANA in Azure VM workloads along with the already supported Azure Virtual machine soft delete scenario. Soft delete is a security feature to help protect backup data even after deletion. With soft delete, even if a malicious actor deletes the backup of a Database (or backup data is accidentally deleted), the backup data is retained for 14 additional days, allowing the recovery of that backup item with no data loss. This additional retention of 14 days of the backup data in the "soft delete" state doesn’t incur any cost to the customer. To sign up for preview, write to us at AskAzureBackupTeam@microsoft.com

 • Usługa Azure Backup
27 sty

Updating hardware generation in managed instance now available in Azure portal

TERAZ DOSTĘPNE

Managed instance now provides the capability to update hardware generation from Gen4 to Gen5 from the pricing tier screen in the Azure portal.

 • Azure SQL Database
 • Wystąpienie zarządzane
24 sty

Azure DevOps — zdarzenia dotyczące wydań i potoków są teraz dostępne w dziennikach inspekcji

TERAZ DOSTĘPNE

W aktualizacji usługi Azure DevOps z przebiegu 163 zdarzenia dotyczące wydań i potoków zostały dodane do dzienników inspekcji. Ponadto, połączenia usług mogą być teraz używane w celu odwoływania się do repozytoriów w innej organizacji w potoku YAML.

 • Azure DevOps
24 sty

Nowa obsługa dzienników przepływu sieciowych grup zabezpieczeń (funkcja usługi Azure Network Watcher)

TERAZ DOSTĘPNE

Dzienniki przepływów sieciowych grup zabezpieczeń (funkcja usługi Azure Network Watcher) obsługują teraz dwie nowe konfiguracje usługi Azure Storage.

 • Network Watcher
23 sty

Aktualizacje usługi Azure Logic Apps na listopad i grudzień 2019 r.

TERAZ DOSTĘPNE

Oto nowe funkcje, poprawki i łączniki dla usługi Azure Logic Apps, które zostały wydane w listopadzie i grudniu 2019 r.

 • Logic Apps
23 sty

Aktualizacja usługi Azure API Management — styczeń 2020

TERAZ DOSTĘPNE

22 stycznia 2019 r. rozpoczęła się zwykła aktualizacja usługi Azure API Management. Objęła ona następujące nowe funkcje, poprawki błędów, zmiany i inne ulepszenia. Może minąć ponad tydzień, zanim Twoja usługa API Management otrzyma aktualizację.

 • API Management
23 sty

Środowisko uruchomieniowe usługi Azure Functions w wersji 3.0 jest teraz ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Wersja 3.0 środowiska uruchomieniowego usługi Azure Functions jest teraz dostępna. Ta wersja jest oparta na platformie .NET Core 3.1 i umożliwia pisanie własnych aplikacji funkcji w nowych językach, np. .NET Core 3.1 i Node 12.

 • Stan usługi Funkcje Azure
22 sty

Możliwość korzystania z usługi Azure Backup na platformie SAP HANA jest teraz dostępna w kilku regionach Azji

TERAZ DOSTĘPNE

Rozwiązanie Azure Backup umożliwiające tworzenie kopii zapasowych baz danych SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure jest teraz dostępne w regionach Australia Środkowa, Australia Środkowa 2, Australia Wschodnia (AE), Australia Południowo-Wschodnia (ASE), Japonia Wschodnia (JPE), Japonia Zachodnia (JPW), Korea Środkowa (KRC) i Korea Południowa (KRS).

 • Usługa Azure Backup
22 sty

Możliwość korzystania z usługi Azure Backup na platformie SAP HANA jest teraz dostępna w kilku regionach Europy

TERAZ DOSTĘPNE

Rozwiązanie Azure Backup umożliwiające tworzenie kopii zapasowych baz danych SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure jest teraz dostępne w regionach Europa Zachodnia (WE), Europa Północna (NE), Francja Środkowa, Francja Południowa, Zachodnie Zjednoczone Królestwo (UKW), Niemcy Północne, Niemcy Środkowo-Zachodnie, Niemcy Środkowe, Niemcy Północno-Wschodnie, Szwajcaria Północna i Szwajcaria Zachodnia.

 • Usługa Azure Backup
22 sty

Usługa Azure Databricks ma już certyfikat HITRUST

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Databricks uzyskała certyfikat HITRUST Common Security Framework (HITRUST CSF®) — najbardziej pożądaną akredytację zabezpieczeń w branży opieki zdrowotnej. Dzięki tej certyfikacji klienci branży opieki zdrowotnej mogą teraz korzystać z ogromnych ilości danych klinicznych na potrzeby wprowadzania innowacji przy użyciu usługi Azure Databricks, bez obaw o bezpieczeństwo i ryzyko.

 • Azure Databricks
22 sty

Obsługa usługi Azure Active Directory w usłudze Azure Database for MySQL

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Z przyjemnością ogłaszamy wprowadzenie obsługi integracji usługi Azure Active Directory z usługą Azure Database for MySQL w wersji zapoznawczej.

 • Azure Database for MySQL
22 sty

Aplikacja Microsoft Sustainability Calculator udostępnia szczegółowe informacje na temat emisji dwutlenku węgla przez infrastrukturę IT

TERAZ DOSTĘPNE

Klienci korporacyjni platformy Azure mogą teraz oszacować wielkość emisji dwutlenku węgla przez poszczególne subskrypcje platformy Azure, a także zobaczyć szacowane oszczędności w zakresie emisji dwutlenku węgla w porównaniu z infrastrukturą lokalną.

22 sty

Uproszczony wskaźnik bezpieczeństwa platformy Azure

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcja wskaźnika kontroli bezpieczeństwa w usłudze Azure Security Center jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Security Center
 • Security
22 sty

Obsługa komunikacji równorzędnej sieci wirtualnych i obwodu ExpressRoute w usłudze Azure Red Hat OpenShift

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa komunikacji równorzędnej sieci wirtualnych i obwodu ExpressRoute w usłudze Azure Red Hat OpenShift jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Azure Red Hat OpenShift
22 sty

Prywatne punkty końcowe usługi Azure Red Hat OpenShift są już dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa prywatnych punktów końcowych w usłudze Azure Red Hat OpenShift jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Azure Red Hat OpenShift
21 sty

Zmiany identyfikatora licznika usługi Autodesk Arnold

Od 1 marca 2020 r. zostaną zmienione identyfikatory cen i liczników usługi Autodesk Arnold.

Platforma Azure na konferencji Ignite

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie