Pomiń nawigację

Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  grudzień 2018

  10 gru

  Azure Database for MariaDB name changes

  Effective February 1, 2019, names for Azure Database for MariaDB will change.

  10 gru

  Azure databases for MySQL and PostgreSQL resource GUID changes

  Effective February 1, 2019, the resource GUIDs for Azure databases for MySQL and PostgreSQL will change due to the migration from Gen 4 compute to Gen 5 compute.

  8 gru

  Ogólna dostępność: punkty końcowe usługi Azure Virtual Network dla usługi Azure SQL Data Warehouse

  Punkty końcowe usługi Azure Virtual Network dla usługi Azure SQL Data Warehouse są teraz ogólnie dostępne we wszystkich regionach platformy Azure.

  7 gru

  Publiczna wersja zapoznawcza: JavaScript i kontrakty stron w zasadach usługi Azure Active Directory B2C

  Określanie kontraktów stron dla definicji zawartości i włączanie środowiska JavaScript dla zasad niestandardowych jest teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej usługi Azure Active Directory B2C.

  6 gru

  Ogólna dostępność: zwiększone możliwości obliczeniowe na serwerach usługi Azure Database for MySQL

  Klienci mogą teraz skalować usługi obliczeniowe w górę do 64 rdzeni wirtualnych w warstwach cenowych Ogólnego przeznaczenia i do 32 rdzeni wirtualnych w warstwach Optymalizacja pod kątem pamięci w usłudze Azure Database for MySQL.

  6 gru

  Odzyskiwanie po awarii dla maszyn wirtualnych wdrożonych w Strefach dostępności w innym regionie

  Maszyny wirtualne wdrożone w Strefach dostępności możesz teraz przestawiać w tryb failover i replikować do innych regionów za pomocą usługi Azure Site Recovery. Ta funkcja jest ogólnie dostępna we wszystkich regionach obsługujących Strefy dostępności.

  6 gru

  Ogólna dostępność: zwiększone możliwości obliczeniowe na serwerach usługi Azure Database for PostgreSQL

  Klienci mogą teraz skalować usługi obliczeniowe w górę do 64 rdzeni wirtualnych w warstwach cenowych Ogólnego przeznaczenia i do 32 rdzeni wirtualnych w warstwach Optymalizacja pod kątem pamięci w usłudze Azure Database for PostgreSQL.

  6 gru

  Aktualizacja witryny Azure Portal z grudnia 2018 r.

  Uzyskaj informacje o aktualizacjach udostępnionych w witrynie Azure Portal w grudniu 2018 r.

  6 gru

  Publiczna wersja zapoznawcza: punkty końcowe usługi sieci wirtualnej dla usługi Azure Database for MariaDB

  Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej dla usługi Azure Database for MariaDB są dostępne w publicznej wersji zapoznawczej.

  5 gru

  Już dostępne: jesienne odświeżenie usługi Azure Service Fabric Mesh

  Jesienne odświeżenie bezserwerowej usługi Azure Service Fabric Mesh jest już dostępne. Zostanie ono wydane wkrótce i oprócz poprawek oraz usprawnień magazynu wprowadzi takie ulepszenia jak skalowanie automatyczne oraz zasoby sieci i bramy.

  5 gru

  Usługa Azure Container Service zostanie wycofana 31 stycznia 2020 r.

  Usługa Azure Container Service (ACS) zostanie wycofana 31 stycznia 2020 r. Klienci powinni już zacząć przechodzić na usługę Azure Kubernetes Service lub inne produkty.

  4 gru

  Warstwa Zużycie usługi API Management jest dostępna w wersji zapoznawczej

  Usługa API Management jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej w ramach nowego planu użycia opartego na zużyciu znanego pod nazwą warstwy Zużycie.

  4 gru

  Już dostępne: wersja 6.4 środowiska uruchomieniowego usługi Azure Service Fabric oraz aktualizacje zestawu SDK

  Jest już dostępne środowisko uruchomieniowe usługi Azure Service Fabric w wersji 6.4 z odpowiednim zestawem SDK i aktualizacjami narzędzi, które obejmuje wiele ulepszeń.

  4 gru

  Usługa Azure Database for MariaDB jest teraz dostępna

  Usługa Azure Database for MariaDB oferuje gotową do użycia w przedsiębiorstwie, w pełni zarządzaną bazę danych MariaDB, która jest zgodna z oprogramowaniem typu open source, ma wbudowane funkcje wysokiej dostępności i dynamicznego skalowania oraz elastyczne ceny. 

  4 gru

  Warstwa S1 jest już dostępna

  Warstwa cenowa S1 jest już dostępna dla wdrożeń na dużą skalę.

  4 gru

  Usługa Azure Machine Learning jest już dostępna

  Azure Machine Learning — usługa w chmurze, która umożliwia deweloperom i analitykom danych szybkie i proste tworzenie, trenowanie oraz wdrażanie modeli uczenia maszynowego — jest teraz ogólnie dostępna.

  4 gru

  Łączenie zatwierdzeń i żądań ściągnięcia serwisu GitHub z elementami roboczymi usługi Azure Boards — aktualizacja z przebiegu 144

  W aktualizacji usługi Azure DevOps z przebiegu 144 kontynuujemy rozszerzanie integracji z serwisem GitHub. Teraz można połączyć zatwierdzenia i żądania ściągnięcia serwisu GitHub z elementami roboczymi usługi Azure Boards.

  4 gru

  Nowe aktualizacje zdalnego monitorowania usługi Azure IoT

  Udostępniono serię aktualizacji akceleratora rozwiązań zdalnego monitorowania usługi Azure IoT. Obejmują one funkcje, takie jak integracja z usługą Time Series Insights umożliwiająca analizę głównej przyczyny czy kontrola dostępu oparta na rolach w usłudze Azure Active Directory.

  4 gru

  Funkcja tłumaczenia niestandardowego w usłudze Translator z obsługą tekstu

  Ogłoszenie ogólnej dostępności funkcji tłumaczenia niestandardowego w usłudze Cognitive Service tłumaczenia tekstu w usłudze Translator

  Informacje