Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  kwiecień 2019

  18 kwi

  General availability: Azure DNS in China regions

  Azure DNS is now generally available in Azure China regions.

  18 kwi

  Azure Automation Service Management REST APIs are being retired April 30, 2019.

  Migrate any Azure Automation Service Management REST APIs and PowerShell cmdlets for Azure Automation to Resource Manager REST APIs or the latest PowerShell cmdlets by April 30, 2019.

  18 kwi

  Server-level collations in Managed Instance are globally available

  Azure SQL Database Managed Instance now brings even more application compatibility by offering a choice of server-level collation to meet the needs of the existing applications that should be migrated to azure cloud. This eliminates need for changes in the existing applications that are not using SQL Server instances with default server-level collation when they are migrated to Azure cloud

  17 kwi

  Azure Container Registry singularity image files (SIF) support is now in preview

  Support for storing singularity image files (SIF) in Azure Container Registry based on the OCI distribution-based container registries specification is now available in preview.

  17 kwi

  Azure Front Door Service is now available

  Azure Front Door Service has entered general availability and is now fully supported with a 99.99 percent SLA.

  17 kwi

  Web Application Firewall for Azure Front Door is in preview

  With web application firewall (in preview), you can define security policies that allow, block, or rate limit access to your web applications delivered through Front Door.

  17 kwi

  ExpressRoute Global Reach is now available

  Azure ExpressRoute Global Reach allows customers to connect their on-premises networks via the ExpressRoute service through the Microsoft global network.

  17 kwi

  ExpressRoute Direct is now available

  ExpressRoute Direct lets you use the functionality of ExpressRoute and connect directly to the global Microsoft backbone at 100 Gbps.

  17 kwi

  New features and network expansion for Azure Content Delivery Network

  Azure Content Delivery Network has added new security and usability features as well as additional capacity.

  17 kwi

  Apache Hadoop 3 on Azure HDInsight 4.0 is now available

  New features in Hadoop 3 provide significant improvements to performance, stability, and availability, helping reduce total cost of ownership and accelerating time-to-value.

  17 kwi

  Pod security policy for Azure Kubernetes Service (AKS) is now available in preview

  Pod Security Policy enables customers to control sensitive aspects of a pod specification by defining a set of conditions that a pod must run with in order to be accepted.

  17 kwi

  Azure Logic Apps Tools for Visual Studio 2019

  Azure Logic Apps Tools for Visual Studio 2019 is now available.

  17 kwi

  Azure Database for PostgreSQL Read Replica is now generally available

  Azure Database for PostgreSQL now supports asynchronous replication of data from one Azure Database for PostgreSQL server to up to five servers in the same region.

  17 kwi

  Azure Database for MariaDB: New compute options are now generally available

  Azure Database for MariaDB now supports even larger workloads and helps you to accommodate future growth.

  16 kwi

  Ogłoszenie obsługi przenoszenia magazynów usługi Recovery Services między subskrypcjami i grupami zasobów w usłudze Azure Backup

  Ogłaszamy ogólne udostępnienie obsługi funkcji przenoszenia magazynów usługi Recovery Services, która umożliwia migrowanie magazynu między subskrypcjami i grupami zasobów w kilku krokach przy minimalnym przestoju bez utraty danych starych kopii zapasowych. Możesz przenieść magazyn usługi RS i zachować punkty odzyskiwania chronionych maszyn wirtualnych do przywrócenia w dowolnym czasie później.

  16 kwi

  Ponowne zapisywanie nagłówków HTTP za pomocą usługi Azure Application Gateway

  Usługa Azure Application Gateway obsługuje teraz ponowne zapisywanie nagłówków żądań i odpowiedzi HTTP.

  15 kwi

  Self-hosted API Management gateway is in development

  Dostępność docelowa: Q3 2019

  We are currently working on an option for customers to self-host a containerized version of the API Management gateway component (fully equivalent to the gateway in the cloud, not a micro-gateway). This containerized version will be available on-premises or in other environments.

  15 kwi

  Wydanie odświeżające usługi Service Fabric w wersji 6.4 CU5

  Ogólna dostępność usługi Azure Service Fabric w wersji 6.4 CU5 z odpowiednimi narzędziami i zestawem SDK.

  15 kwi

  Środowisko uruchomieniowe i zestaw SDK usługi Service Fabric w wersji 6.5 są w trakcie opracowywania

  Środowisko uruchomieniowe i zestaw SDK usługi Service Fabric w wersji 6.5 są w trakcie opracowywania i obejmują nowe funkcje oraz ulepszenia.

  Informacje