Pomiń nawigację

Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  luty 2019

  15 lut

  Aktualizacja usługi Azure API Management z 14 lutego

  Uzyskaj informacje o najnowszej standardowej aktualizacji usługi Azure API Management z 14 lutego.

  15 lut

  Azure Sphere w wersji 19.02

  Usługa Azure Sphere w wersji 19.02 jest już dostępna. W tej wersji skupiono się na większych możliwościach urządzeń, nowych rozwiązaniach referencyjnych i ustalaniu priorytetu funkcji zgodnie z opiniami.

  14 lut

  Aktualizacja harmonogramu działania dla usługi Azure DevOps na 1. kwartał 2019 r.

  Zaktualizowaliśmy oś czasu dla funkcji, aby dać wgląd w nasze najważniejsze prace w tym kwartale.

  14 lut

  Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa uwierzytelniania aplikacji za pomocą jednostki usługi w usłudze Power BI Embedded

  Obsługa jednostek usługi na potrzeby uwierzytelniania (wersja zapoznawcza) jest teraz dostępna dla usługi Power BI Embedded.

  13 lut

  CVE-2019-5736 i luka w zabezpieczeniach środowiska runC

  Niedawno wykryto lukę w zabezpieczeniach środowiska runC. Firma Microsoft skompilowała nową wersję środowiska uruchomieniowego kontenera Moby, która zawiera aktualizację OCI likwidującą tę lukę w zabezpieczeniach.

  13 lut

  CVE-2019-5736 — poprawka dla usługi Azure IoT Edge

  Dla usługi Azure IoT Edge udostępniono poprawkę luki CVE-2019-5736.

  12 lut

  Publiczna wersja zapoznawcza: Azure Service Bus dla środowiska Node.js

  Nowy pakiet oparty na protokole AMQP dla usługi Azure Service Bus dla środowiska Node.js jest teraz dostępny.

  12 lut

  Zmiana nazw i identyfikatorów GUID zasobów usługi VPN Gateway

  Od 1 kwietnia 2019 r. nazwy i identyfikatory GUID zasobów usługi VPN Gateway zmienią się.

  12 lut

  Zmiana nazw usługi ExpressRoute dla usługi VNet Gateway

  Od 22 lutego 2019 r.nazwy bramy usługi ExpressRoute zmienią się.

  12 lut

  Zmiana nazw i identyfikatorów GUID zasobów usługi Azure Database for PostgreSQL i MySQL

  Od 1 kwietnia 2019 r. nazwy i identyfikatorów usługi Database for PostgreSQL i MySQL zmienią się.

  12 lut

  Zmiana nazw w usłudze Service Bus

  Od 1 marca 2019 r. nazwy jednostki podstawowej w usłudze Service Bus w warstwie Standardowa zmienią się.

  12 lut

  Zmiana nazw i identyfikatorów GUID zasobów programu SQL Server w usłudze Backup w wystąpieniach chronionych maszyny wirtualnej platformy Azure

  Od 1 kwietnia 2019 r. nazwy i identyfikatory GUID zasobów programu SQL Server w usłudze Backup w wystąpieniach chronionych maszyny wirtualnej platformy Azure zmienią się.

  12 lut

  Zmiana nazw i identyfikatorów GUID zasobów

  Od 1 kwietnia 2019 r. nazwy i identyfikatory GUID zasobów usług Azure Monitor, Network Watcher i VNet Gateway zmienią się.

  12 lut
  12 lut

  Zmiana nazw i identyfikatorów GUID publicznych adresów IP usługi Virtual Network

  Od 1 kwietnia 2019 r. nazwy i identyfikatory GUID zasobów publicznych adresów IP usługi Virtual Network zmienią się.

  12 lut

  Zmiana nazw usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa w usłudze Storage

  Od 1 marca 2019 r. nazwy usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa w usłudze Storage dla regionu Niemcy zmienią się.

  12 lut

  Zmiana nazw usługi Advanced Data Security dla usługi SQL Database

  Od 1 kwietnia 2019 r. nazwy usługi Advanced Data Security dla usługi SQL Database zmienią się.

  11 lut

  Usługa Azure Automation obsługuje moduł Az programu Azure PowerShell

  Usługa Azure Automation obsługuje teraz moduł Az programu Azure PowerShell.

  11 lut

  Ogólna dostępność: Usługa Azure Kubernetes Service w regionie Australia Południowo-Wschodnia

  Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) jest teraz ogólnie dostępna w regionie Australia Południowo-Wschodnia.

  11 lut

  Usługa SQL Database jako źródło wejściowych danych referencyjnych dla usługi Stream Analytics

  Użytkownicy mogą korzystać z danych w usłudze SQL Database, aby rozszerzyć logikę przetwarzania strumieni.

  Informacje