Pomiń nawigację

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , sierpień 2019

21 sie

Nowe aktualizacje zestawu Azure Blockchain SDK za pomocą rozwiązania Truffle

DOSTĘPNE TERAZ

Pracuj efektywniej ze zaktualizowanym zestawem Azure Blockchain Development Kit, korzystając z naszego nowego interaktywnego debugera.

 • Usługa Azure Blockchain
 • Features
21 sie

Ułatw ochronę dużych dysków danych za pomocą usługi Azure Site Recovery

DOSTĘPNE TERAZ

Chroń dyski danych o pojemności do 8 TB przy użyciu usługi Azure Site Recovery.

 • Azure Site Recovery
 • Management
21 sie

Usługa IoT Plug and Play w wersji zapoznawczej jest teraz dostępna

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Za pomocą usługi IoT Plug and Play w wersji zapoznawczej deweloperzy rozwiązań mogą rozpocząć korzystanie z usługi Azure IoT Central w celu tworzenia rozwiązań, które w bezproblemowy sposób integrują się z urządzeniami IoT dostępnymi dzięki użyciu usługi IoT Plug and Play.

 • Azure IoT Hub
 • Azure IoT Central
 • Open Source
20 sie

Rozszerzone możliwości usługi Azure Archive Storage są teraz w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obniżono cenę za usługę Azure Archive Storage i wprowadzono trzy nowe ulepszenia funkcji w publicznej wersji zapoznawczej.

 • Services
 • Features
20 sie

Ogłoszenie nowych, niższych cen usługi Azure Archive Storage

DOSTĘPNE TERAZ

Od 1 sierpnia ceny za usługę Azure Archive Storage spadły nawet o 50% w niektórych regionach.

 • Magazyn archiwum
 • Azure Blob Storage
 • Services
 • Features
 • Pricing & Offerings
20 sie

Nowe interfejsy API kopiowania służące do wydajnego kopiowania danych w usłudze Azure Blob Storage

DOSTĘPNE TERAZ

Wprowadzono nowy zestaw interfejsów API kopiowania w celu umożliwienia wydajnego transferu danych do platformy Azure lub w ramach centrów danych platformy Azure.

 • Konta magazynu
 • Azure Blob Storage
 • Features
20 sie

Azure Portal — aktualizacja funkcji, sierpień 2019 r.

DOSTĘPNE TERAZ

W tym miesiącu w witrynie Azure Portal wprowadzono aktualizacje usługi Azure Security Center oraz nowe środowisko usługi Azure Migrate.

 • Microsoft Azure Portal
 • Services
 • Features
19 sie

Ogólna dostępność tożsamości zarządzanej dla systemu Linux w usługach App Service i Functions

DOSTĘPNE TERAZ

Obsługa tożsamości zarządzanych usługi App Service w systemie Linux i w ramach planu Zużycie w systemie Linux usługi Azure Functions jest teraz ogólnie dostępna.

 • App Service (Linux)
 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Security
 • Features
19 sie

Ogólna dostępność przypisanych przez użytkownika tożsamości zarządzanych usług App Service i Azure Functions

DOSTĘPNE TERAZ

Obsługa przypisanych przez użytkownika tożsamości zarządzanych przez usługi App Service i Azure Functions jest teraz ogólnie dostępna.

 • App Service
 • App Service (Linux)
 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Security
 • Features
16 sie

Dodano nowe przekształcenia w formie szybkich akcji do przepływów danych mapowania usługi Data Factory

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W przepływach danych mapowania usługi Data Factory dodano nową funkcję „Szybkie akcje”, aby zautomatyzować tworzenie przekształceń danych.

 • Data Factory V2
 • Features
15 sie

Aktualizacja bezserwerowej usługi Azure SQL Database 4-krotnie zwiększa limity skalowalności obliczeń

DOSTĘPNE TERAZ

Ogłaszamy, że maksymalny limit rdzeni wirtualnych został zwiększony 4-krotnie do 16 rdzeni wirtualnych, co umożliwia większą skalowalność obliczeń dla bezserwerowych baz danych z bardziej wymagającymi obciążeniami.

 • Azure SQL Database
 • Features
15 sie

Niestandardowi dostawcy tożsamości protokołu OpenID Connect dla przepływów użytkownika w usłudze Azure AD B2C

DOSTĘPNE TERAZ

Użyj dowolnego dostawcy tożsamości OpenID Connect (OIDC) we wbudowanych przepływach użytkownika w usłudze Azure AD B2C.

 • Usługa Azure Active Directory
 • Security
 • Features
15 sie

Dyski w warstwie Ultra na platformie Microsoft Azure są teraz ogólnie dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Dyski w warstwie Ultra na platformie Microsoft Azure to nowa oferta dysków zarządzanych, która jest teraz ogólnie dostępna do uruchamiania krytycznych dla firm obciążeń w chmurze, które intensywnie korzystają z danych oraz wymagają dużej wydajności operacji wejścia/wyjścia i małych opóźnień

 • Dyski zarządzane
 • Services
 • Pricing & Offerings
15 sie

Nowe ulepszenia usługi Azure Boards są już dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Boards ma nowe elementy, które mogą poprawić jakość obsługi. Teraz można na przykład dostosowywać wartości list wyboru systemu, takie jak ważność, aktywność i priorytet. Ponadto teraz obsługiwane są reguły na potrzeby ustawiania pól w trybie tylko do odczytu lub wymagania ich zależnie od członkostwa w grupie. Udostępniono też nowe rozszerzenie, które umożliwia tworzenie kaskadowych list wyboru w formularzu elementu roboczego.

 • Azure DevOps
 • Features
15 sie

Przekazywanie tokenu dostępu dostawcy tożsamości w usłudze Azure AD B2C

DOSTĘPNE TERAZ

Aplikacje mogą teraz pobierać token dostępu dostawcy tożsamości przekazywany jako część tokenu usługi Azure AD B2C.

 • Usługa Azure Active Directory
 • Security
 • Features
14 sie

Drugie wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric w wersji 6.5 jest już dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

W zeszłym miesiącu udostępniono drugie wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric w wersji 6.5 obejmujące kluczowe ogłoszenia, poprawki błędów i ulepszenia wydajności.

 • Service Fabric
 • SDK and Tools
 • Services
 • Features
14 sie

Wdrażanie aplikacji i usługi Service Fabric Azure Resource Manager (ARM) jest już ogólnie dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Wdrożenie aplikacji usługi Service Fabric jako zasobów za pośrednictwem usługi Azure Resource Manager jest teraz ogólnie dostępne.

 • Service Fabric
 • SDK and Tools
 • Services
 • Features
14 sie

Jednostka usługi jest teraz dostępna dla usługi Power BI Embedded

DOSTĘPNE TERAZ

Jednostka usługi umożliwia dostęp do zasobów lub wykonywanie operacji przy użyciu interfejsu API usługi Power BI bez konieczności logowania się przez użytkownika lub posiadania licencji usługi Power BI Pro.

 • Power BI Embedded
 • Features
14 sie

Interfejs API tworzenia wizualizacji dla usługi Power BI Embedded jest już dostępny

DOSTĘPNE TERAZ

Nowe rozszerzenie zestawu SDK do tworzenia raportów usługi Power BI pozwala na programowe tworzenie wizualizacji, wiązanie ich z kolumnami, miarami i hierarchiami oraz personalizowanie ich poprzez ustawianie właściwości, np. widoczności osi i tytułów.

 • Power BI Embedded
 • Features
14 sie

Nowe narzędzie do automatycznego testowania obciążenia pojemności usługi Power BI Embedded jest teraz dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Narzędzie do automatycznego testowania obciążenia pojemności usługi Power BI Embedded pomaga zrozumieć, jakie obciążenie użytkownikami dana pojemność może obsłużyć, gdy jest używana. Narzędzie używa programu PowerShell do tworzenia automatycznych testów obciążeniowych pojemności i pozwala wybrać, które raporty testować oraz ilu równoległych użytkowników symulować.

 • Power BI Embedded
 • SDK and Tools

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie