W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Rozszerzone możliwości usługi Azure Archive Storage są teraz w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 20 sierpnia, 2019

Ogłaszamy trzy nowe ulepszenia funkcji na potrzeby blokowych obiektów blob i usługi Archive Storage w publicznej wersji zapoznawczej, dzięki którym nasza usługa stała się szybsza, lepsza i prostsza w obsłudze.

  1. Pobieranie priorytetowe z usługi — wysoki priorytet ponownego wypełniania spełnia potrzebę ponownego wypełniania z archiwum w sytuacjach awaryjnych dzięki pobieraniu obiektów blob o wielkości kilku GB, co zwykle zajmuje mniej niż godzinę.
  1. Bezpośrednie przykazywanie obiektów blob w celu dostępu do wybranej warstwy — interfejsy API PutBlob i PutBlockList umożliwiają teraz przekazywanie danych obiektów blob bezpośrednio do dowolnej warstwy dostępu (gorącej, chłodnej lub archiwum). Umożliwia to klientom zapisywanie zimnych danych lokalnych bezpośrednio w archiwum Azure Archive Storage, co zapewni natychmiastowe oszczędności kosztów.
  1. Zwiększone możliwości interfejsu API CopyBlob — interfejs API CopyBlob może teraz obsługiwać warstwę dostępu archiwum; umożliwia to kopiowanie danych do lub z warstwy dostępu archiwum w ramach tego samego konta magazynu. Zapewnia również obsługę powyższych dwóch funkcji: pobierania priorytetowego i bezpośredniego przekazywania do wybranej warstwy.

Przeczytaj nasze ogłoszenie na blogu, aby dowiedzieć się więcej o zwiększonych możliwościach.                                       

Będziemy kontynuować ulepszanie naszych usług Archive Storage oraz Blob Storage i czekamy na opinie od naszych klientów.

  • Features
  • Services