Pomiń nawigację

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , sierpień 2019

14 sie

Integracja serwera proxy aplikacji usługi Azure AD z aplikacją Power BI dla urządzeń przenośnych

TERAZ DOSTĘPNE

Przy użyciu serwera proxy aplikacji usługi Azure AD można uzyskiwać dostęp do raportów na serwerze raportów usługi Power BI hostowanym lokalnie z aplikacji Power BI dla urządzeń przenośnych

 • Usługa Azure Active Directory
 • Security
 • Features
14 sie

Interfejsy API REST zarządzania usługą Azure Automation zostaną wycofane 30 stycznia 2020 r.

Docelowa data wycofania: stycznia 30, 2020

Zmigruj interfejsy API REST zarządzania usługą Azure Automation i polecenia cmdlet programu PowerShell dotyczące usługi Azure Automation do interfejsów API REST usługi Resource Manager lub najnowszych poleceń cmdlet programu PowerShell przed 30 stycznia 2020 r.

 • Automation
 • Retirements
14 sie

Ostatnie usprawnienia wydajności renderowania już dostępne w usłudze Power BI Embedded

TERAZ DOSTĘPNE

Ostatnio usprawniono wydajność usługi Power BI Embedded w dwóch kluczowych obszarach: osadzanie różnych raportów w tym samym elemencie iframe i buforowanie zapytań dla osadzonych raportów.

 • Power BI Embedded
 • Management
 • Features
14 sie

Nowe środowisko filtrów jest dostępne w usłudze Power BI Embedded

TERAZ DOSTĘPNE

Nowe środowisko filtrów usługi Power BI jest dostępne w usłudze Power BI Embedded oraz w osadzonych raportach. Nowe środowisko ma zaktualizowany projekt oraz przydatne funkcje, takie jak ukrywanie, blokowanie i zmiana nazwy filtrów.

 • Power BI Embedded
 • Features
14 sie

Nowy region: Johannesburg (Północna Republika Południowej Afryki) obsługuje teraz usługę Power BI Embedded

TERAZ DOSTĘPNE

Ten nowy region umożliwia klientom lokalizowanie swoich wdrożeń usługi Power BI Embedded bliżej źródeł danych, znajdujących się na platformie Azure lub w środowiskach lokalnych, pozwalając na większą wydajność odświeżania danych oraz niższe koszty związane z sieciowym ruchem wychodzącym.

 • Power BI Embedded
 • Regions & Datacenters
13 sie

Dostępne są powiadomienia e-mail dotyczące alertów usługi Azure Government

TERAZ DOSTĘPNE

Teraz można konfigurować powiadomienia e-mail dotyczące alertów usługi Azure Government.

 • Security Center
 • Security
13 sie

Publiczna wersja zapoznawcza tożsamości zarządzanej dla aplikacji usługi Azure Service Fabric

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aplikacje usługi Azure Service Fabric obsługują teraz tożsamości zarządzane przypisane przez użytkownika i przez system.

 • Service Fabric
 • Security
 • Features
 • Services
 • SDK and Tools
13 sie

Nowe skrypty programu PowerShell usprawniające zbieranie danych i wykonywanie zapytań względem dzienników usługi Azure Monitor

TERAZ DOSTĘPNE

W Galerii programu PowerShell są teraz dostępne dwa nowe skrypty usprawniające wykonywanie zapytań względem dzienników i zbieranie ich w dziennikach usługi Azure Monitor.

 • Azure Monitor
 • Gallery
13 sie

Ogłaszamy ograniczoną publiczną wersję zapoznawczą obsługi dużych dysków o rozmiarze do 30 TB w usłudze Azure Backup

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ogłaszamy ograniczoną publiczną wersję zapoznawczą większych i bardziej wydajnych dysków zarządzanych na platformie Azure, których maksymalny rozmiar to 30 TiB. Ta wersja zapoznawcza zapewnia obsługę zarządzanych maszyn wirtualnych na poziomie produkcyjnym.

 • Azure Backup
 • Features
 • Services
13 sie

FastTrack for Azure

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa FastTrack for Azure to program dla organizacji mających projekty w chmurze, który umożliwia skuteczne, szybkie i efektywne projektowanie i wdrażanie rozwiązań. Zapewnia dostosowaną do indywidualnych potrzeb pomoc inżynierów platformy Azure w zakresie sprawdzonych rozwiązań i zalecanej architektury.

 • Features
12 sie

Wprowadzenie funkcji integracji usługi Event Grid w usłudze Azure SignalR Service

TERAZ DOSTĘPNE

Ogłaszamy wprowadzenie nowej funkcji w usłudze Azure SignalR Service, która umożliwia publikowanie zdarzeń klienta w usłudze Event Grid. Aplikacje usługi SignalR mogą subskrybować te zdarzenia klienta i na nie odpowiadać bez konieczności tworzenia dedykowanego serwera aplikacji dla tych zdarzeń.

 • Event Grid
 • App Service
 • Azure SignalR Service
 • Features
 • Services
12 sie

Zakresy adresów IP centrum danych platformy Azure (pliki XML) zostaną wycofane do 30 czerwca 2020 r.

Cotygodniowa publikacja zakresów adresów IP centrum danych (nazywanych też plikami XML) dla platformy Azure (publiczna, Chiny, Niemcy) zostanie wycofana do 30 czerwca 2020 r.

 • Retirements
12 sie

Interfejs API odnajdywania tagów usług jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Interfejs API odnajdywania tagów usług jest dostępny w wersji zapoznawczej. Teraz można programowo pobierać globalne informacje o adresach IP dla platformy Azure i jej usług za pomocą interfejsu API odnajdywania.

 • Features
12 sie

Monitor stanu usługi Azure Monitor Application Insights w wersji 2 jest teraz ogólnie dostępny

TERAZ DOSTĘPNE

Ogłaszamy, że monitor stanu usługi Application Insights w wersji 2 jest teraz ogólnie dostępny.

 • Azure Monitor
 • Application Insights
 • Features
9 sie

Obsługa usługi Azure IoT Edge w projekcie usługi Azure DevOps i usłudze Azure Pipelines

TERAZ DOSTĘPNE

Z przyjemnością ogłaszamy, że jest ogólnie dostępna obsługa usługi Azure IoT Edge w projekcie usługi Azure DevOps i usłudze Azure Pipelines. Deweloperzy mogą łatwo konfigurować potoki ciągłej integracji i ciągłego wdrażania dla projektów usługi IoT Edge, stosując najlepsze rozwiązania.

 • Azure IoT Edge
 • Features
9 sie

Usługa Azure Migrate jest teraz dostępna w Australii, Kanadzie, Indiach i Japonii

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Migrate obsługuje teraz tworzenie projektów migracji w lokalizacjach geograficznych Australia, Kanada, Indie i Japonia.

 • Azure Migrate
 • Regions & Datacenters
 • Features
 • Services
9 sie

Odzyskiwanie po awarii dla maszyn wirtualnych obsługujących usługę Azure Disk Encryption

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Site Recovery teraz obsługuje odzyskiwanie po awarii dla maszyn wirtualnych obsługujących usługę Azure Disk Encryption bez aplikacji Azure Active Directory.

 • Azure Site Recovery
 • Features
8 sie

Aktualizacje funkcji usługi Azure Firewall wprowadzone w lipcu 2019 r.

TERAZ DOSTĘPNE

Oto aktualizacje funkcji usługi Azure Firewall wprowadzone w lipcu 2019 r.

 • Azure Firewall
 • Virtual Network
 • Security
 • Features
 • Services
8 sie

Usługa Azure Blob Storage w usłudze IoT Edge jest teraz ogólnie dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Blob Storage w usłudze IoT Edge to uproszczony, spójny z platformą Azure, moduł IoT, który zapewnia lokalny magazyn blokowych obiektów blob i umożliwia automatyczne przekazywanie danych do platformy Azure z lokalnego magazynu blokowych obiektów blob przy użyciu właściwości deviceToCloudUpload.

 • Azure IoT Edge
 • Services
 • Gallery
8 sie

Nawigator zapewnia teraz mapowanie zależności i analizę zmian w diagnostyce usługi App Service

TERAZ DOSTĘPNE

Nawigator jest teraz dostępny w diagnostyce usługi App Service dla aplikacji internetowych systemu Windows. Nawigator udostępnia scentralizowany widok aplikacji oraz jej zależności wraz ze zmianami wprowadzanymi z upływem czasu.

 • App Service
 • Features
 • Services

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie