Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Przekazywanie tokenu dostępu dostawcy tożsamości w usłudze Azure AD B2C

Data opublikowania: 15 sierpnia, 2019

Korzystanie z rozbudowanych możliwości dostawców tożsamości społecznościowych i z ich interfejsów API przez aplikację Azure AD B2C jest teraz łatwiejsze. Gdy użytkownik loguje się przy użyciu dostawcy tożsamości, aplikacja może teraz pobierać token dostępu dostawcy tożsamości przekazywany jako część tokenu usługi Azure AD B2C. Tego tokenu dostępu będzie można używać podczas wywoływania interfejsu API dostawcy tożsamości.

Dowiedz się więcej

  • Microsoft Entra ID (dawniej Azure AD)
  • Features
  • Security