Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Nowe interfejsy API kopiowania służące do wydajnego kopiowania danych w usłudze Azure Blob Storage

Data opublikowania: 20 sierpnia, 2019

Dostępny jest teraz zestaw interfejsów API, który służy głównie do zwiększenia wydajności kopiowania danych z dowolnego adresu URL do platformy Azure lub w jej obrębie. Interfejs API obejmuje następujące operacje:

Te interfejsy API umożliwiają synchroniczne (po stronie serwera) kopiowanie danych z dowolnego źródłowego adresu URL do blokowego obiektu blob, stronicowego obiektu blob lub obiektu blob dołączania. Zalety tych interfejsów API są następujące:

  • Transfer danych po stronie serwera. Transfer danych jest przeprowadzany po stronie serwera, co oznacza, że dane są odczytywane bezpośrednio ze źródła przez serwer docelowy na platformie Azure. Dane nie przechodzą przez obiekt wywołujący, dzięki czemu do przeniesienia danych nie jest potrzebna maszyna wirtualna z procesorem CPU, pamięć ani pojemność sieci. Wystarczy użycie względnie małej maszyny wirtualnej służącej jedynie do orkiestracji transferu danych.
  • Synchroniczny transfer danych.  Każde wywołanie jest wykonywane synchronicznie, co oznacza, że po zwróceniu wywołania transfer danych jest zakończony. Różni się to od istniejącego asynchronicznego interfejsu API kopiowania obiektów blob między kontami, czyli zaplanowanego procesu w tle, w przypadku którego należy regularnie sprawdzać, czy transfer danych został zakończony.
  • Dowolne źródło danych. Źródłem danych mogą być dowolne dane dostępne za pomocą adresu URL, co oznacza, że możliwe jest kopiowanie danych z platformy Azure lub spoza niej. Może to więc zatem odbywać się z obiektu blob dowolnego typu do dowolnego obiektu blob. Przykładem jest odczytywanie ze stronicowego obiektu blob i zapisywanie do blokowego obiektu blob.

Te interfejsy API umożliwiają obsługę scenariuszy, takich jak kopiowanie danych z konta na konto, łączenie obiektów blob za pomocą łączenia kilku mniejszych obiektów blob w nowy, większy obiekt blob oraz konwersja typów obiektów blob.

  • Konta magazynu
  • Azure Blob Storage
  • Features

Powiązane produkty