Pomiń nawigację

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , sierpień 2019

8 sie

Role niestandardowe na potrzeby zarządzania rejestracją aplikacji

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Uzyskaj precyzyjną kontrolę nad dostępem, jaki mają administratorzy w celu zarządzania rejestracjami aplikacji.

 • Usługa Azure Active Directory
 • Security
 • Features
8 sie

Obsługa aparatów AKS za pomocą rozwiązania Prometheus w usłudze Azure Monitor dla kontenerów jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

Integracja rozwiązania Prometheus z usługą Azure Monitor dla kontenerów jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej i łączy zalety obu tych technologii. Zwykle, aby używać rozwiązania Prometheus, należy skonfigurować serwer rozwiązania Prometheus z bazą danych i zarządzać nim. Dzięki integracji usługi Azure Monitor nie jest potrzebny żaden serwer usługi Prometheus — wystarczy udostępnić punkt końcowy usługi Prometheus do eksporterów lub zasobników (aplikacji), aby konteneryzowany agent usługi Azure Monitor dla kontenerów mógł wyodrębniać metryki. Dostarczane jest bezproblemowo działające środowisko dołączania na potrzeby zbierania metryk rozwiązania Prometheus za pomocą usługi Azure Monitor.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Azure Monitor
 • Features
 • Management
8 sie

Nowe środowisko tworzenia budżetów jest już dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Z przyjemnością ogłaszamy wydanie nowego środowiska tworzenia budżetów dla wszystkich klientów.

 • Azure Cost Management and Billing
 • Features
8 sie

Nowe maszyny wirtualne platformy Azure oparte na procesorach AMD do ogólnego przeznaczenia i obciążeń intensywnie korzystających z pamięci w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowe maszyny wirtualne platformy Azure z serii Dav3 i Eav3 oparte na procesorach AMD — idealne do ogólnego przeznaczenia i obciążeń intensywnie korzystających z pamięci — są teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Services
 • Pricing & Offerings
 • Features
7 sie

Aktualizacje usługi Azure API Management z sierpnia

TERAZ DOSTĘPNE

Aktualizacja usługi API Management z tego miesiąca obejmuje ulepszenia w zakresie specyfikacji interfejsu OpenAPI, metryk i witryny Azure Portal.

 • API Management
 • Features
7 sie

Cognitive Services — niestandardowe poddomeny i uwierzytelnianie usługi Azure Active Directory są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q4 2019

Uwierzytelnianie usługi Azure Active Directory (Azure AD) pozwala uwierzytelnić się w usługach Cognitive Services za pomocą poświadczeń usługi Azure AD lub użytkownika. Zapewnia to większą elastyczność w zarządzaniu dostępem do usług Cognitive Services oraz ułatwia używanie istniejących zasad w rotacji poświadczeń i wymuszanie własnych standardów haseł.

 • Azure Cognitive Services
 • Services
 • Security
 • Features
7 sie

Azure Backup is available in new Azure regions

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Backup is now available in West India, UAE Central, UAE North, South Africa North, and South Africa West Azure regions.

 • Azure Backup
 • Regions & Datacenters
7 sie

Obsługa platformy Azure Government jest już dostępna w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS) w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej w regionie US Gov Wirginia.

 • Regions & Datacenters
7 sie

Usługa Azure Site Recovery jest teraz dostępna w nowych regionach świadczenia usługi Azure

Usługa Azure Site Recovery jest teraz dostępna w regionach świadczenia usługi Azure Indie Zachodnie, Środkowe Zjednoczone Emiraty Arabskie, Północne Zjednoczone Emiraty Arabskie, Północna Republika Południowej Afryki i Zachodnia Republika Południowej Afryki.

 • Azure Site Recovery
 • Regions & Datacenters
7 sie

Magazyn geograficznie i strefowo nadmiarowy platformy Azure jest dostępny w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Magazyn geograficznie i strefowo nadmiarowy platformy Azure (GZRS) pomaga klientom osiągnąć wyższą odporność danych dzięki synchronicznemu zapisywaniu trzech replik danych w wielu strefach dostępności i asynchronicznemu replikowaniu danych do innego regionu w obrębie tego samego obszaru geograficznego do pojedynczej strefy (jak obecnie w przypadku magazynu LRS) zapewniającej ochronę przed awarią regionalną.

 • Azure Blob Storage
 • Usługa Pliki systemu Azure
 • Services
7 sie

Rejestrowanie inspekcji w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS) jest już ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Rejestrowanie inspekcji pozwala analizować podejrzane żądania interfejsu API, zbierać statystyki i tworzyć alerty monitorowania dla niechcianych wywołań interfejsu API.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
7 sie

Maszyny wirtualne z serii M są teraz ogólnie dostępne w regionie Brazylia Południowa

TERAZ DOSTĘPNE

Maszyny wirtualne platformy Azure z serii M są teraz dostępne w regionie Brazylia Południowa. Maszyny wirtualne z serii M udostępniają konfiguracje z pamięcią RAM o pojemności od 192 GB do 3,8 TiB (4 TB) i mają certyfikat SAP HANA.

 • Seria M
 • Maszyny wirtualne
 • Regions & Datacenters
7 sie

Usługa Azure NetApp Files jest teraz dostępna w trzech nowych regionach

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure NetApp Files jest teraz dostępna w trzech nowych regionach: Środkowe stany USA, Australia Wschodnia i Azja Południowo-Wschodnia.

 • Azure NetApp Files
 • Regions & Datacenters
 • Open Source
7 sie

Tworzenie maszyn wirtualnych (VM) przy użyciu wcześniejszej wersji obrazu udostępnionego

TERAZ DOSTĘPNE

Laboratoria DevTest Lab umożliwiają teraz tworzenie maszyn wirtualnych z poprzedniej wersji znajdującej się w galerii obrazów udostępnionych.

 • Azure DevTest Labs
 • Features
7 sie

Zestaw Python SDK usługi Azure Cosmos DB w wersji 4 jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wersja 4 zestawu Python SDK usługi Azure Cosmos DB jest już dostępna i obejmuje aktualizacje użyteczności modelu obiektu ułatwiające pracę deweloperom, a także możliwość korzystania z kluczy partycji do skalowania kontenerów, które nie były partycjonowane.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
7 sie

Uaktualnienie usługi Azure Cache for Redis 4.0 jest teraz ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Wersja 4.0 pamięci podręcznej Redis wkrótce zostanie wdrożona we wszystkich wystąpieniach usługi Azure Cache for Redis. Aktualizacja będzie automatyczna i nie powinna zakłócić dostępności pamięci podręcznej.

 • Azure Cache for Redis
 • Features
7 sie

Plan wcześniejszego zakupu jednostek usługi Azure Databricks jest już dostępny

TERAZ DOSTĘPNE

Plan wcześniejszego zakupu jednostek usługi Azure Databricks (DBU) jest już dostępny — dzięki niemu platforma Azure jest najbardziej ekonomiczną chmurą dla Twoich obciążeń.

 • Azure Databricks
 • Pricing & Offerings
7 sie

Uwierzytelnianie usługi Active Directory (Azure AD) w usłudze Azure Files przy użyciu usług domenowych Azure AD jest już ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Files oferuje w pełni zarządzane udziały plików w chmurze, dostępne za pośrednictwem protokołu SMB będącego standardem branżowym. Integracja z usługą Azure AD umożliwia dostęp za pomocą protokołu SMB do udziałów plików platformy Azure za pomocą poświadczeń usługi Azure AD z przyłączonych do domeny maszyn wirtualnych z systemem Windows usług domenowych Azure AD.

 • Usługa Pliki systemu Azure
 • Features
6 sie

Usługa Media Services jest teraz dostępna w obu regionach w Republice Południowej Afryki

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Media Services jest teraz dostępna w regionach Północna Republika Południowej Afryki i Zachodnia Republika Południowej Afryki

 • Media Services
 • Regions & Datacenters
6 sie

Nowe narzędzia są teraz dostępne w usłudze Azure Cloud Shell

TERAZ DOSTĘPNE

Do usługi Azure Cloud Shell dodano nowe narzędzia i możliwości.

 • Cloud Shell
 • CLIs
 • SDK and Tools

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie