Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Nowe narzędzie do automatycznego testowania obciążenia pojemności usługi Power BI Embedded jest teraz dostępne

Data opublikowania: 14 sierpnia, 2019

Narzędzie do automatycznego testowania obciążenia pojemności usługi Power BI Embedded zostało niedawno udostępnione. Narzędzie to pomaga zrozumieć, jakie obciążenie użytkownikami dana pojemność może obsłużyć, gdy jest używana. Narzędzie używa programu PowerShell do tworzenia automatycznych testów obciążeniowych pojemności i pozwala wybrać, które raporty testować oraz ilu równoległych użytkowników symulować.

Narzędzie będzie generować obciążenie pojemności poprzez ciągłe renderowanie każdego raportu z nowymi wartościami filtrów (aby zapobiec rejestrowaniu nierealistycznie wysokiej wydajności na skutek buforowania raportu) do wygaśnięcia tokenu wymaganego do uwierzytelniania narzędzia względem usługi.

Używając nowego narzędzia, administratorzy pojemności mogą lepiej zrozumieć, ilu użytkowników dana pojemność może obsłużyć w danym przedziale czasu. Narzędzie może być także używane przez twórców raportów, którzy chcą poznać wpływ obciążenia użytkownikami na wzrost wydajności mierzony przy użyciu Analizatora wydajności programu Power BI Desktop

Gdy narzędzie jest uruchomione, użytkownicy mogą zarówno obserwować renderowanie w swoich przeglądarkach w czasie rzeczywistym, jak i łączyć się z punktami końcowymi interfejsu XMLA mierzonych pojemności przy użyciu narzędzia SQL Server Profiler, aby obserwować kolejno wykonywane zapytania.

Efekty wykonywanego testu obciążeniowego są także widoczne na stronie Zestawy danych aplikacji metryk pojemności Premium. Administratorzy pojemności mogą używać tego narzędzia do generowania obciążenia i obserwowania, w jaki sposób obciążenie to jest obsługiwane. Wcześniej należy zapoznać się z sekcją dotyczącą rozpoznawania przeciążenia w aplikacji metryk oficjalnego dokumentu dotyczącego wdrażania usługi Premium. Scenariusze przeanalizowane w tym oficjalnym dokumencie dotyczą także usługi Power BI Embedded.

Aby wyświetlić efekty testu obciążeniowego w aplikacji metryk po zakończeniu testu, administratorzy powinni rozwinąć kartę „Zestawy danych” na stronie docelowej aplikacji metryk oraz zainicjować odświeżanie na żądanie, klikając pozycję „odśwież teraz”. Administratorzy powinni spodziewać się maksymalnie 15-minutowego opóźnienia między momentem rozpoczęcia generowania obciążenia przez test, a momentem, gdy obciążenie to będzie widoczne w metrykach.

Na potrzeby hostowania tego narzędzia oraz przyszłych narzędzi i programów narzędziowych, utworzyliśmy nowe repozytorium GitHub. Całe repozytorium jest typu „open source” i zachęcamy użytkowników do współtworzenia, dodawania dodatkowych narzędzi oraz repozytoriów powiązanych z pojemnościami usług Power BI Premium oraz Embedded, a także udoskonalania istniejących.

Należy brać pod uwagę istniejące obciążenie swoich pojemności i nie uruchamiać testów obciążeniowych w trakcie okresów największego użycia.
Czekamy na Twoje opinie dotyczące korzystania z tego narzędzia oraz wkład we współtworzenie repozytorium.

  • Power BI Embedded
  • SDK and Tools

Powiązane produkty