Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Nowe aktualizacje zestawu Azure Blockchain SDK za pomocą rozwiązania Truffle

Data opublikowania: 21 sierpnia, 2019

Pracuj efektywniej ze zaktualizowanym zestawem Azure Blockchain Development Kit, korzystając z naszego nowego interaktywnego debugera. Istnieją pewne doskonałe narzędzia wiersza polecenia, na przykład narzędzie Truffle Debugger, ale nie są one składnikami zintegrowanych środowisk projektowych, takich jak program Visual Studio Code. Natywna integracja narzędzia Truffle Debugger z programem Visual Studio Code zapewnia dostęp do wszystkich standardowych funkcji debugowania, z których korzystają deweloperzy, takich jak punkty przerwania, wkraczanie/przekraczanie/wychodzenie, stosy wywołań, okna wyrażeń kontrolnych i wyskakujące okna funkcji IntelliSense, co umożliwia deweloperom szybkie identyfikowanie, debugowanie i rozwiązywanie problemów. Dodatkowo powoduje to udostępnienie wszystkich głównych składników procesu tworzenia oprogramowania (kompilowanie, debugowanie, testowanie i wdrażanie) na potrzeby kontraktów inteligentnych w popularnym środowisku deweloperskim Visual Studio Code. Odwiedź witrynę Visual Studio Marketplace, aby wypróbować te nowe funkcje już teraz. 

Dowiedz się więcej

  • Usługa Azure Blockchain
  • Features

Powiązane produkty