Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność przypisanych przez użytkownika tożsamości zarządzanych usług App Service i Azure Functions

Data opublikowania: 19 sierpnia, 2019

Tożsamość zarządzana z usługi Azure Active Directory umożliwia aplikacji łatwy dostęp do innych zasobów chronionych przez usługę AAD, takich jak usługa Azure Key Vault. Usługi App Service i Azure Functions oferują ogólnie dostępną obsługę tożsamości przypisanych przez system, czyli tożsamości powiązanych z cyklem życia zasobu aplikacji. Teraz można używać też tożsamości przypisanych przez użytkownika, które są modelowane jak własny zasób i mają niezależny cykl życia.

Więcej informacji zawiera dokumentacja

 

  • App Service
  • App Service (Linux)
  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Features
  • Security