TERAZ DOSTĘPNE

Niestandardowi dostawcy tożsamości protokołu OpenID Connect dla przepływów użytkownika w usłudze Azure AD B2C

Data opublikowania: 15 sierpnia, 2019

Zasady niestandardowe usługi Azure AD B2C obecnie pozwalają na korzystanie z dowolnego dostawcy tożsamości OpenID Connect (OIDC). Rozszerzyliśmy tę możliwość na wbudowane przepływy użytkownika. Tak samo, jak można logować użytkowników do usługi Azure AD B2C za pośrednictwem popularnych dostawców tożsamości społecznościowych, teraz można używać dowolnych innych dostawców tożsamości OIDC w przepływach użytkownika. Można nawet używać tego do zezwalania użytkownikom na logowanie się do usługi Azure AD B2C za pomocą ich kont służbowych usługi Azure AD.

Dowiedz się więcej

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security