Archiwa aktualizacji

Produkty

  Comiesięczne aktualizacje produktów , maj 2019

  31 maj

  Zapora aplikacji internetowej dla usługi Azure Front Door Service jest już ogólnie dostępna

  Zapora aplikacji internetowej dla usługi Azure Front Door Service jest już ogólnie dostępna. Za pomocą zapory aplikacji internetowej klienci mogą definiować zasady zabezpieczeń w celu zezwalania na dostęp do aplikacji internetowych obsługiwanych przez usługę Azure Front Door, blokowania lub przekazywania tego dostępu albo ograniczania jego szybkości.

  • Azure Front Door
  • Features
  • Security
  • Services
  31 maj

  Usługa Azure Sphere 19.05 odblokowuje nowe funkcje w mikrokontrolerze MT3620

  Aktualizacja 19.05 usługi Azure Sphere w publicznej wersji zapoznawczej jest teraz dostępna w kanale wersji detalicznej

  • Azure Sphere
  • Operating System
  • SDK and Tools
  31 maj

  Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz dostępna w regionie Zachodnie stany USA 2

  Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz dostępna w regionie Zachodnie stany USA 2. Na całym świecie jest dostępna w siedmiu regionach publicznych.

  • Azure Monitor
  • Virtual Machines
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Compliance
  • Features
  • Management
  • Regions & Datacenters
  31 maj

  Agent usługi Log Analytics dla systemu Linux 1.10 jest już dostępny

  Agent usługi Log Analytics dla systemu Linux 1.10 jest dostępny i zawiera ważne ulepszenia w zakresie stabilności i niezawodności.

  • Azure Monitor
  • Management
  30 maj

  Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych ma nowy zestaw danych dla powiązanych portów

  Zestaw danych VMBoundPort jest teraz dostępny dla klientów usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych we wszystkich obsługiwanych regionach obszaru roboczego usługi Log Analytics, łącznie z regionami Wschodnie stany USA i Europa Zachodnia.

  • Azure Monitor
  • Virtual Machines
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Features
  • Management
  • Security
  30 maj

  Alerty platformy AIOps w usłudze Azure Monitor z progami dynamicznymi teraz ogólnie dostępne

  Dzięki progom dynamicznym nie trzeba już ręcznie identyfikować ani ustawiać progów dla alertów. Reguła alertu używa zaawansowanych możliwości usługi Machine Learning (ML) do uczenia się historycznego zachowania metryk oraz identyfikowania wzorców i anomalii, które wskazują na potencjalne problemy z usługą.

  • Azure Monitor
  • Features
  • Management
  • Microsoft Build
  29 maj

  Zaawansowane filtrowanie w usłudze Event Grid jest ogólnie dostępne

  Zaawansowane filtry usługi Event Grid są teraz ogólnie dostępne bez ograniczeń dotyczących liczby zagnieżdżonych kluczy (np. Data.Key1.Key2…KeyN).

  • Event Grid
  • Features
  • Services
  29 maj

  Zdarzenia telemetryczne urządzenia usługi IoT Hub w usłudze Event Grid — publiczna wersja zapoznawcza

  Możliwości usługi IoT Hub zostały rozszerzone w ramach źródła zdarzeń w usłudze Event Grid przez udostępnienie subskrybowania zdarzeń telemetrycznych urządzenia.

  • Event Grid
  • Azure IoT Hub
  • Features
  • Services
  29 maj

  Zdarzenia o rozmiarze do 1 MB w usłudze Event Grid — publiczna wersja zapoznawcza

  Publiczna wersja zapoznawcza obsługi większych zdarzeń: teraz do 1 MB.

  • Event Grid
  • Features
  • Services
  29 maj

  Usługa Event Grid może teraz publikować zdarzenia w usłudze Service Bus

  Usługa Service Bus jest teraz dostępna do obsługi zdarzeń w usłudze Event Grid.

  • Event Grid
  • Service Bus
  • Features
  • Services
  29 maj

  Geograficzne odzyskiwanie po awarii dostępne w usłudze Event Grid

  Automatyczne geograficzne odzyskiwanie po awarii metadanych po stronie serwera w usłudze Event Grid jest teraz dostępne w usłudze.

  • Event Grid
  • Features
  • Management
  • Security
  • Services
  29 maj

  Domeny zdarzeń w usłudze Event Grid są ogólnie dostępne

  Domeny platformy Azure są teraz ogólnie dostępne ze 100 000 tematów na domenę.

  • Event Grid
  • Services
  29 maj

  Azure Container Registry — obsługa programu Helm 3 jest dostępna w wersji zapoznawczej

  Obsługa programu Helm 3 jest dostępna w wersji zapoznawczej. Ta aktualizacja zawiera obsługę przechowywania elementów chart programu Helm 3, kolejnej wersji programu Helm, która obejmuje ulepszony model zabezpieczeń i nowy aparat obsługi skryptów oparty na skrypcie Lua.

  • Container Registry
  • Features
  29 maj

  Azure Container Registry — obsługa nowych typów artefaktów rejestru OCI (Open Container Initiative) w wersji zapoznawczej

  Azure Container Registry — obsługa nowych typów artefaktów rejestru OCI jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

  • Container Registry
  • Features
  • Open Source
  29 maj

  Maszyny wirtualne z serii Mv2 platformy Azure oferujące do 6 TB pamięci są teraz ogólnie dostępne

  Maszyny wirtualne z serii Mv2 platformy Azure oferujące do 208 wirtualnych procesorów CPU w konfiguracjach z pamięcią o pojemności 3 TB i 6 TB są teraz dostępne w regionach Wschodnie stany USA i Wschodnie stany USA 2. Maszyny wirtualne z serii Mv2 mają certyfikat firmy SAP dla obciążeń produkcyjnych SAP HANA OLTP i OLAP.

  • Virtual Machines
  • Services
  29 maj

  Adaptacyjne wzmocnienie zabezpieczeń sieci w usłudze Azure Security Center jest już dostępne

  Dzięki funkcji adaptacyjnego wzmocnienia zabezpieczeń sieci usługa Security Center uzyskuje informacje na temat ruchu sieciowego i wzorców łączności dla obciążeń platformy Azure i udostępnia zalecenia dotyczące zasad sieciowych grup zabezpieczeń dla maszyn wirtualnych mających połączenie z Internetem.

  • Security Center
  • Security
  29 maj

  Usługa Azure NetApp Files jest teraz ogólnie dostępna

  Azure NetApp Files, autorska usługa platformy Azure, to zaawansowana usługa przechowywania plików do uruchamiania najbardziej wymagających obciążeń plików na platformie Azure bez konieczności jakiegokolwiek modyfikowania kodu.

  • Azure Migrate
  • Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia
  • File Storage
  • Features
  • Microsoft Ignite
  • Microsoft Inspire
  • Services
  29 maj

  Warstwa Zużycie usługi Azure API Management jest teraz ogólnie dostępna

  Począwszy od 29 maja 2019 r., warstwa Zużycie usługi Azure API Management będzie ogólnie dostępna w tych samych sześciu regionach, co podczas wersji zapoznawczej.

  • API Management
  • Features
  29 maj

  Środowiska usługi integracji (ISE, integration service environment) są teraz ogólnie dostępne

  Ogólnie dostępna wersja środowisk usługi integracji zawiera kilka ulepszeń w porównaniu z wersją zapoznawczą, dzięki czemu usługa Logic Apps działająca w środowisku ISE ma więcej możliwości.

  • Logic Apps
  • Features
  29 maj

  Usługa Azure App Configuration jest dostępna w wersji zapoznawczej

  Usługa Azure App Configuration zapewnia środowisko do centralnego zarządzania ustawieniami aplikacji i pomaga zabezpieczać dostęp do nich. Ponadto pomaga deweloperom szybciej dostarczać kod dzięki możliwości łatwego udostępniania pakietów testowych funkcji w środowisku produkcyjnym przy użyciu flag funkcji.

  • App Service
  • Virtual Machines
  • Konfiguracja aplikacji
  • Services

  Zasoby

  Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

  2. kwartał 2019

  Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

  Blog

  Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

  Prześlij opinię

  Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

  Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie