Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , maj 2019

31 maj

Zapora aplikacji internetowej dla usługi Azure Front Door Service jest już ogólnie dostępna

DOSTĘPNE TERAZ

Zapora aplikacji internetowej dla usługi Azure Front Door Service jest już ogólnie dostępna. Za pomocą zapory aplikacji internetowej klienci mogą definiować zasady zabezpieczeń w celu zezwalania na dostęp do aplikacji internetowych obsługiwanych przez usługę Azure Front Door, blokowania lub przekazywania tego dostępu albo ograniczania jego szybkości.

 • Azure Front Door (wersja klasyczna)
 • Services
 • Features
 • Security
31 maj

Usługa Azure Sphere 19.05 odblokowuje nowe funkcje w mikrokontrolerze MT3620

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aktualizacja 19.05 usługi Azure Sphere w publicznej wersji zapoznawczej jest teraz dostępna w kanale wersji detalicznej

 • Azure Sphere
 • SDK and Tools
 • Operating System
31 maj

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz dostępna w regionie Zachodnie stany USA 2

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz dostępna w regionie Zachodnie stany USA 2. Na całym świecie jest dostępna w siedmiu regionach publicznych.

 • Azure Monitor
 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Regions & Datacenters
 • Compliance
 • Management
 • Features
31 maj

Agent usługi Log Analytics dla systemu Linux 1.10 jest już dostępny

DOSTĘPNE TERAZ

Agent usługi Log Analytics dla systemu Linux 1.10 jest dostępny i zawiera ważne ulepszenia w zakresie stabilności i niezawodności.

 • Azure Monitor
 • Management
30 maj

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych ma nowy zestaw danych dla powiązanych portów

DOSTĘPNE TERAZ

Zestaw danych VMBoundPort jest teraz dostępny dla klientów usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych we wszystkich obsługiwanych regionach obszaru roboczego usługi Log Analytics, łącznie z regionami Wschodnie stany USA i Europa Zachodnia.

 • Azure Monitor
 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Management
 • Features
 • Security
29 maj

Alerty platformy AIOps w usłudze Azure Monitor z progami dynamicznymi teraz ogólnie dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Dzięki progom dynamicznym nie trzeba już ręcznie identyfikować ani ustawiać progów dla alertów. Reguła alertu używa zaawansowanych możliwości usługi Machine Learning (ML) do uczenia się historycznego zachowania metryk oraz identyfikowania wzorców i anomalii, które wskazują na potencjalne problemy z usługą.

 • Azure Monitor
 • Management
 • Features
29 maj

Zaawansowane filtrowanie w usłudze Event Grid jest ogólnie dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Zaawansowane filtry usługi Event Grid są teraz ogólnie dostępne bez ograniczeń dotyczących liczby zagnieżdżonych kluczy (np. Data.Key1.Key2…KeyN).

 • Event Grid
 • Services
 • Features
29 maj

Zdarzenia telemetryczne urządzenia usługi IoT Hub w usłudze Event Grid — publiczna wersja zapoznawcza

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Możliwości usługi IoT Hub zostały rozszerzone w ramach źródła zdarzeń w usłudze Event Grid przez udostępnienie subskrybowania zdarzeń telemetrycznych urządzenia.

 • Event Grid
 • Azure IoT Hub
 • Services
 • Features
29 maj

Zdarzenia o rozmiarze do 1 MB w usłudze Event Grid — publiczna wersja zapoznawcza

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza obsługi większych zdarzeń: teraz do 1 MB.

 • Event Grid
 • Services
 • Features
29 maj

Usługa Event Grid może teraz publikować zdarzenia w usłudze Service Bus

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Service Bus jest teraz dostępna do obsługi zdarzeń w usłudze Event Grid.

 • Event Grid
 • Service Bus
 • Services
 • Features
29 maj

Geograficzne odzyskiwanie po awarii dostępne w usłudze Event Grid

DOSTĘPNE TERAZ

Automatyczne geograficzne odzyskiwanie po awarii metadanych po stronie serwera w usłudze Event Grid jest teraz dostępne w usłudze.

 • Event Grid
 • Services
 • Management
 • Features
 • Security
29 maj

Domeny zdarzeń w usłudze Event Grid są ogólnie dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Domeny platformy Azure są teraz ogólnie dostępne ze 100 000 tematów na domenę.

 • Event Grid
 • Services
29 maj

Azure Container Registry — obsługa programu Helm 3 jest dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa programu Helm 3 jest dostępna w wersji zapoznawczej. Ta aktualizacja zawiera obsługę przechowywania elementów chart programu Helm 3, kolejnej wersji programu Helm, która obejmuje ulepszony model zabezpieczeń i nowy aparat obsługi skryptów oparty na skrypcie Lua.

 • Azure Container Registry
 • Features
29 maj

Azure Container Registry — obsługa nowych typów artefaktów rejestru OCI (Open Container Initiative) w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Container Registry — obsługa nowych typów artefaktów rejestru OCI jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Azure Container Registry
 • Open Source
 • Features
29 maj

Maszyny wirtualne z serii Mv2 platformy Azure oferujące do 6 TB pamięci są teraz ogólnie dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Maszyny wirtualne z serii Mv2 platformy Azure oferujące do 208 wirtualnych procesorów CPU w konfiguracjach z pamięcią o pojemności 3 TB i 6 TB są teraz dostępne w regionach Wschodnie stany USA i Wschodnie stany USA 2. Maszyny wirtualne z serii Mv2 mają certyfikat firmy SAP dla obciążeń produkcyjnych SAP HANA OLTP i OLAP.

 • Maszyny wirtualne
 • Services
29 maj

Adaptacyjne wzmocnienie zabezpieczeń sieci w usłudze Azure Security Center jest już dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Dzięki funkcji adaptacyjnego wzmocnienia zabezpieczeń sieci usługa Security Center uzyskuje informacje na temat ruchu sieciowego i wzorców łączności dla obciążeń platformy Azure i udostępnia zalecenia dotyczące zasad sieciowych grup zabezpieczeń dla maszyn wirtualnych mających połączenie z Internetem.

 • Security Center
 • Security
29 maj

Warstwa Zużycie usługi Azure API Management jest teraz ogólnie dostępna

DOSTĘPNE TERAZ

Począwszy od 29 maja 2019 r., warstwa Zużycie usługi Azure API Management będzie ogólnie dostępna w tych samych sześciu regionach, co podczas wersji zapoznawczej.

 • API Management
 • Features
29 maj

Usługa Azure NetApp Files jest teraz ogólnie dostępna

DOSTĘPNE TERAZ

Azure NetApp Files, autorska usługa platformy Azure, to zaawansowana usługa przechowywania plików do uruchamiania najbardziej wymagających obciążeń plików na platformie Azure bez konieczności jakiegokolwiek modyfikowania kodu.

 • Azure Migrate
 • Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia
 • Usługa Pliki systemu Azure
 • Services
 • Features
29 maj

Środowiska usługi integracji (ISE, integration service environment) są teraz ogólnie dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępna wersja środowisk usługi integracji zawiera kilka ulepszeń w porównaniu z wersją zapoznawczą, dzięki czemu usługa Logic Apps działająca w środowisku ISE ma więcej możliwości.

 • Logic Apps
 • Features
29 maj

Usługa Azure App Configuration jest dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure App Configuration zapewnia środowisko do centralnego zarządzania ustawieniami aplikacji i pomaga zabezpieczać dostęp do nich. Ponadto pomaga deweloperom szybciej dostarczać kod dzięki możliwości łatwego udostępniania pakietów testowych funkcji w środowisku produkcyjnym przy użyciu flag funkcji.

 • App Service
 • Maszyny wirtualne
 • Konfiguracja aplikacji
 • Services
 • Security

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie