Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Zdarzenia telemetryczne urządzenia usługi IoT Hub w usłudze Event Grid — publiczna wersja zapoznawcza

Data opublikowania: 29 maja, 2019

Jedną z funkcji, o którą najczęściej prosili użytkownicy od momentu uruchomienia integracji usługi Azure IoT Hub z usługą Event Grid, są zdarzenia telemetryczne urządzenia. Dziś udostępniamy tę funkcję w publicznej wersji zapoznawczej.

Nowa funkcja subskrybowania zdarzeń telemetrycznych urządzenia umożliwia łatwe integrowanie danych z urządzeń z innymi usługami platformy Azure, w tym z bezserwerowymi usługami obliczeniowymi, takimi jak usługi Azure Functions i Azure Logic Apps, a także z usługami spoza platformy Azure, które korzystają z elementów webhook. Pomaga to uprościć architektury IoT, eliminując potrzebę wdrażania dodatkowych usług, które sondują dane telemetryczne urządzenia w celu dalszego przetwarzania.

Więcej informacji można znaleźć w blogu dotyczącym platformy Azure

  • Event Grid
  • Azure IoT Hub
  • Features
  • Services

Powiązane produkty