Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Środowiska usługi integracji (ISE, integration service environment) są teraz ogólnie dostępne

Data opublikowania: 29 maja, 2019

Środowisko usługi integracji to w pełni izolowane i dedykowane środowisko umożliwiające integrację w całym przedsiębiorstwie. Nowe środowisko usługi integracji po utworzeniu jest wstrzykiwane do usługi Azure Virtual Network, co umożliwia wdrażanie aplikacji Logic Apps jako usługi w sieci wirtualnej.

Ogólnie dostępna wersja środowisk usługi integracji zawiera kilka ulepszeń w porównaniu z wersją zapoznawczą, dzięki czemu usługa Logic Apps działająca w środowisku ISE ma więcej możliwości.

Ze względu na to, że środowisko ISE zapewnia prywatne środowisko wykonywania aplikacji usługi Logic Apps, w którym można skorzystać z większej liczby wdrożonych zasobów, wiele limitów także zostało zwiększonych.

Szybsze wdrożenia

 • Jeszcze szybsze przejście od wdrożenia do rozpoczęcia programowania dzięki ponad 50-procentowej poprawie w porównaniu do wersji zapoznawczej.

Zwiększony limit skalowania w poziomie do 10 dodatkowych jednostek skalowania

 • Obsługa ponad 3-krotnie większej przepływności w jednym wdrożeniu środowiska ISE w porównaniu z tym, co było dostępne w wersji zapoznawczej, dzięki czemu można wykonywać ponad pół miliarda akcji w miesiącu.

Większe limity przepływności dla usługi Logic Apps i łączników hostowanych w środowisku ISE

 • Udostępnienie większej pojemności jednostki podstawowej, zanim nadejdzie konieczność skalowania w górę.

Okres istnienia usługi Logic Apps i przechowywanie historii uruchamiania wydłużone do 365 dni

 • Aplikacje usługi Logic Apps mogą teraz działać maksymalnie rok, jeśli są wykonywana ze środowiska ISE. Jest to 4 razy dłużej, niż w usłudze wielodostępnej.

Obsługa większych komunikatów z 200 MB na dostęp do zawartości i 5 GB na żądania podzielone na fragmenty

 • Podwojenie rozmiaru obsługi komunikatów w porównaniu z tym, co mogło być obsługiwane poza środowiskiem ISE, dzięki czemu można przeglądać i modyfikować większe komunikaty.

Zwiększenie limitu czasu żądania/odpowiedzi do czterech minut

 • Podwojenie czasu żądania/odpowiedzi pozwala usłudze Logic Apps na wydłużenie czasu odpowiedzi na żądania HTTP oraz na obsługę dłuższych czasów odpowiedzi z systemów zewnętrznych, co poprawia niezawodność wykonywania aplikacji usługi Logic Apps.

Dodanie protokołu SMTP i bazy danych DB2 jako łączników środowiska ISE

 • Łącznik SMTP oparty na środowisku ISE umożliwia teraz łączenie się z lokalnym systemem poczty e-mail, a łącznik DB2 środowiska ISE zwiększa łączność z systemami IBM. Rozszerza to scenariusze łączności lokalnej, które są dostępne tylko w przypadku wykonywania aplikacji usługi Logic Apps w środowisku ISE i obejmują także łączność z serwerami IBM 3270, FTP i SFTP.

Blok kondycji sieci i możliwość ponownego uruchamiania środowiska ISE w celu zaakceptowania zmian sieciowych

 • Konfiguracja sieci może zmienić się w każdym momencie, a dzięki blokowi kondycji sieci możesz teraz sprawdzić, czy środowisko ISE jest nadal prawidłowo połączone. W przypadku wprowadzenia zmian, które mają zostać zastosowane przez składniki znajdujące się w środowisku ISE, dodana przez nas operacja ponownego uruchomienia spowoduje zaakceptowanie nowych zmian sieciowych przez środowisko ISE bez żadnych przestojów.

Środowiska usługi integracji są dostępne wszędzie tam, gdzie jest dostępna usługa Logic Apps, z wyjątkiem następujących regionów:

 • Kanada Wschodnia
 • Brazylia Południowa
 • Zachodnio-środkowe stany USA
 • Chmura US Gov
 • Chmura w Chinach

Aby uzyskać dostęp do tych środowisk, skontaktuj się z zespołem produktu.

Dowiedz się więcej

 • Logic Apps
 • Features

Powiązane produkty