Usługa Azure App Configuration jest dostępna w wersji zapoznawczej

Opublikowano: środa, 29 maja 2019

Azure App Configuration, nowa funkcja platformy Azure, centralnie zarządza ustawieniami aplikacji i pomaga zabezpieczać dostęp do nich. Ponadto pomaga deweloperom szybciej dostarczać kod dzięki możliwości łatwego udostępniania pakietów testowych funkcji w środowisku produkcyjnym przy użyciu flag funkcji.

Aby jak najszybciej rozpocząć pracę, zapoznaj się z jednym z naszych pięciominutowych przewodników Szybki start.

Usługa jest obecnie dostępna w sześciu publicznych regionach platformy Azure: Wschodnie stany USA, Środkowe stany USA, Zachodnio-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, Europa Zachodnia i Azja Południowo-Wschodnia. W przyszłości zostaną dodane kolejne regiony.

Więcej informacji zawiera dokumentacja.

  • App Service
  • Virtual Machines
  • Konfiguracja aplikacji
  • Services