Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz dostępna w regionie Zachodnie stany USA 2

Data opublikowania: 31 maja, 2019

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz dostępna w regionie Zachodnie stany USA 2. Na całym świecie jest dostępna w siedmiu regionach publicznych.

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych monitoruje Twoje maszyny wirtualne platformy Azure i zestawy skalowania maszyn wirtualnych na dużą skalę. Usługa analizuje wydajność i kondycję Twoich maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux, monitorując ich procesy i zależności od innych zasobów oraz procesów zewnętrznych.

Jako rozwiązanie, Azure Monitor dla maszyn wirtualnych obejmuje obsługę monitorowania wydajności i zależności aplikacji dla maszyn wirtualnych hostowanych lokalnie lub u innego dostawcy chmury.

Więcej informacji zawiera dokumentacja usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych.

  • Azure Monitor
  • Maszyny wirtualne
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Compliance
  • Features
  • Management
  • Regions & Datacenters