Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Zdarzenia o rozmiarze do 1 MB w usłudze Event Grid — publiczna wersja zapoznawcza

Data opublikowania: 29 maja, 2019

Usługa Event Grid obsługuje teraz zdarzenia o rozmiarze do 1 MB. Nie są wymagane żadne zmiany konfiguracyjne, a funkcja będzie działać w istniejących subskrypcjach zdarzeń. Aby ją wypróbować, wystarczy wypchnąć większe zdarzenia. Wszystko poniżej 64 KB będzie nadal objęte ogólnie dostępną umową SLA.

Limit rozmiaru partii dla zdarzeń wysyłanych do usługi Event Grid jako tablica JSON nadal wynosi 1 MB. Opłata za zdarzenia o rozmiarze większym niż 64 KB będzie naliczana przyrostowo co 64 KB (np. opłata za zdarzenie o rozmiarze 100 KB zostanie naliczona jak za dwa osobne zdarzenia).

Więcej informacji można znaleźć w blogu dotyczącym platformy Azure

  • Event Grid
  • Features
  • Services

Powiązane produkty