Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych ma nowy zestaw danych dla powiązanych portów

Data opublikowania: 30 maja, 2019

Zestaw danych VMBoundPort jest teraz dostępny dla klientów usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych we wszystkich obsługiwanych regionach obszaru roboczego usługi Log Analytics, łącznie z regionami Wschodnie stany USA i Europa Zachodnia.

Zestaw VMBoundPort zawiera informacje dotyczące wszystkich portów, które odbierały ruch przychodzący lub mogły obsługiwać ruch w okresie raportowania. Dodaliśmy też nowe skoroszyty dotyczące aktywnych i otwartych portów, które umożliwiają wyświetlenie tych informacji w usłudze Azure Monitor dla maszyn wirtualnych. Pozwala to sprawdzić, które porty są otwarte i aktywne w zakresie obsługi analizy zabezpieczeń i rozwiązywania problemów.

  • Azure Monitor
  • Maszyny wirtualne
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Features
  • Management
  • Security