Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Geograficzne odzyskiwanie po awarii dostępne w usłudze Event Grid

Data opublikowania: 29 maja, 2019

Usługa Event Grid ma teraz wbudowane automatyczne geograficzne odzyskiwanie po awarii (GeoDR) metadanych, które dotyczy wszystkich istniejących domen, tematów i subskrypcji zdarzeń, a nie tylko nowych. Oznacza to, że w przypadku awarii, która obejmie cały region platformy Azure, usługa Event Grid będzie już miała wszystkie metadane infrastruktury do obsługi zdarzeń zsynchronizowane ze sparowanym regionem, a nowe zdarzenia zaczną przepływać ponownie bez konieczności wykonywania jakiejkolwiek akcji, co pozwoli uniknąć przerw w świadczeniu usługi.

Odzyskiwanie po awarii jest na ogół mierzone za pomocą dwóch metryk:

Automatyczny tryb failover usługi Event Grid ma inne cele RPO i RTO dla metadanych (subskrypcje zdarzeń itp.) i danych (zdarzenia). Jeśli potrzebujesz innej specyfikacji, niż przedstawiona poniżej, zawsze możesz zaimplementować własny tryb failover po stronie klienta przy użyciu interfejsów API kondycji tematu.

  • Cel punktu odzyskiwania metadanych: Zero minut. Dokładnie tak. Za każdym razem, gdy w usłudze Event Grid jest tworzony zasób, jest on natychmiast replikowany w regionach. W przypadku przejścia do trybu failover nie są tracone żadne metadane.
  • Cel czasu odzyskiwania metadanych: Mimo że na ogół dzieje się to o wiele szybciej, w ciągu 60 minut usługa Event Grid zacznie akceptować wywołania tworzenia/aktualizacji/usuwania dla tematów i subskrypcji.
  • Cel punktu odzyskiwania danych: Jeśli system jest w dobrej kondycji i w czasie wystąpienia regionalnego trybu failover będzie podążać za istniejącym ruchem, cel RPO dla zdarzeń wynosi około 5 minut.

Cel czasu odzyskiwania danych: Tak jak w przypadku metadanych, dzieje się to zazwyczaj szybciej, jednak w ciągu 60 minut po wystąpieniu regionalnego trybu failover usługa Event Grid zacznie akceptować nowy ruch.

Więcej informacji można znaleźć w blogu dotyczącym platformy Azure

  • Event Grid
  • Features
  • Management
  • Services
  • Security

Powiązane produkty