W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Event Grid może teraz publikować zdarzenia w usłudze Service Bus

Data opublikowania: 29 maja, 2019

Dodanie usługi Service Bus jako narzędzia do obsługi zdarzeń dla usługi Event Grid w publicznej wersji zapoznawczej umożliwia odbieranie zdarzeń w celu dalszego przetwarzania. Usługa Service Bus może być teraz używana jako źródło zdarzeń lub narzędzie do obsługi zdarzeń, dzięki czemu środowisko dostarczania zdarzeń i komunikatów w rozproszonych aplikacjach przedsiębiorstwa jest bardziej niezawodne.

Usługa Event Grid może teraz publikować zdarzenia bezpośrednio w kolejkach usługi Service Bus w dowolnej warstwie. Ta funkcja jest obecnie dostępna w publicznej wersji zapoznawczej i nie działa z tematami i sesjami usługi Service Bus.

Wypróbuj ją za pośrednictwem portalu, interfejsu wiersza polecenia lub programu PowerShell, ustawiając usługę Service Bus jako typ punktu końcowego i wybierając kolejkę usługi Service Bus, w której chcesz publikować.

Więcej informacji można znaleźć w blogu dotyczącym platformy Azure

  • Event Grid
  • Service Bus
  • Features
  • Services

Powiązane produkty