Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Zaawansowane filtrowanie w usłudze Event Grid jest ogólnie dostępne

Data opublikowania: 29 maja, 2019

Zaawansowane filtry używane do routingu komunikatów w usłudze Event Grid są teraz ogólnie dostępne bez ograniczeń dotyczących liczby zagnieżdżonych obiektów w pliku JSON, co pozwala zwiększyć szczegółowość filtrowania zdarzeń wykonywanego przez klientów przed przekazaniem ich do usług obliczeniowych w celu przetworzenia. Oznacza to, że teraz można filtrować według klucza data.key1.key2.key3…keyN.

Przy użyciu poniższych operatorów można wykonywać filtrowanie na podstawie dowolnego pola zdarzenia, co sprawia, że możliwości są niemal nieskończone: StringContains, StringBeginsWith, StringEndsWith, StringIn, StringNotIn, NumberGreaterThan, NumberGreaterThanOrEquals, NumberLessThan, NumberLessThanOrEquals, NumberIn, NumberNotIn, BoolEquals.

Więcej informacji można znaleźć w blogu dotyczącym platformy Azure 

  • Event Grid
  • Features
  • Services

Powiązane produkty