Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Container Registry — obsługa programu Helm 3 jest dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 29 maja, 2019

Repozytoria elementów chart programu Helm 3 oferują natywne funkcje wypychania, ściągania i aktualizowania w interfejsie wiersza polecenia programu Helm, przy jednoczesnym korzystaniu ze wszystkich możliwości usługi Azure Container Registry, m.in. takich jak zintegrowane uwierzytelnianie, replikacja geograficzna, elementy webhook oraz wiele repozytoriów w pojedynczym rejestrze.

Dowiedz się więcej

  • Container Registry
  • Features

Powiązane produkty