Przejdź do głównej zawartości

Co to jest IoT?

To sprzęt, maszyny, produkty i urządzenia Twojej firmy połączone z chmurą i wyposażone w mechanizmy zbierania oraz bezpiecznego przesyłania danych.

Co to jest Internet rzeczy (IoT) i jak może pomóc Twojej firmie?

Internet rzeczy (IoT, Internet of Things) pozwala Twojej organizacji analizować dane i działać na ich podstawie, umożliwiając podejmowanie trafnych decyzji w czasie rzeczywistym. Te aktualne i trafne szczegółowe informacje na temat działalności i klientów pochodzące z tych nowych źródeł danych zapewniają podmiotom z wszelkich branż — w tym produkcji, transportu, energii, rolnictwa, handlu detalicznego i administracji — ogromne możliwości wydajniejszej pracy i udostępniania nowych rozwiązań klientom dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań IoT.

Do czego służy Internet rzeczy?

Mówiąc krótko, Internet rzeczy umożliwia rozwiązywanie problemów biznesowych przy użyciu własnych danych. Internet rzeczy to nie tylko połączone urządzenia — najważniejsze są informacje zbierane przez te urządzenia i natychmiastowe, zaawansowane analizy wykonywane na podstawie tych informacji. Dzięki tym analizom można przekształcić swoją działalność i obniżyć koszty, na przykład poprzez zmniejszenie marnotrawstwa materiałów, usprawnienie procesów mechanicznych i operacyjnych albo rozwój w nowych obszarach działalności — a do tego wszystkiego niezbędne są niezawodne dane w czasie rzeczywistym. Zdobądź prawdziwą przewagę nad konkurencją, korzystając z IoT, aby przekształcać swoje dane w szczegółowe informacje i przekładać te informacje na działania.

Jakie są przykłady zastosowań IoT?

Zdalne monitorowanie

Monitoruj niemal każdy rodzaj zasobu, w tym duże maszyny, pojazdy, a nawet zwierzęta — niemal wszędzie, w sposób ciągły lub w regularnych odstępach czasu. Śledząc lokalizację, wydajność, stan lub czynniki środowiskowe, uzyskaj szczegółowe informacje na podstawie elementów połączonych z usługą IoT, które mogą Ci pomóc:

 • Obniżyć koszty usługi i uściślić procesy biznesowe.
 • Dowiedzieć się, jak działają Twoje produkty, aby zapewnić klientom lepsze środowisko użytkowania.
 • Zwiększyć liczbę terminów dziennie, obniżyć koszty paliwa i zmniejszyć zużycie, korzystając z możliwości uczenia maszynowego, aby wydajniej kierować frachtem lub pojazdami.

Dowiedz się, gdzie w danym momencie znajdują się Twoje zasoby — aż do poziomu pojazdu, w którym się znajdują — w celu poprawy usługi w terenie, lepszych zabezpieczeń i zwiększenia bezpieczeństwa pracowników.

Informacje na temat zdalnego monitorowania

Konserwacja predykcyjna

Podobnie do zdalnego monitorowania, konserwacja predykcyjna obejmuje oprogramowanie uczenia maszynowego, które analizuje dane w celu przewidywania wyników i automatyzowania akcji. Funkcje predykcyjne umożliwiają dostawcom usług przechodzenie poza tradycyjny model biznesowy reaktywnej i zaplanowanej konserwacji oraz używanie danych klientów do identyfikowania problemów, zanim staną się krytyczne. Daje to technikom możliwość interwencji, zanim klienci zdają sobie sprawę z problemu. Korzystając z tych informacji, możesz:

 • Dowiedzieć się, jakie warunki mechaniczne lub operacyjne powodują awarie lub spowolnienia.
 • Lepiej przewidywać, jakie części zapasowe zachować na magazynie, zanim wystąpią problemy związane z naprawą.
 • Wychodzić poza model biznesowy przerw/napraw, zapobiegając awariom sprzętu dzięki konserwacji predykcyjnej.

Informacje na temat konserwacji predykcyjnej

Zarządzanie obiektami

Ten scenariusz IoT skupia się na monitorowaniu budynków, infrastruktury i innych przestrzeni, co pozwala zwiększyć efektywność energetyczną, wykorzystanie przestrzeni, produktywność i bezpieczeństwo przy użyciu zbieranych danych. Uzyskane szczegółowe informacje mogą ułatwić:

 • Oszczędzanie pieniędzy, automatyzując oświetlenie lub optymalizując cykle grzewcze i chłodzące.
 • Zwiększenie zadowolenia pracowników lub mieszkańców, zapewniając ciągłość działania sprzętu lub posiadanie na stanie zapasów.

Wydajność produkcji

Do czego służy Internet rzeczy w procesie produkcji? Każda firma jest inna, ale wiele procesów produkcyjnych ma wspólne ścieżki, poczynając od surowców do gotowych produktów. Dzięki usłudze IoT można uczyć się na podstawie własnych systemów, znajdować nowe sposoby zarządzania procesami i jakością produktu za pomocą danych pochodzących z urządzeń i czujników. Dzięki tym szczegółowym informacjom o danych możesz:

 • Zidentyfikować wąskie gardła, które zmniejszają wydajność, co pozwala ulepszyć proces.
 • Zmniejszać przestój spowodowany nieplanowaną konserwacją lub awarią sprzętu.
 • Usuwać materiały, części lub błędy niestandardowe przed ukończeniem działania produktu.
 • Ograniczać przestoje spowodowane przez nieplanowaną konserwację lub awarię sprzętu.

Produkty połączone

Połączone produkty mają inteligentne, łączące się składniki umożliwiające wymianę danych między produktem a jego użytkownikiem, producentem lub środowiskiem. Powiązane rozwiązania IoT mogą pomóc w tworzeniu inteligentnych fabryk z nowymi funkcjami, większą niezawodnością i wyższym wykorzystaniem produktu. Korzystając z połączonych produktów, możesz:

 • Usprawnić tworzenie i konserwację produktów.
 • Zapewnić klientom bezpieczniejsze i połączone środowiska.
 • Tworzyć nowe linie biznesowe z usługą zarządzaną i pomocą techniczną.
 • Monitorować działanie produktów w celu poprawy wyglądu, sposobu produkcji i niezawodności.

Zobacz, jak utworzyć rozwiązanie inteligentnej fabryki

Jakie korzyści zapewnia IoT?

Organizacje, które inwestują w Internet rzeczy, są w stanie generować większą wartość, między innymi zapewniać bardziej spersonalizowane interakcje z klientami, zmniejszać straty materiałów i pracy oraz zwiększać wydajność operacyjną. Nowe trendy wykrywane dzięki gromadzeniu i analizowaniu danych mogą nawet ujawnić nowe możliwości uzyskiwania przychodów. Ze względu na te korzyści trendy wskazują, że korzystanie z IoT staje się coraz powszechniejsze i szybko się różnicuje.

Wśród przebadanych osób podejmujących decyzje na temat IoT:

91%

wdrożyło IoT w roku 2020

90%

sądzi, że IoT ma kluczowe znaczenie dla dalszego sukcesu ich firmy

64%

planuje wdrożenie IoT na jeszcze większą skalę w przyszłości

Wprowadzenie do Internetu rzeczy (IoT)

Niezależnie od tego, czy Twoja firma ma zasoby do samodzielnego zaplanowania i wdrożenia rozwiązania IoT, czy musi współpracować z partnerem, podstawowe kroki prowadzące do pomyślnego zrealizowania wdrożenia IoT są zazwyczaj takie same:

Zdefiniuj przypadki zastosowań biznesowych Internetu rzeczy.

Pracuj ze wzmocnionym zespołem obejmującym specjalistów ds. technologii operacyjnych i informatycznych oraz zarządzania.

Zacznij od małych rozwiązań, stopniowo zwiększając skalę i złożoność po osiągnięciu początkowego sukcesu.

Definiowanie przypadków zastosowań biznesowych Internetu rzeczy

Przekształć swój obecny model biznesowy z obsługą IoT lub opracuj nowy model, lepiej wspierający Twoje interakcje z klientami.

Odkryj odpowiednie informacje IoT dla swojej firmy

Wyodrębniaj informacje z ogromnych ilości danych za pomocą narzędzi do analizy w chmurze, aby były łatwo dostępne i proste do skategoryzowania. Wykorzystuj te informacje, aby lepiej zrozumieć, jak działają Twoje produkty lub usługi. Korzystaj z analiz w chmurze używając w pełni zarządzanych usług IoT, które dostarczają bardziej szczegółowych informacji w celu przyspieszenia podejmowania decyzji.

Zacznij na małą skalę — planuj na wielką

Zyskaj nowe szczegółowe informacje biznesowe, wykorzystując sprzęt, który już masz, i odpowiednie rozwiązanie IoT. Zacznij od małego rozwiązania, skaluj je w górę we własnym tempie i rozwijaj swoją firmę dzięki bezpiecznym, innowacyjnym usługom IoT.

Dowiedz się więcej o technologiach i protokołach IoT

Opracuj solidną podstawę w IoT, aby dokonać najlepszych wyborów dla swojego projektu. Dowiedz się więcej o technologiach i protokołach IoT.

Przyspiesz przekształcanie swojej firmy za pomocą technologii IoT

Zmniejsz złożoność i obniż koszty, skracając jednocześnie czas wprowadzania produktów na rynek dzięki w pełni zarządzanym usługom IoT.

Zabezpieczanie rozwiązań IoT

Czym są zabezpieczenia Internetu rzeczy i czym różnią się od zwykłego cyberbezpieczeństwa? Krótko mówiąc, cyberbezpieczeństwo IoT dodaje dodatkową warstwę złożoności w miarę jak świat wirtualny i realny zaczynają się zbiegać. Z tego powodu ważne jest monitorowanie wszystkich elementów połączonych z rozwiązaniem IoT i zapewnienie ich nadzoru w celu szybkiego otrzymywania alertów i rozwiązywania zagrożeń. Dowiedz się więcej o usłudze zabezpieczeń Azure Internet of Things.

Przenieś swoje rozwiązania IoT z urządzenia do chmury

Twórz produkty zgodnie z potrzebami, korzystając z rozwiązań dla urządzeń w serwisie Edge, działających w chmurze i podłączonych do Twoich systemów biznesowych. Usługa Edge umożliwia przetwarzanie danych bliżej miejsca ich wygenerowania, pozwalając na analizę tych danych w czasie niemal rzeczywistym. Przetwarzanie w chmurze to model, w którym serwery, aplikacje, dane i inne zasoby są integrowane i udostępniane jako usługa za pośrednictwem Internetu. Dowiedz się więcej o przetwarzaniu danych w chmurze.

Często zadawane pytania

 • Mówiąc najprościej, termin Internet rzeczy (IoT) oznacza całą sieć urządzeń fizycznych, narzędzi, sprzętu, maszyn i innych obiektów inteligentnych mających możliwość zbierania danych dotyczących świata fizycznego i przesyłania ich przez internet.
 • Na podstawowym poziomie IoT służy do zbierania danych o świecie fizycznym, których zebranie byłoby bardzo trudne lub niemożliwe dla człowieka bez pomocy inteligentnych urządzeń i systemów monitorowania. Szczegółowe informacje uzyskane na podstawie danych zebranych przez te urządzenia umożliwiają użytkownikom zrozumienie i monitorowanie zmian lub zdarzeń oraz reagowanie na nie.
 • Urządzenia IoT mają najróżniejsze formy i rozmaite zastosowania — od ułatwiania użytkownikom wykonywania codziennych zadań po wsparcie wielkich organizacji w usprawnianiu działalności i realizowaniu celów biznesowych. Inteligentne urządzenia, inteligentne oświetlenie czy inteligentne zamki to przykłady zastosowań Internetu rzeczy w domu. Przykładami komercyjnych i przemysłowych urządzeń IoT są na przykład inteligentne maszyny produkcyjne i rolnicze, inteligentne pojazdy, a nawet całe połączone fabryki, magazyny i budynki.

Eksploruj rozwiązania Azure IoT według branży

Zobacz przypadki użycia i przykłady zastosowań Internetu rzeczy w poszczególnych branżach

Odkryj usługi Azure IoT

Zacznij tworzyć na platformie Azure

Wypróbuj usługi Azure przetwarzania w chmurze bezpłatnie przez maksymalnie 30 dni lub zacznij korzystać z cennika płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Nie ma żadnego zobowiązania z góry — anuluj w dowolnym momencie.