Przejdź do głównej zawartości

Korzyści z migracji do chmury

Dowiedz się, dlaczego przetwarzanie w chmurze jest atrakcyjne dla organizacji, poznaj typowe wyzwania związane z migracją do chmury i odkryj przydatne zasoby dotyczące migracji.

Migracja oferuje duże korzyści, ale może wiązać się z pewnymi wyzwaniami

Benefits of migration include reduced IT costs and improved performance, but the migration process itself presents some challenges, such as planning and cost. Keep reading to explore key migration benefits and challenges.

Korzyści z migracji do chmury

Zoptymalizowane koszty

Można uzyskać znaczne oszczędności kosztów zasobów, utrzymania i nieruchomości, a także możliwość optymalizacji obciążeń pod kątem kosztu ich uruchamiania.

Elastyczność i skalowalność

 • Organizacje płacą wyłącznie za używane zasoby w chmurze, a więc nie muszą utrzymywać zasobów IT używanych tylko okazjonalnie i ponosić związanych z tym kosztów.
 • W sytuacji nagłego wzrostu zapotrzebowania lub gdy organizacja potrzebuje dodatkowych zasobów obliczeniowych, można natychmiast dostosować używane zasoby na żądanie.
 • Aby wciąż korzystać z wcześniejszych inwestycji w zasoby IT, wiele organizacji przyjmuje model chmury hybrydowej, w ramach którego przenoszą niektóre z obciążeń do chmury, utrzymując pozostałe w istniejącym środowisku lokalnym. Chmura hybrydowa może zapewniać też korzyści związane ze zgodnością branżową.
 • Większość platform w chmurze działa na całym świecie, co pozwala organizacjom na zwiększenie wydajności dzięki uruchamianiu obciążeń bliżej miejsca, w którym znajdują się ich użytkownicy lub klienci.

Zwiększone zabezpieczenia

Wiele chmur publicznych ma wbudowane funkcje zabezpieczeń i wyspecjalizowane narzędzia zabezpieczeń w chmurze, które ułatwiają zapewnienie właściwej ochrony zasobów organizacji. W wielu przypadkach poprawki zabezpieczeń są wprowadzane automatycznie przez dostawcę usług w chmurze.

Zgodność

Niektóre platformy w chmurze mają wyspecjalizowane oferty umożliwiające bezproblemowe spełnienie wymagań dotyczących zgodności — to świetne rozwiązanie dla ściśle regulowanych branż, takich jak finanse, opieka zdrowotna czy administracja publiczna.

Tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie i tryb failover

Większość dostawców usług w chmurze pomaga zapewnić ciągłość działalności biznesowej, oferując wbudowane funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania obsługiwane jednym kliknięciem. Niektórzy dostawcy oferują również możliwość przechowywania kopii zapasowych w różnych regionach geograficznych.

Uproszczone zarządzanie i monitorowanie

Jeśli dostawca usług w chmurze oferuje centralne narzędzie do zarządzania, organizacje mogą monitorować swoje zasoby w lokalnym centrum danych i w chmurze oraz zarządzać nimi z poziomu jednego ekranu.

Wyzwania związane z migracją do chmury

Planowanie

A large-scale migration requires extensive planning across the organization—more so than the comparatively straightforward process of moving individual workloads to the cloud. Successful migration planning starts with a defined strategy and getting participation from key business, technical, and leadership stakeholders.

Koszty

Choć migracja do chmury może poprawić krótko- i długoterminowy zwrot z inwestycji, to sam proces wymaga nakładów finansowych, czasu i zasobów. Oszacowanie kosztów planowania i wdrażania migracji jest niezbędne.

Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Dostawcy usług w chmurze proponują różne oferty dotyczące zabezpieczeń i zgodności, ale klienci planujący migrację sami odpowiadają za wdrożenie rozwiązań odpowiednich do swoich potrzeb. Organizacje mogą uwzględnić potencjalne zagadnienia związane z zabezpieczeniami i zgodnością w planie migracji.

Przestoje w działalności firmy

Choć ogromne ilości danych można przenieść do chmury bardzo szybko, wymaga to dokładnego planowania w celu zminimalizowania przestoju w działalności podczas przenoszenia. Migracja przeprowadzana etapami z zastosowaniem podejścia iteracyjnego umożliwia organizacjom rozłożone w czasie przenoszenie łatwych w zarządzaniu partii danych.

Wdrażanie i szkolenia w organizacji

While IT professionals and developers will find that most of their current skills apply to the cloud, some skills training is still needed. Upfront cloud skill-building and training can set up organizations for success during and after migration.

Wybór partnera lub dostawcy migracji

W przypadku organizacji, które nie dysponują wewnętrzną wiedzą specjalistyczną lub umiejętnościami w zakresie planowania i implementowania migracji, pomoc partnera jest bezcenna. Właściwy partner w zakresie migracji może zaoferować usługi i doświadczenie dostosowane do potrzeb i warunków biznesowych organizacji planującej migrację.

Często zadawane pytania

 • Cloud computing allows organizations to innovate faster and offers flexible resources and enhanced resilience compared to on-premises resources. With cloud services, you usually pay only for what you need and when you need it. Cloud computing can work with existing on-premises infrastructure (in a hybrid model) or replace it altogether. Learn more about cloud computing and cloud migration.
 • The answer depends on the size and complexity of your organization's migration project, as well as your in-house IT capabilities. Azure offers a variety of resources, tools, training, and guidance for both in-house and partner-assisted migrations:

  • If you want expert guidance from an experienced migration partner at every stage of your cloud migration journey, join the Azure Migration Program.
  • If you want to move some or all of your workloads to the cloud yourself, take a look at the Azure migration center for tools and resources to migrate with confidence like migration videos, webinars, scenario guides, and learning resources for most common scenarios and workloads.
 • Większość wyzwań związanych z migracją danych można ograniczyć dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi do migracji i najlepszych rozwiązań dostępnych u większości głównych dostawców usług w chmurze. Poniżej przedstawiono niektóre z takich wyzwań wraz z odpowiednimi rozwiązaniami:

  • Utrata danych podczas migracji.
  • Ryzyko związane z semantyką, wynikające z różnic w jednostkach pomiaru danych między starszymi a nowymi systemami.
  • Uszkodzenie danych, czyli naruszenie ich integralności z powodu różnic w formacie lub zawartości między starszymi a nowymi systemami.
  • Zakłócenia, czyli zmiana lub aktualizacja starszych danych w trakcie migracji.

  Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z migracją danych, można zastosować następujące rozwiązania:

 • Azure offers cost-effective, highly secure cloud services with seamless hybrid flexibility designed to increase developer productivity. Efficiently build, run, and manage applications on-premises, in multiple clouds, and at the edge with features like:

  • The most comprehensive set of compliance offerings of any cloud provider.
  • Flexible pricing options—only pay for what you use.
  • Multilayer security trusted by enterprises, governments, and startups.

  Learn more

 • Azure Migrate is a service that simplifies migration to—and modernization and optimization with—Azure. It includes a unified platform to run and track migration and pre-migration steps, a range of tools for assessment, and an extensible framework that allows for the integration of third-party tools.

  Learn more

Uzyskaj wyselekcjonowane zasoby i pomoc ekspertów na każdym etapie migracji w ramach Programu migracji na platformę Azure i modernizacji

Przeprowadź migrację na platformę Azure w chmurze i rozpocznij pracę, korzystając z bezpłatnych usług przez 12 miesięcy