Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Korzyści z migracji do chmury

Dowiedz się, dlaczego przetwarzanie w chmurze jest atrakcyjne dla organizacji, poznaj typowe wyzwania związane z migracją do chmury i odkryj przydatne zasoby dotyczące migracji.

Migracja oferuje duże korzyści, ale może wiązać się z pewnymi wyzwaniami

Korzyści z migracji obejmują zmniejszenie kosztów IT i poprawę wydajności, ale sam proces migracji wiąże się z pewnymi wyzwaniami, takimi jak planowanie i koszty. Czytaj dalej, aby zapoznać się z najważniejszymi korzyściami i wyzwaniami związanymi z migracją.

Korzyści z migracji do chmury

Zoptymalizowane koszty

Można uzyskać znaczne oszczędności kosztów zasobów, utrzymania i nieruchomości, a także możliwość optymalizacji obciążeń pod kątem kosztu ich uruchamiania.

Elastyczność i skalowalność

 • Organizacje płacą wyłącznie za używane zasoby w chmurze, a więc nie muszą utrzymywać zasobów IT używanych tylko okazjonalnie i ponosić związanych z tym kosztów.
 • W sytuacji nagłego wzrostu zapotrzebowania lub gdy organizacja potrzebuje dodatkowych zasobów obliczeniowych, można natychmiast dostosować używane zasoby na żądanie.
 • Aby wciąż korzystać z wcześniejszych inwestycji w zasoby IT, wiele organizacji przyjmuje model chmury hybrydowej, w ramach którego przenoszą niektóre z obciążeń do chmury, utrzymując pozostałe w istniejącym środowisku lokalnym. (Chmura hybrydowa może zapewniać też korzyści związane ze zgodnością branżową.)
 • Większość platform w chmurze działa na całym świecie, co pozwala organizacjom na zwiększenie wydajności dzięki uruchamianiu obciążeń bliżej miejsca, w którym znajdują się ich użytkownicy lub klienci.

Ulepszone zabezpieczenia

Wiele chmur publicznych ma wbudowane funkcje zabezpieczeń i wyspecjalizowane narzędzia zabezpieczeń w chmurze, które ułatwiają zapewnienie właściwej ochrony zasobów organizacji. W wielu przypadkach poprawki zabezpieczeń są wprowadzane automatycznie przez dostawcę usług w chmurze.

Zgodność

Niektóre platformy w chmurze mają wyspecjalizowane oferty umożliwiające bezproblemowe spełnienie wymagań dotyczących zgodności — to świetne rozwiązanie dla ściśle regulowanych branż, takich jak finanse, opieka zdrowotna czy administracja publiczna.

Tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie i tryb failover

Większość dostawców usług w chmurze pomaga zapewnić ciągłość działalności biznesowej, oferując wbudowane funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania obsługiwane jednym kliknięciem. Niektórzy dostawcy oferują również możliwość przechowywania kopii zapasowych w różnych regionach geograficznych.

Uproszczone zarządzanie i monitorowanie

Jeśli dostawca usług w chmurze oferuje centralne narzędzie do zarządzania, organizacje mogą monitorować swoje zasoby w lokalnym centrum danych i w chmurze oraz zarządzać nimi z poziomu jednego ekranu.

Wyzwania związane z migracją do chmury

Planowanie

Migracja na dużą skalę wymaga szeroko zakrojonego planowania w obrębie całej organizacji — w większym stopniu niż w przypadku relatywnie prostego procesu przenoszenia pojedynczych obciążeń do chmury. Planowanie pomyślnej migracji zaczyna się od zdefiniowania strategii i zaangażowania najważniejszych uczestników z obszaru biznesowego, technicznego i administracyjnego.

Koszty

Choć migracja do chmury może poprawić krótko- i długoterminowy zwrot z inwestycji, to sam proces wymaga nakładów finansowych, czasu i zasobów. Oszacowanie kosztów planowania i wdrażania migracji jest niezbędne.

Zabezpie­czenia i zgodność

Dostawcy usług w chmurze proponują różne oferty dotyczące zabezpieczeń i zgodności, ale klienci planujący migrację sami odpowiadają za wdrożenie rozwiązań odpowiednich do swoich potrzeb. Organizacje mogą uwzględnić potencjalne zagadnienia związane z zabezpieczeniami i zgodnością w planie migracji.

Przestoje w działalności firmy

Choć ogromne ilości danych można przenieść do chmury bardzo szybko, wymaga to dokładnego planowania w celu zminimalizowania przestoju w działalności podczas przenoszenia. Migracja przeprowadzana etapami z zastosowaniem podejścia iteracyjnego umożliwia organizacjom rozłożone w czasie przenoszenie łatwych w zarządzaniu partii danych.

Wdrażanie i szkolenia w organizacji

Specjaliści IT i deweloperzy przekonają się, że większość ich bieżących umiejętności ma zastosowanie do chmury, choć szkolenie w zakresie pewnych umiejętności również będzie wymagane. Decydując się na przeprowadzenie szkoleń i podnoszenie poziomu umiejętności w zakresie chmury zawczasu, organizacje mogą łatwiej osiągnąć sukces w trakcie i po migracji.

Wybór partnera lub dostawcy migracji

W przypadku organizacji, które nie dysponują wewnętrzną wiedzą specjalistyczną lub umiejętnościami w zakresie planowania i implementowania migracji, pomoc partnera jest bezcenna. Właściwy partner w zakresie migracji może zaoferować usługi i doświadczenie dostosowane do potrzeb i warunków biznesowych organizacji planującej migrację.

Często zadawane pytania

 • Przetwarzanie w chmurze pozwala organizacjom szybciej wprowadzać innowacje i oferuje elastyczne zasoby oraz zwiększoną odporność w porównaniu z zasobami lokalnymi. W przypadku usług w chmurze płacisz tylko za zasoby, których potrzebujesz, i tylko wtedy, gdy ich potrzebujesz. Przetwarzanie w chmurze może współdziałać z istniejącą infrastrukturą lokalną (w modelu hybrydowym) lub całkowicie ją zastąpić. Dowiedz się więcej o przetwarzaniu w chmurze i migracji do chmury.

 • Odpowiedź zależy od rozmiaru i stopnia złożoności projektu migracji w Twojej organizacji, a także od jej wewnętrznych możliwości IT. Platforma Azure oferuje różne zasoby, narzędzia, szkolenia i wskazówki dotyczące migracji zarówno wewnętrznych, jak i wspomaganych przez partnerów:

  • Jeśli na każdym etapie procesu migracji do chmury chcesz otrzymywać specjalistyczne wskazówki od doświadczonego partnera w zakresie migracji, dołącz do Programu migracji na platformę Azure.
  • Jeśli chcesz samodzielnie przenieść część lub całość swoich obciążeń do chmury, zajrzyj do centrum migracji platformy Azure , gdzie znajdziesz narzędzia i zasoby umożliwiające pewną migrację, takie jak wideo dotyczące migracji, seminaria internetowe, przewodniki po scenariuszach i zasoby szkoleniowe dla najczęściej spotykanych scenariuszy i obciążeń.
 • Większość wyzwań związanych z migracją danych można ograniczyć dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi do migracji i najlepszych rozwiązań dostępnych u większości głównych dostawców usług w chmurze. Poniżej przedstawiono niektóre z takich wyzwań wraz z odpowiednimi rozwiązaniami:

  • Utrata danych podczas migracji.
  • Ryzyko związane z semantyką, wynikające z różnic w jednostkach pomiaru danych między starszymi a nowymi systemami.
  • Uszkodzenie danych, czyli naruszenie ich integralności z powodu różnic w formacie lub zawartości między starszymi a nowymi systemami.
  • Zakłócenia, czyli zmiana lub aktualizacja starszych danych w trakcie migracji.

  Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z migracją danych, można zastosować następujące rozwiązania:

 • Platforma Azure oferuje efektywne kosztowo, niezwykle bezpieczne usługi w chmurze z płynną elastycznością hybrydową zaprojektowaną w celu zwiększenia produktywności deweloperów. Wydajnie twórz, uruchamiaj i zarządzaj aplikacjami lokalnie, w wielu chmurach i na urządzeniach brzegowych dzięki funkcjom takim jak:

  • Najbardziej kompleksowy zestaw ofert rozwiązań do zapewniania zgodności ze wszystkimi dostawcami usług w chmurze.
  • Elastyczne opcje cenowe — płać tylko za to, czego używasz.
  • Wielowarstwowe zabezpieczenia, którym ufają przedsiębiorstwa, rządy i startupy.

  Dowiedz się więcej

   

 • Usługa Azure Migrate upraszcza migrację do platformy Azure oraz jej modernizację i optymalizację. Obejmuje ujednoliconą platformę do uruchamiania i śledzenia etapów migracji i migracji wstępnej, szereg narzędzi do oceny oraz rozszerzalną strukturę, która umożliwia integrację narzędzi innych firm.

  Dowiedz się więcej

Uzyskaj nadzorowane zasoby i pomoc ekspertów na każdym etapie migracji za pośrednictwem Programu migracji na platformę Azure i modernizacji.

Przeprowadź migrację na platformę Azure w chmurze i rozpocznij pracę, korzystając z bezpłatnych usług przez 12 miesięcy.