Pomiń nawigację

Co to jest chmura prywatna?

Chmura prywatna jest definiowana jako usługi obliczeniowe oferowane za pośrednictwem Internetu lub prywatnej sieci wewnętrznej wyłącznie wybranym użytkownikom, a nie ogółowi społeczeństwa. Nazywana także chmurą wewnętrzną lub korporacyjną, prywatna chmura obliczeniowa zapewnia firmom wiele korzyści chmury publicznej — w tym samoobsługę, skalowalność i elastyczność — w połączeniu z dodatkową kontrolą i dostosowaniami dostępnymi z dedykowanych zasobów za pośrednictwem infrastruktury obliczeniowej hostowanej lokalnie. Ponadto chmury prywatne zapewniają wyższy poziom zabezpieczeń i prywatności za pośrednictwem zarówno zapór firmy, jak i hostowania wewnętrznego, aby operacje i poufne dane nie były dostępne dla dostawców z innych firm. Jedna wada takiego rozwiązania polega na tym, że to dział informatyczny firmy jest odpowiedzialny za koszty i rozliczenia związane z zarządzaniem chmurą prywatną. Zatem chmury prywatne wymagają takich samych nakładów związanych z personelem, zarządzaniem i konserwacją, jak w przypadku posiadania tradycyjnego centrum danych.

W ramach chmury prywatnej można dostarczać dwa modele usług w chmurze. Pierwszy z nich to infrastruktura jako usługa (IaaS), który umożliwia firmie używanie zasobów infrastruktury, takich jak obliczenia, sieć i przestrzeń dyskowa, jako usługi. Drugi to platforma jako usługa (PaaS), który umożliwia firmie dostarczanie wszystkiego, od prostych aplikacji opartych na chmurze, do wyrafinowanych aplikacji przedsiębiorstwa. Chmury prywatne można także łączyć z chmurami publicznymi w celu utworzenia chmury hybrydowej, co pozwala firmie na wykorzystanie dużego ruchu w chmurze w celu zwolnienia większej ilości miejsca, i skalowanie usług obliczeniowych do chmury publicznej w przypadku zwiększenia wymagań obliczeniowych.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Azure ExpressRoute

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

Chcesz zacząć?

Korzystaj z popularnych usług bezpłatnie przez 12 miesięcy oraz ponad 25 innych usług, które są zawsze bezpłatne — oraz uzyskaj $200 środków do wykorzystania przez pierwsze 30 dni.