Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Co to jest wirtualizacja?

Wirtualizacja polega na utworzeniu symulowanego (wirtualnego) środowiska komputerowego, które stanowi przeciwieństwo środowiska fizycznego. Wirtualizacja często obejmuje wygenerowane komputerowo wersje sprzętu, systemów operacyjnych, urządzeń magazynujących itp. Dzięki temu organizacje mogą podzielić na partycje jeden komputer fizyczny lub serwer, tworząc kilka maszyn wirtualnych. Maszyny wirtualne mogą niezależnie wchodzić w interakcje. Mogą mieć też zainstalowane różne systemy operacyjne i aplikacje, ale współużytkować zasoby jednego komputera-hosta.

Wirtualizacja umożliwia utworzenie wielu zasobów na bazie jednego komputera lub serwera. W ten sposób poprawia skalowalność i zapewnia obsługę większej liczby obciążeń, a jednocześnie zmniejsza liczbę wymaganych serwerów, ilość zużywanej energii, koszty infrastruktury i nakład prac konserwacyjnych. Istnieją cztery główne kategorie wirtualizacji. Pierwsza to wirtualizacja pulpitu. Umożliwia ona zapewnienie i obsługę indywidualnych pulpitów przez jeden centralny serwer. Druga to wirtualizacja sieci. Polega ona na podzieleniu przepustowości sieci na niezależne kanały, które można przypisać do określonych serwerów lub urządzeń. Trzecia kategoria to wirtualizacja oprogramowania. Oddziela ona aplikacje od sprzętu i systemu operacyjnego. Czwarta to wirtualizacja magazynu. Łączy ona wiele zasobów magazynu sieciowego w jedno urządzenie magazynujące dostępne dla wielu użytkowników.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizuj maszyny wirtualne z systemami Windows i Linux w kilka sekund.

Virtual Network

Aprowizuj sieci prywatne i opcjonalnie nawiązuj połączenia z lokalnymi centrami danych.

Chcesz zacząć?

Zarejestruj się i zyskaj 200 USD środków na korzystanie z platformy Azure.
Pełny dostęp do wszystkich interesujących Cię usług.