Pomiń nawigację

Co to jest chmura hybrydowa?

Chmura hybrydowa — czasami hybrydą chmurową — to środowisko obliczeniowe, które łączy lokalne centrum danych (nazywane również chmurą prywatną) z chmurą publiczną, dzięki czemu można między nimi udostępniać dane i aplikacje. Niektórzy nazywają chmurą hybrydową konfiguracje „wielochmurowe”, gdy organizacja korzysta z więcej niż jednej chmury publicznej oprócz lokalnego centrum danych.

Jakie są korzyści z chmury hybrydowej?

Niezależnie od używanej definicji chmury hybrydowej korzyści są takie same: W przypadku zwiększenia popytu na obliczenia i przetwarzanie ponad możliwości lokalnego centrum danych firmy mogą korzystać z chmury w celu natychmiastowego skalowania wydajności w górę lub w dół w celu obsługi nadmiernej wydajności. Umożliwia to również zaoszczędzenie czasu i uniknięcie kosztów zakupu, instalacji i konserwacji nowych serwerów, które nie zawsze mogą być potrzebne.

Czy istnieją problemy prawne dotyczące korzystania z modelu chmury hybrydowej?

W przypadku branż pracujących z wysoce poufnymi danymi, takich jak bankowość, finanse, rząd i opieka zdrowotna, najlepsza może być opcja chmury hybrydowej. Na przykład niektóre regulowane branże wymagają lokalnego przechowywania niektórych typów danych, jednocześnie pozwalając na przechowywanie w chmurze mniej poufnych danych. W tym przypadku architektury chmury hybrydowej organizacje uzyskują elastyczność chmury publicznej dla słabiej regulowanych zadań obliczeniowych, jednocześnie spełniając wymagania branżowe.

Dowiedz się więcej o możliwościach chmury hybrydowej i rozpoczynaniu pracy z platformą Azure

Czy istnieją problemy z zabezpieczeniami dotyczące infrastruktury chmury hybrydowej?

Organizacje korzystające z platformy chmury hybrydowej mogą korzystać z wielu tych samych środków bezpieczeństwa, których używają w istniejącej infrastrukturze lokalnej — w tym z zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM). W rzeczywistości niektóre organizacje mogą stwierdzić, że zabezpieczenia chmury hybrydowej są lepsze niż lokalnych centrów danych, ponieważ są zawsze aktualne, mają zautomatyzowaną nadmiarowość danych, wysoką dostępność, odzyskiwanie po awarii i funkcje cyberbezpieczeństwa.

Produkty i usługi platformy Azure powiązane z chmurą hybrydową

Rozwiązania chmury hybrydowej platformy Azure

Poznaj przykłady chmur hybrydowych i rozwiązań lokalnych, wielochmurowych i brzegowych platformy Azure.

Azure Arc

Rozszerz usługi i zarządzanie platformy Azure na dowolną infrastrukturę.

Azure Stack

Twórz i uruchamiaj aplikacje hybrydowe w centrach danych, lokalizacjach brzegowych, biurach zdalnych i w chmurze.

Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure

Migruj ekonomicznie swoje obciążenia do najlepszej chmury dla systemu Windows i programu SQL Server.

Azure VMware Solution

Bezproblemowo uruchamiaj obciążenia programu VMware na całej platformie Azure i w środowisku lokalnym.

Azure Sentinel

Uzyskaj ochronę przed zagrożeniami opartą na sztucznej inteligencji za pomocą natywnego dla chmury rozwiązania SIEM.

Usługa Azure Defender

Chroń obciążenia chmury hybrydowej przed zagrożeniami za pomocą usprawnionych zabezpieczeń.

Azure ExpressRoute

Łącz prywatnie sieci lokalne z chmurą i korzystaj z dużej szybkości, a także niezawodności.

Azure VPN Gateway

Połącz swoją infrastrukturę z chmurą i włącz dostęp użytkowników zdalnych na dużą skalę.