Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Co to jest dostawca usług w chmurze?

Dostawca usług w chmurze to firma zewnętrzna oferująca usługi magazynowania, aplikacji, infrastruktury lub platformy oparte na chmurze. Podobnie jak właściciel domu płaci za media, takie jak elektryczność czy gaz, firmy na ogół muszą płacić tylko za używane usługi w chmurze, zgodnie z wymaganiami firmy.

Oprócz modelu płatności za rzeczywiste zużycie, dostawcy usług w chmurze oferują firmom także różnorodne korzyści. Firmy mogą korzystać ze skalowalności i elastyczności bez ograniczeń narzucanych przez fizyczne serwery lokalne, z niezawodności wielu centrów danych z wielokrotnymi nadmiarowościami, z dostosowywania przez konfigurowanie serwerów zgodnie z preferencjami oraz z responsywnego równoważenia obciążenia, które może z łatwością reagować na zmienne wymagania. Jednak firmy powinny także brać pod uwagę kwestie bezpieczeństwa związane z przechowywaniem informacji w chmurze, aby zapewnić tworzenie i stosowanie zalecanych dla danej branży rozwiązań i konfiguracji związanych z zarządzaniem zgodnością i dostępem.

Utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Uzyskaj bezpłatne usługi oraz środki w wysokości 200 USD na eksplorowanie platformy Azure przez maksymalnie 30 dni.

Zacznij tworzyć na platformie Azure

Bezpłatnie testuj usługi przetwarzania w chmurze na platformie Azure przez nawet 30 dni lub zacznij korzystać z cennika z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem. Nie ma żadnych zobowiązań z góry — możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

[*] Gartner to zastrzeżony znak towarowy oraz oznaczenie usługi, a Magic Quadrant to zastrzeżony znak towarowy firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie. Te znaki są tutaj używane za zgodą firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie pracowników zespołów badawczych tej firmy i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktu. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.