Pomiń nawigację

Cennik usług Cognitive Services — interfejs API analizy tekstu

Dodawanie funkcji analizy obrazu, mowy, języka i informacji przy użyciu interfejsów API analizy

Interfejs API analizy tekstu to usługa oparta na chmurze, która umożliwia zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego w tekście nieprzetworzonym i udostępnia trzy główne funkcje: analizę tonacji, wyodrębnianie kluczowych fraz oraz wykrywanie języka.

Szczegóły cennika

Funkcję analizy tekstu można zakupić w ramach warstw.

Poniższe ceny kontenerów zaczynają obowiązywać od 13 listopada 2018 roku.

Wystąpienie Funkcje Cena
Bezpłatnie - Internet/kontener Analiza tonacji
Wyodrębnianie kluczowych fraz
Wykrywanie języka
Wyodrębnianie jednostek
Standardowa - Internet/kontener Analiza tonacji
Wyodrębnianie kluczowych fraz
Wykrywanie języka
Wyodrębnianie jednostek
0–500 000 rekordów tekstu — $- za 1 000 rekordów tekstu
0,5M–2,5M rekordów tekstu — $- za 1 000 rekordów tekstu
2,5M–10,0M rekordów tekstu — $- za 1 000 rekordów tekstu
10M+ rekordów tekstu — $- za 1 000 rekordów tekstu
Rekordy tekstu odpowiadają liczbie 1 000-znakowych jednostek w ramach dokumentu, które są udostępniane jako dane wejściowe na potrzeby żądania interfejsu API analizy tekstu.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
  • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

  • Interfejs API analizy tekstu można zakupić w stałej cenie jednostek warstwy S0-S4. Każda jednostka warstwy obejmuje pewną liczbę transakcji interfejsu API. Jeśli użytkownik przekroczy tę liczbę, za kolejne transakcje będą naliczane opłaty określone w powyższym cenniku. Opłaty za dodatkowe transakcje są naliczane proporcjonalnie, a za usługę jest naliczana opłata miesięczna. Liczba transakcji dostępnych w ramach danej warstwy jest resetowana co miesiąc. W warstwie S opłaty za usługę są naliczane wyłącznie za ilość rekordów tekstu przesłanych do usługi.
  • W przypadku osiągnięcia limitu transakcji w ramach warstwy Bezpłatna użycie jest ograniczane. Klienci nie mogą wliczać dodatkowych transakcji do opłat za warstwę Bezpłatna.
  • Każda adnotacja do dokumentu jest uznawana za transakcję. Wywołania wsadowego oceniania będą uwzględniane na podstawie liczby dokumentów, które mają zostać ocenione w ramach transakcji. Na przykład wysłanie 1 000 dokumentów do analizy tonacji w jednym wywołaniu interfejsu API zostanie uznane za 1 000 transakcji. Jeśli interfejs API obsługuje więcej niż jedną operację adnotacji, również zostanie to uwzględnione. Na przykład wywołanie interfejsu API, które przeprowadza analizę tonacji i wyodrębnianie kluczowych fraz w 1 000 dokumentów, jest uznawane za 2 000 transakcji (2 adnotacje × 1 000 dokumentów).
  • W przypadku przekroczenia limitu użycia w ramach warstwy S0-S4 na koncie są naliczane opłaty za dodatkowe transakcje. Dodatkowe transakcje są rozliczane miesięcznie zgodnie ze stawką określoną dla danej warstwy.
  • Usługi można w dowolnym momencie uaktualnić do wyższej warstwy. Spowoduje to natychmiastowe rozpoczęcie naliczania opłat i korzystania z liczby dostępnych transakcji odpowiadających wybranej wyższej warstwie.
  • Rekord tekstu w warstwie S zawiera maksymalnie 1 000 znaków mierzonych przez właściwość String.Length. Jeśli dokument wejściowy do interfejsu API analizy tekstu przekracza długość 1 000 znaków, jest on liczony jako jeden rekord tekstu dla każdej jednostki składającej się z 1 000 znaków. Jeśli na przykład dokument wejściowy wysłany do interfejsu API zawiera 7 500 znaków, będzie on liczony jako 8 rekordów tekstu. Jeśli dokument wejściowy wysłany do interfejsu API zawiera 500 znaków, będzie on liczony jako 1 rekord tekstu. Jeśli zostaną przesłane dwa dokumenty, jeden zawierający 500 znaków i drugi zawierający 1 200 znaków, za usługę zostaną naliczone opłaty za łącznie trzy rekordy tekstu: jeden rekord za dokument zawierający 500 znaków i dwa rekordy tekstu za dokument zawierający 1 200 znaków.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Usługi poznawcze

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji