Pomiń nawigację

Cennik usług Cognitive Services — interfejs API analizy tekstu

Dodawanie funkcji analizy obrazu, mowy, języka i informacji przy użyciu interfejsów API analizy

Interfejs API analizy tekstu to usługa oparta na chmurze, która umożliwia zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego w tekście nieprzetworzonym i udostępnia trzy główne funkcje: analizę tonacji, wyodrębnianie kluczowych fraz oraz wykrywanie języka.

Szczegóły cennika

Funkcję analizy tekstu można zakupić w ramach warstw.

Wystąpienie Funkcje Cena
Bezpłatnie Bezpłatne transakcje miesięcznie: 5 000
S0 Analiza tonacji
Wyodrębnianie kluczowych fraz
Wykrywanie języka
$- miesięcznie
Do 25 tys. transakcji na miesiąc
Użycie nadwyżkowe: $- za 1 000 transakcji
S1 Analiza tonacji
Wyodrębnianie kluczowych fraz
Wykrywanie języka
$- miesięcznie
Do 100 tys. transakcji na miesiąc
Użycie nadwyżkowe: $- za 1 000 transakcji
S2 Analiza tonacji
Wyodrębnianie kluczowych fraz
Wykrywanie języka
$- miesięcznie
Do 500 tys. transakcji na miesiąc
Użycie nadwyżkowe: $- za 1 000 transakcji
S3 Analiza tonacji
Wyodrębnianie kluczowych fraz
Wykrywanie języka
$- miesięcznie
Do 2,5 mln transakcji na miesiąc
Użycie nadwyżkowe: $- za 1 000 transakcji
S4 Analiza tonacji
Wyodrębnianie kluczowych fraz
Wykrywanie języka
$- miesięcznie
Do 10 mln transakcji na miesiąc
Użycie nadwyżkowe: $- za 1 000 transakcji

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
 • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

Analiza tekstu

 • Interfejs API analizy tekstu można zakupić w stałej cenie jednostek warstwy Standardowa. Każda jednostka warstwy obejmuje pewną liczbę transakcji interfejsu API. Jeśli użytkownik przekroczy tę liczbę, za kolejne transakcje będą naliczane opłaty określone w powyższym cenniku. Opłaty za dodatkowe transakcje są naliczane proporcjonalnie, a za usługę jest naliczana opłata miesięczna. Liczba transakcji dostępnych w ramach danej warstwy jest resetowana co miesiąc.
 • W przypadku osiągnięcia limitu transakcji w ramach warstwy Bezpłatna użycie jest ograniczane. Klienci nie mogą wliczać dodatkowych transakcji do opłat za warstwę Bezpłatna.
 • Każda adnotacja do dokumentu jest uznawana za transakcję. Wywołania wsadowego oceniania będą uwzględniane na podstawie liczby dokumentów, które mają zostać ocenione w ramach transakcji. Na przykład wysłanie 1 000 dokumentów do analizy tonacji w jednym wywołaniu interfejsu API zostanie uznane za 1 000 transakcji. Jeśli interfejs API obsługuje więcej niż jedną operację adnotacji, również zostanie to uwzględnione. Na przykład wywołanie interfejsu API, które przeprowadza analizę tonacji i wyodrębnianie kluczowych fraz w 1 000 dokumentów, jest uznawane za 2 000 transakcji (2 adnotacje × 1 000 dokumentów).
 • W przypadku przekroczenia limitu użycia w ramach warstwy Standardowa na koncie są naliczane opłaty za dodatkowe transakcje. Dodatkowe transakcje są rozliczane miesięcznie zgodnie ze stawką określoną dla danej warstwy.
 • Usługi można w dowolnym momencie uaktualnić do wyższej warstwy. Spowoduje to natychmiastowe rozpoczęcie naliczania opłat i korzystania z liczby dostępnych transakcji odpowiadających wybranej wyższej warstwie.

Ogólne

 • Interfejsy API wyszukiwania Bing są fakturowane zgodnie z liczbą transakcji (nazywanych też wywołaniami interfejsu API). Te plany są rozliczane w ramach modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i nie powodują naliczania dodatkowych opłat za złożone zapytania i więcej niż 10 wyników (w większości przypadków do 50 przypadków).

 • W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby transakcji na sekundę (TPS) użycie zostanie ograniczone do określonego limitu. Jeśli potrzebujesz więcej transakcji na sekundę niż podano na tej stronie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej platformy Azure.

 • Na potrzeby rozliczeń transakcja to pomyśle żądanie wywołania interfejsu API usługi Bing (istnieją jednak zastrzeżenia dotyczące ataków DoS). Na potrzeby rejestrowania i raportowania, na przykład w przypadku dodatku Statystyka Bing, jest to każde wywołanie interfejsu API usługi Bing (pomyślne i zakończone niepowodzeniem).

 • Możesz w dowolnym czasie zmienić warstwę usługi. Upewnij się, że używasz odpowiednich kluczy w wywołaniach interfejsu API. Jeśli masz umowę Enterprise Agreement z firmą Microsoft, skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Usługi poznawcze

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji