System Windows Server na platformie Azure

Odkryj zaufaną chmurę dla systemu Windows Server

Więcej możliwości dzięki obciążeniom na platformie Azure

Platforma Microsoft Azure jest zbudowana na fundamentach zaufania, oferując najlepsze zabezpieczenia, płynne funkcje hybrydowe i niezrównane innowacje. Dołącz do start-upów, instytucji rządowych oraz firm z listy Fortune 500 obsługujących system Windows Server na platformie Azure. Dowiedz się, dlaczego klienci mogą postrzegają platformę Microsoft Azure jako zaufanego partnera i dostawcę obsługującego najważniejsze priorytety dotyczące chmury z tego oficjalnego dokumentu IDC. Oto, co mówią klienci.

  • 94% klientów twierdzi, że platforma Microsoft Azure „bardzo dobrze” spełnia ich wymagania dotyczące zgodności.1
  • Zdaniem 88% klientów platforma Microsoft Azure „wyjątkowo dobrze” obsługuje środowisko chmury hybrydowej.1
  • 91% klientów korzystających z obciążeń mieszanych twierdzi, że platforma Azure „bardzo dobrze” obsługuje ich obciążenia firmy Microsoft.1

Obniż koszty dzięki najlepszym dostępnym ofertom

Zobacz, jak oszczędności kosztów sumują się na platformie Azure:

Modernizacja obciążeń dzięki niezrównanej innowacyjności

Przyspiesz modernizację infrastruktury za pomocą nowych i ulepszonych funkcji oraz aplikacji na platformie Azure, które umożliwiają:

Ochrona obciążeń systemu Windows Server dzięki niezrównanym zabezpieczeniom

Uzyskaj ujednoliconą, zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami dla obciążeń w środowisku lokalnym i w chmurze. Dzięki funkcjom zabezpieczeń i zapewniania ładu na poziomie platformy, które oferuje usługa Azure Security Center, masz do dyspozycji:

  • Ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowana ochrona przed zagrożeniami dzięki usłudze Azure Security Center.
  • Azure Sentinel, natywne dla chmury rozwiązanie SIEM do zabezpieczania obciążeń serwera.
  • Dane zaszyfrowane w trakcie korzystania z wiodącego w branży poufnego przetwarzania.

Rozszerzanie środowisk lokalnych na platformę Azure dzięki płynnym możliwościom hybrydowym

Działaj bezproblemowo w ramach lokalnego centrum danych i chmury za pomocą platformy Azure — jedynej chmury z kompletną infrastrukturą hybrydową oraz spójnymi funkcjami dotyczącymi zabezpieczeń, tożsamości i zarządzania. Uzyskaj wbudowane funkcje hybrydowe i:

  • Aby połączyć środowiska lokalne i chmurowe, użyj znanej usługi Azure Active Directory.
  • Korzystaj z usług i zarządzania platformy Azure w każdej infrastrukturze dzięki usłudze Azure Arc.
  • Szybko i łatwo włączaj usługi platformy Azure, takie jak Azure Backup, Azure Site Recovery i Azure Monitor, korzystając z usługi Windows Admin Center.

Uruchamiaj obciążenia o krytycznym znaczeniu dla działalności w zaufanej infrastrukturze chmury

Odporność

Uprość ochronę aplikacji i danych dzięki opłacalnemu tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu po awarii na platformie Azure obsługiwanej przez infrastrukturę o wysokiej dostępności.

Skalowalność

Wybieraj spośród szerokiego zakresu opcji obliczeniowych i odkryj szereg różnorodnych maszyn wirtualnych platformy Azure do obsługi i skalowania wszystkich utworzonych przez Ciebie obciążeń.

Wydajność

Uruchamiaj podstawowe aplikacje, integrując środowiska programu VMware z rozwiązaniem Azure VMWare lub przenosząc obciążenia pojedynczej dzierżawy do usługi Azure Dedicated Host.

Oszacowanie oszczędności kosztów płynących ze zmigrowania obciążeń na platformę Azure

Skorzystaj z tego kalkulatora, aby porównać całkowity koszt posiadania w przypadku uruchomienia systemu Windows Server na platformie Azure i w środowisku lokalnym.

Dołącz do klientów, którzy przekształcają swoją działalność za pomocą systemu Windows Server na platformie Azure

"Even as technology changes rapidly, we can respond and deploy what the organization needs thanks to the agility we gained with Azure, which leads to better clinical outcomes and more patient-first services."

Jan Thomas, wiceprezes ds. technologii, Sentara Healthcare
Sentara Healthcare

"With Azure, we scale when needed and avoid huge overprovisioning costs."

Ralph Feltis, starszy inżynier ds. oprogramowania, Alaska Airlines
Alaska Airlines

"Visual Studio Tools for Xamarin has really given us the ability to enforce a common UI look and feel for apps throughout the corporation—something that seems small but is very important."

Ashish Modi, starszy deweloper oprogramowania, Allscripts
Allscripts

Firma Tencent dostarcza graczom aktualizacje podczas gry w sposób przezroczysty, korzystając z nowoczesnej architektury mikrousług używającej usługi Microsoft Server Fabric.

Tencent

Przyspiesz swoją migrację systemu Windows Server dzięki doświadczonym partnerom

Movere
UnifyCloud
Cloudamize
Zerto
Dimension Data

1Oficjalny dokument IDC, sponsorowany przez firmę Microsoft, „Addressing Enterprise Cloud Priorities with Microsoft Azure” (Zaspokajanie priorytetowych potrzeb przedsiębiorstwa dzięki platformie Microsoft Azure), czerwiec 2020 r.

2Stwierdzenia dotyczące stosunku ceny do wydajności są oparte na danych wynikających z badań zleconych przez firmę Microsoft i przeprowadzonych przez firmę GigaOm w lutym 2020 r. W badaniach porównano stosunek ceny do wydajności pomiędzy programem SQL Server 2019 Enterprise w systemie Windows Server 2019 Datacenter w ramach wystąpienia typu E32as_v4 platformy Azure z dyskami SSD w warstwie Premium P30 oraz programem SQL Server 2019 Enterprise w systemie Windows Server 2019 Datacenter w ramach wystąpienia r5a.8xlarge usług AWS EC2 z woluminami ogólnego przeznaczenia (gp2). Dane do testów porównawczych uzyskano z testu GigaOm Analytic Field Test utworzonego na podstawie uznanego standardu branżowego TPC Benchmark™ E (TPC-E). Test Field Test nie implementuje pełnego testu porównawczego TPC-E i w związku z tym nie można go porównywać z żadnymi opublikowanymi testami porównawczymi TPC-E. Ceny są oparte na ogólnodostępnych cennikach obowiązujących w styczniu 2020 r. w Stanach Zjednoczonych w regionie Zachodnie stany USA dla programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines oraz w regionie Kalifornia Północna dla usługi AWS EC2. Cena obejmuje koszty trzyletniej rezerwacji dla platformy Azure i koszty obliczeń w usługach AWS, koszty korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server i systemu Windows Server oraz koszty przenośności licencji dla programu SQL Server w ramach usług AWS, z wyłączeniem kosztów programu Software Assurance. Aktualne wyniki i ceny mogą się różnić w zależności od konfiguracji i regionu.

Rozpocznij korzystanie z bezpłatnego konta platformy Azure

Wypróbuj system Windows Server na platformie Azure i uzyskaj dostęp do ponad 25 usług, które są zawsze bezpłatne, oraz $200 środków na poznawanie platformy Azure przez 30 dni.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure i uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące Twojej unikatowej sytuacji.