Pomiń nawigację

System Windows Server na platformie Azure

Odkryj zaufaną chmurę dla systemu Windows Server

Platforma Azure jest tam, gdzie jej potrzebujesz

Platforma Azure jest najlepszym miejscem docelowym dla systemu Windows Server. Bez względu na to, czy przeprowadzasz migrację posiadanych aplikacji, czy też chcesz je zmodernizować, platforma Azure oferuje natywną obsługę języka SQL, platformy .NET, usług pulpitu zdalnego i innych obciążeń systemu Windows Server. Skorzystaj z ponad 200 usług platformy Azure i unikatowych funkcji, takich jak usługa Azure Automanage, usługa Windows Admin Center na platformie Azure, serwery z obsługą usługi Azure Arc i usługa App Service, aby zwiększyć efektywność systemu Windows Server.

Dołącz do start-upów, instytucji rządowych oraz firm z listy Fortune 500 obsługujących system Windows Server na platformie Azure

Niezrównana innowacyjność w zakresie obciążeń systemu Windows Server

Korzystaj z nowych i ulepszonych funkcji i aplikacji, przenosząc obciążenia na platformę Azure. Przyspiesz modernizację infrastruktury za pomocą tych usług.

Azure Automanage WERSJA ZAPOZNAWCZA

Upraszczaj zarządzanie infrastrukturą informatyczną za pomocą zoptymalizowanych i zautomatyzowanych operacji w całym cyklu życia maszyn wirtualnych wykorzystywanych do tworzenia/testowania i produkcji.

Usługa Windows Admin Center na platformie Azure WERSJA ZAPOZNAWCZA

Zarządzaj systemem operacyjnym Windows Server, konfiguruj go, monitoruj oraz rozwiązuj problemy z nim związane na maszynach wirtualnych platformy Azure, bezpośrednio z poziomu witryny Azure Portal.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Modernizuj aplikacje systemu Windows Server na platformie Azure za pomocą usługi Azure Kubernetes Service (AKS) i AKS w rozwiązaniu Azure Stack HCL.

Azure App Service

Szybko twórz, wdrażaj i skaluj aplikacje internetowe platformy .NET i interfejsy API na w pełni zarządzanej platformie, na własnych warunkach.

Platforma Azure jest najlepszym miejscem docelowym dla systemu Windows Server

Obniż koszty dzięki najlepszym dostępnym ofertom

Zoptymalizuj koszty, korzystając z unikatowych ofert dostępnych tylko na platformie Azure:

Lepiej chroń obciążenia dzięki bezkonkurencyjnym zabezpieczeniom

Pomóż zabezpieczyć hostowane obciążenia systemu Windows Server dzięki wielowarstwowym, wbudowanym zabezpieczeniom. Utrzymuj stan zabezpieczeń dzięki natywnym kontrolkom oraz wykrywaj i reaguj na ewoluujące zagrożenia w skali chmury, korzystając z inteligentnych rozwiązań:

 • Uzyskaj wysoką dostępność przez stosowanie poprawek zabezpieczeń automatyczne i bez przestojów przy użyciu usługi poprawek na gorąco w usłudze Azure Automanage.
 • Aktywnie zarządzaj i wzmacniaj stan zabezpieczeń w chmurze na platformie Azure i w ramach zasobów hybrydowych z użyciem usługi Azure Security Center.
 • Uzyskaj wbudowaną ochronę przed zagrożeniami dla zasobów w chmurze hybrydowej z rozszerzoną funkcją wykrywania i reagowania (XDR) usługi Azure Defender.
 • Unowocześnij operacje związane z zabezpieczeniami w całym przedsiębiorstwie za pomocą usługi Azure Sentinel, pierwszego natywnego dla chmury rozwiązania SIEM bazującego na wiodącej chmurze publicznej z wbudowaną sztuczną inteligencją i automatyzacją.
 • Chroń używane dane, korzystając z wiodącego z branży poufnego przetwarzania platformy Azure.

Rozszerzanie środowisk lokalnych na platformę Azure dzięki płynnym możliwościom hybrydowym

Działaj bezproblemowo w ramach lokalnego centrum danych i chmury za pomocą platformy Azure — jedynej chmury z kompletną infrastrukturą hybrydową oraz spójnymi funkcjami dotyczącymi zabezpieczeń, tożsamości i zarządzania:

 • Zarządzaj w sposób uniwersalny tożsamościami i zabezpieczaj je w różnych środowiskach przy użyciu usługi Azure Active Directory.
 • Rozszerz możliwości zarządzania platformy Azure i usługi na dowolną infrastrukturę za pomocą usługi Azure Arc.
 • Szybko i łatwo włączaj usługi, takie jak Azure Backup, Azure Site Recovery i Azure Monitor, korzystając z usługi Windows Admin Center.

Uruchamiaj obciążenia o krytycznym znaczeniu dla działalności w zaufanej chmurze

Odporność

Simplify app and data protection with cost-effective backup and disaster recovery on Azure supported by highly available infrastructure.

Skalowalność

Choose from a broad range of compute options and tap into a diversified range of Azure Virtual Machines to accommodate and scale every workload you create.

Wydajność

Run your core apps by integrating your VMware environments with Azure VMWare Solution or moving your single-tenant workloads to Azure Dedicated Host.

Oszacowanie oszczędności kosztów płynących ze zmigrowania obciążeń na platformę Azure

Skorzystaj z tego kalkulatora, aby porównać całkowity koszt posiadania w przypadku uruchomienia systemu Windows na platformie Azure i w środowisku lokalnym.

Migrowanie aplikacji i obciążeń systemu Windows Server na platformę Azure

Możesz korzystać z dobrze znanych narzędzi, takich jak Windows Server Active Directory, Windows Admin Center, PowerShell i Storage Migration Service, i uzyskać wysokiej jakości pomoc techniczną od jednego dostawcy usług w chmurze w całym środowisku hybrydowym. Przyspiesz migrację na platformę Azure, korzystając z sprawdzonych wskazówek, dokumentacji, najlepszych rozwiązań i narzędzi z przewodnikaMicrosoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure.

Oceń swoją gotowość do migracji, używając narzędzia do analizy gotowości i oceny strategicznej migracji.

Dowiedz się, jak analizować zasoby IT i planować bezproblemową migrację za pomocą przewodnika po migracji na platformę Azure dla systemu Windows Server.

Znajdź odpowiednie narzędzie do migracji systemu Windows Server i narzędzia dla wszystkich obciążeń — w Azure Migrate— głównym centrum dla narzędzi i usług do migracji.

Uzyskaj szczegółowe wskazówki od zespołu ds. produktów firmy Microsoft dotyczące przenoszenia maszyn wirtualnych na platformę Azure w tym samouczku wideo.

Dowiedz się, jak zaimplementować szybką migrację na platformę Azure, o niewielkim wpływie, korzystając z Kompletnego przewodnika dotyczącego systemu Windows Server na platformie Azure.

Dowiedz się, jak wdrożyć system Windows Server na platformie Azure i zarządzać nim, aby zwiększyć skalowalność, bezpieczeństwo i prywatność z ramach ścieżek szkoleniowych firmy Microsoft.

Dowiedz się, jak zoptymalizować wydajność i koszty architektury opartej na chmurze w ramach bezpłatnego kursu online.

Optymalizuj niezawodność, bezpieczeństwo, wydajność i koszty swoich wdrożeń na platformie Azure, korzystając z usługi Azure Advisor.

Przyspiesz swoją migrację systemu Windows Server dzięki doświadczonym partnerom

Movere
UnifyCloud
Cloudamize
Zerto
Dimension Data

Zobacz, jak klienci przekształcają swoją działalność za pomocą systemu Windows Server na platformie Azure

"Even as technology changes rapidly, we can respond and deploy what the organization needs thanks to the agility we gained with Azure, which leads to better clinical outcomes and more patient-first services."

Jan Thomas, wiceprezes ds. technologii, Sentara Healthcare
Sentara Healthcare

"With Azure, we scale when needed and avoid huge overprovisioning costs."

Ralph Feltis, starszy inżynier ds. oprogramowania, Alaska Airlines
Alaska Airlines

"Working with Microsoft has consistently paid dividends. They have proved to be reliable, innovative partners."

Grant Barrans, starszy wiceprezes i aktuariusz, MetLife
MetLife

"Using Azure frees us to focus on where we add value—developing great software and delivering great customer experiences."

Mike Mellor, starszy dyrektor ds. operacji technicznych, Adobe
Adobe

"We chose Azure because of its stability. It had all the functions we needed, and Azure delivered them more reliably and at a lower cost than many of the other options we assessed."

Younhyung Nam, dyrektor ds. zarządzania platformą i systemem, Pearl Abyss
Pearl

"We decided to use Microsoft as our foundation, trusting we could deliver what we intended to deliver using the reliability, scalability, and security of the Microsoft infrastructure."

Randy de Meno, wiceprezes i dyrektor ds. technologii, Commvault
Commvault

Często zadawane pytania na temat systemu Windows Server na platformie Azure

 • Możesz dokonać migracji wielu różnych systemów operacyjnych gościa na platformę Azure. Lista ta obejmuje wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server oraz maszyny wirtualne ze środowisk VMware oraz Microsoft Hyper-V z usługą Azure Site Recovery. Maszyny wirtualne zmigrowane z tych lokalnych platform wirtualizacji działają jako natywne maszyny wirtualne infrastruktury jako usługi (IaaS) na platformie Azure i są niezależne od lokalnej funkcji hypervisor.
 • Dopasujemy rozwiązanie do Twoich potrzeb, bez względu na to, czy zdecydujesz się pozostać w środowisku lokalnym, czy przyjąć model hybrydowy. W międzyczasie sprawdź datę zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla używanej wersji systemu Windows Server i zapewnij dalszą pracę systemu Windows Server, korzystając z rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń oraz upewnij się, że wykonano uaktualnienie do najnowszej wersji, aby można było korzystać ze wszystkich innowacji.
 • Zapoznaj się z usługą Azure Virtual Machines i kalkulatorem cen, aby wybrać maszyny wirtualne, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.
 • Tak. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure pozwala ponownie wykorzystać dotychczasowe licencje systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance lub Windows Server Subscriptions, aby uzyskać znaczne oszczędności na platformie Azure. Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure można używać z licencjami systemu Windows Server w wersjach Datacenter i Standard objętymi programem Software Assurance lub subskrypcjami systemu Windows Server.

  W zależności od edycji systemu Windows Server możesz skonwertować posiadane licencje lub użyć ich ponownie, aby uruchamiać maszyny wirtualne z systemem Windows Server na platformie Azure i płacić niższą podstawową stawkę obliczeniową. W przypadku każdej licencji platforma Azure pokryje koszt systemu operacyjnego dla maksymalnie dwóch maszyn wirtualnych, a Ty poniesiesz tylko koszty według podstawowej stawki obliczeniowej za maszyny wirtualne.

 • Tak. Nie ma żadnych kosztów ponoszonych z góry i płacisz wyłącznie za rzeczywiste użycie. Platforma Azure zapewnia elastyczne opcje zakupu i cen dla wszystkich scenariuszy chmurowych, w tym Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure i usługa Azure Reserved Virtual Machine Instances. Platforma Azure oferuje także kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiających zarządzanie wydatkami na chmurę, w tym usługę Azure Cost Management and Billing. Skorzystaj z kalkulatora cen, aby określić całkowity koszt posiadania (TCO), a następnie dowiedz się więcej o cenach platformy Azure.

1Oficjalny dokument IDC, sponsorowany przez firmę Microsoft, „Addressing Enterprise Cloud Priorities with Microsoft Azure” (Zaspokajanie priorytetowych potrzeb przedsiębiorstwa dzięki platformie Microsoft Azure), czerwiec 2020 r.

2Stwierdzenia dotyczące stosunku ceny do wydajności są oparte na danych wynikających z badań zleconych przez firmę Microsoft i przeprowadzonych przez firmę GigaOm w lutym 2020 r. W badaniach porównano stosunek ceny do wydajności pomiędzy programem SQL Server 2019 Enterprise w systemie Windows Server 2019 Datacenter w ramach wystąpienia typu E32as_v4 platformy Azure z dyskami SSD w warstwie Premium P30 oraz programem SQL Server 2019 Enterprise w systemie Windows Server 2019 Datacenter w ramach wystąpienia r5a.8xlarge usług AWS EC2 z woluminami ogólnego przeznaczenia (gp2). Dane do testów porównawczych uzyskano z testu GigaOm Analytic Field Test utworzonego na podstawie uznanego standardu branżowego TPC Benchmark™ E (TPC-E). Test Field Test nie implementuje pełnego testu porównawczego TPC-E i w związku z tym nie można go porównywać z żadnymi opublikowanymi testami porównawczymi TPC-E. Ceny są oparte na ogólnodostępnych cennikach obowiązujących w styczniu 2020 r. w Stanach Zjednoczonych w regionie Zachodnie stany USA dla programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines oraz w regionie Kalifornia Północna dla usługi AWS EC2. Cena obejmuje koszty trzyletniej rezerwacji dla platformy Azure i koszty obliczeń w usługach AWS, koszty korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server i systemu Windows Server oraz koszty przenośności licencji dla programu SQL Server w ramach usług AWS, z wyłączeniem kosztów programu Software Assurance. Aktualne wyniki i ceny mogą się różnić w zależności od konfiguracji i regionu.

Rozpocznij korzystanie z bezpłatnego konta platformy Azure

Wypróbuj system Windows Server na platformie Azure i uzyskaj bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy, oraz $200 środków na poznawanie platformy Azure przez 30 dni.

Skontaktuj się z działem sprzedaży platformy Azure

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure i uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące Twojej unikatowej sytuacji.