System Windows Server na platformie Azure

Odkryj zaufaną chmurę dla systemu Windows Server

Zwiększ możliwości swoich obciążeń w chmurze

Korzystaj z bezkonkurencyjnych zabezpieczeń, bezproblemowych operacji hybrydowych i oszczędności kosztów, uruchamiając obciążenia systemu Windows Server na platformie Azure. Fundamentem platformy Microsoft Azure jest zaufanie połączone z bezwzględnym zobowiązaniem do ochrony prywatności oraz niezrównanymi zabezpieczeniami.

Dołącz do start-upów, instytucji rządowych oraz firm z listy Fortune 500 obsługujących system Windows Server na platformie Azure.

Obniż koszty dzięki najlepszym dostępnym ofertom

Dowiedz się więcej

Lepiej chroń obciążenia dzięki bezkonkurencyjnym zabezpieczeniom

Dowiedz się więcej

Popraw wydajność dzięki bezproblemowym operacjom hybrydowym

Dowiedz się więcej

Obniż koszty dzięki najlepszym dostępnym ofertom

Zobacz, jak oszczędności kosztów sumują się na platformie Azure:

  • Zaoszczędź do 80%, ponownie wykorzystując istniejące lokalne licencje systemu Windows Server w chmurze oraz rezerwując zasoby z wyprzedzeniem.
  • Uzyskaj trzy lata bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008 i 2008 R2 dzięki migracji na platformę Azure.
  • Porównaj platformę Azure z platformą AWS i przekonaj się, że platforma AWS jest 5 razy droższa niż platforma Azure w przypadku obsługi systemu Windows Server.

Lepiej chroń obciążenia dzięki bezkonkurencyjnym zabezpieczeniom

Uzyskaj ujednoliconą, zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami dla obciążeń w środowisku lokalnym i w chmurze. Dzięki funkcjom zabezpieczeń i zapewnienia ładu na poziomie platformy, które oferuje usługa Azure Security Center, masz do dyspozycji:

  • Ponad 3500 profesjonalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Roczne inwestycje w zabezpieczenia w wysokości 1 mld USD.
  • 8 bilionów sygnałów dotyczących zagrożeń analizowanych codziennie.

Popraw wydajność dzięki bezproblemowym operacjom hybrydowym

Działaj bezproblemowo w ramach lokalnego centrum danych i chmury za pomocą platformy Azure — jedynej chmury z kompletną infrastrukturą hybrydową oraz spójnymi funkcjami dotyczącymi zabezpieczeń, tożsamości i zarządzania. Uzyskaj wbudowane funkcje hybrydowe i:

  • Korzystaj z funkcji kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii, łącząc serwery lokalne z platformą Azure za pomocą rozwiązania Windows Admin Center.
  • Skonfiguruj jedną tożsamość do obsługi całej strategii hybrydowej za pomocą usługi Azure Active Directory używanej przez 90% firm z listy Fortune 500.
  • Uprość i zorganizuj środowiska lokalne, wielochmurowe i brzegowe oraz zarządzaj nimi dzięki usłudze Azure Arc.

Uruchamiaj obciążenia o krytycznym znaczeniu dla działalności w zaufanej infrastrukturze chmury

Oszacowanie oszczędności kosztów płynących ze zmigrowania obciążeń na platformę Azure

Skorzystaj z tego kalkulatora, aby porównać całkowity koszt posiadania w przypadku uruchomienia systemu Windows Server na platformie Azure i w środowisku lokalnym.

Dołącz do klientów, którzy przekształcają swoją działalność za pomocą systemu Windows Server na platformie Azure

"With Azure, we scale when needed and avoid huge overprovisioning costs."

Ralph Feltis, starszy inżynier ds. oprogramowania, Alaska Airlines

Przeczytaj historię

Alaska Airlines

"Visual Studio Tools for Xamarin has really given us the ability to enforce a common UI look and feel for apps throughout the corporation—something that seems small but is very important."

Ashish Modi, starszy deweloper oprogramowania, Allscripts

Przeczytaj historię

Allscripts

Firma Tencent dostarcza graczom aktualizacje podczas gry w sposób przezroczysty, korzystając z nowoczesnej architektury mikrousług używającej usługi Microsoft Server Fabric.

Przeczytaj historię

Tencent

"Even as technology changes rapidly, we can respond and deploy what the organization needs thanks to the agility we gained with Azure, which leads to better clinical outcomes and more patient-first services."

Jan Thomas, wiceprezes ds. technologii, Sentara Healthcare

Przeczytaj historię

Sentara Healthcare

Przyspiesz swoją migrację systemu Windows Server dzięki doświadczonym partnerom

Movere
UnifyCloud
Cloudamize
Zerto
Dimension Data

Rozpocznij korzystanie z bezpłatnego konta platformy Azure

Wypróbuj system Windows Server na platformie Azure i uzyskaj dostęp do ponad 25 usług, które są zawsze bezpłatne, oraz $200 środków na poznawanie platformy Azure przez 30 dni.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure i uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące Twojej unikatowej sytuacji.