Usługa Active Directory systemu Azure

Zarządzanie tożsamościami i dostępem w chmurze

Zarządzanie tożsamościami i dostępem w chmurze

Usługa Azure Active Directory to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania tożsamościami i dostępem w chmurze, które oferuje niezawodne funkcje zarządzania użytkownikami i grupami. Ułatwia zabezpieczenie dostępu do aplikacji lokalnych i aplikacji w chmurze, w tym usług online firmy Microsoft, takich jak Office 365, oraz wielu aplikacji SaaS firm innych niż Microsoft. Usługa Azure Active Directory jest dostępna w 3 wersjach: Bezpłatna, Podstawowa i Premium.

Firma Microsoft jest spozycjonowana jako lider w przestrzeni zarządzania dostępem i użytkownikami w chmurze w zestawieniu KuppingerCole Leadership Compass.

Prosty dostęp użytkowników do dowolnej aplikacji w chmurze

Udostępnij logowanie jednokrotne, aby uprościć użytkownikom dostęp do tysięcy aplikacji w chmurze z urządzeń z systemami Windows, Mac, Android i iOS. Użytkownicy mogą uruchamiać aplikacje z poziomu spersonalizowanego, opartego na sieci Web panelu dostępu lub aplikacji mobilnej przy użyciu swoich poświadczeń firmowych. Dzięki modułowi serwera proxy aplikacji można wykroczyć poza aplikacje SaaS i publikować lokalne aplikacje sieci Web z zapewnianiem bezpiecznego dostępu zdalnego i logowania jednokrotnego.

Dillen
Dla naszych użytkowników najważniejsza jest wygoda. Oni po prostu chcą jak najszybciej otworzyć aplikacje i wykonać swoją pracę. Usługa Azure Active Directory znacznie im to ułatwia.

Toon Dillen, IT Manager, Dillen Bouwteam

Ochrona cennych danych i aplikacji

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe systemu Azure pozwala zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do aplikacji zarówno lokalnych, jak i w chmurze dzięki zapewnieniu dodatkowego poziomu uwierzytelnienia. Chroń swoją firmę i eliminuj potencjalne zagrożenia dzięki funkcji monitorowania zabezpieczeń i alertom oraz raportom opartym na uczeniu maszynowym, które identyfikują niespójne wzorce dostępu.

Presence Health
"For physicians, every second counts. If they need to get into an application right away to view an x-ray, for example, they can do that quickly and securely with Azure Multi-Factor Authentication."

Mike Baran. System Director, Technology, Presence Health

Samoobsługa dostępna dla wszystkich pracowników

Możesz zlecać pracownikom ważne zadania, takie jak resetowanie haseł oraz tworzenie grup i zarządzanie nimi. Usługa Active Directory Premium umożliwia samoobsługowe zmienianie i resetowanie haseł oraz samoobsługowe zarządzanie grupami.

Integracja z usługą Active Directory

Rozszerz usługę Active Directory i inne katalogi lokalne na usługę Azure Active Directory, aby umożliwić logowanie jednokrotne do wszystkich aplikacji opartych na chmurze. Atrybuty użytkowników można automatycznie synchronizować z katalogiem w chmurze ze wszystkich rodzajów katalogów lokalnych.

Uzyskaj skalowalność i umowę SLA klasy przedsiębiorstwa

Usługa Active Directory Premium może zapewnić poziom skali i niezawodności wymagany przez przedsiębiorstwa. To usługa o wysokiej dostępności, która jest hostowana w globalnie rozproszonych centrach danych. Ta usługa każdego dnia obsługuje miliardy uwierzytelnień ponad 200 milionów aktywnych użytkowników i zgodnie z umową SLA zapewnia dostępność na poziomie 99,9%.

Zaawansowana platforma oparta na standardach do zarządzania uwierzytelnianiem i dostępem w chmurze

Usługa Azure Active Directory oferuje deweloperom efektywną metodę integracji funkcji zarządzania tożsamościami z tworzonymi przez nich aplikacjami. Standardowe protokoły, takie jak SAML 2.0, WS-Federation i OpenID Connect, umożliwiają logowanie na wielu różnych platformach, np. .Net, Java, Node.js i PHP. Interfejs API Graph oparty na protokole REST pozwala deweloperom na odczyt i zapis w katalogu z dowolnej platformy. Dzięki obsłudze standardu OAuth 2.0 deweloperzy mogą tworzyć aplikacje mobilne i aplikacje sieci Web zintegrowane z interfejsami API sieci Web firmy Microsoft i innych firm oraz tworzyć własne, bezpieczne interfejsy API sieci Web. Biblioteki klienckie typu „open source” są dostępne dla platformy .Net, Sklepu Windows oraz systemów iOS i Android. Ponadto trwają prace nad dodatkowymi bibliotekami.

Przenieś swój katalog do chmury w usłudze Office 365 i nie tylko

Przenieś zarządzanie katalogami firmowymi i tożsamościami do chmury dzięki usłudze Active Directory systemu Azure. Można centralnie zarządzać dostępem pracowników do usług Microsoft Online Services, takich jak Azure, Office 365, Dynamics CRM Online, Windows Intune, oraz tysięcy działających w chmurze aplikacji firm innych niż Microsoft.

Georgia State University
Georgia State University (GSU) switched to cloud-based Microsoft Office365 and saved $1 million USD in operating costs to better support mobile and remote workers.

Usługa Azure Active Directory obsługuje tysiące wstępnie zintegrowanych aplikacji SaaS umożliwiających logowanie jednokrotne

Box Integration by Microsoft
Citrix Integration by Microsoft
Citrix GoToMeeting Integration by Microsoft
myday By Collabco
Concur Integration by Microsoft
Docusign Integration by Microsoft

Już dziś utwórz bezpłatnie swój katalog w chmurze

Każdy klient korzystający z systemu Azure ma dostęp do bezpłatnej usługi Active Directory systemu Azure służącej do zarządzania tożsamościami i dostępem do wszystkich usług systemu Azure. Można używać tego katalogu w chmurze lub utworzyć nowy katalog w celu zarządzania dostępem do usługi Office 365 i innych aplikacji SaaS. Zapoznaj się z krótkim opisem usługi Active Directory systemu Azure i dowiedz się, jak rozpocząć tworzenie katalogu na potrzeby swojej organizacji.

Dowiedz się więcej

Seria Piątek z Windows Azure

Zasubskrybuj Piątki z Windows Azure, aby dowiedzieć się, jak tworzyć aplikacje mobilne skalowane w systemie Azure.

Powiązane produkty i usługi

Multi-Factor Authentication

Dodatkowe bezpieczeństwo dla danych i aplikacji bez zwiększania utrudnień dla użytkowników

Azure Active Directory B2C

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Azure Active Directory Domain Services

Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolerów domeny

Ochrona firmy za pomocą usługi Active Directory Premium systemu Azure