Pomiń nawigację

Azure Active Directory

Bezproblemowe i bezpieczne zarządzanie tożsamościami i dostępem

Tożsamość, zabezpieczenia i produktywność w jednym rozwiązaniu

Usługa Azure Active Directory (Azure AD) pomaga w zarządzaniu tożsamościami użytkowników i tworzeniu zasad dostępu opartych na analizie w celu zabezpieczenia Twoich zasobów. Jako integralny składnik usługi Office 365, platformy Azure i rozwiązania Enterprise Mobility + Security usługa Azure AD centralizuje zarządzanie tożsamościami i dostępem w celu zapewnienia zaawansowanych zabezpieczeń, wysokiej produktywności i możliwości zarządzania w obrębie urządzeń, danych, aplikacji i infrastruktury. Usługa Azure AD została opracowana pod kątem pracy z aplikacjami chmurowymi, mobilnymi i lokalnymi oraz umożliwia stosowanie wielu warstw zabezpieczeń, na przykład dostępu warunkowego, w celu ochrony użytkowników i firmy.

Zobacz grafikę informacyjną dotyczącą zarządzania tożsamościami i dostępem w chmurze
Przekonaj się, dlaczego firma Microsoft jest liderem w dziedzinie zarządzania tożsamościami i dostępem

Uzyskaj bezproblemowy dostęp do wszelkich aplikacji z niemal dowolnego miejsca i urządzenia

Dzięki używaniu jednej tożsamości, użytkownicy mogą uruchamiać wszystkie aplikacje w chmurze z poziomu spersonalizowanego internetowego panelu dostępu lub aplikacji mobilnej, korzystając z jednego środowiska na urządzeniach z systemem Windows, Mac, Android i iOS. Dzięki modułowi serwera proxy aplikacji usługi Azure AD można wykroczyć poza aplikacje chmurowe i publikować lokalne aplikacje internetowe w celu zapewnienia bardzo bezpiecznego dostępu zdalnego i logowania jednokrotnego.

Uprość dostęp do aplikacji dzięki usłudze Azure Active Directory
Projektowanie strategii dotyczącej chmury hybrydowej: zarządzanie tożsamościami i dostępem

The Hearst Corporation
"Dzięki użyciu usługi Azure AD każdy z naszych 20 000 pracowników ma jedną tożsamość i jedno hasło."

Chris Suozzi, dyrektor wykonawczy ds. usługi Active Directory, obsługi wiadomości i zarządzania tożsamościami w firmie Hearst Communications

Przeczytaj historię

Bezpieczna współpraca z partnerami i klientami

Otwórz się na użytkowników spoza organizacji, zachowując kontrolę nad poufnymi danymi i aplikacjami. Teraz klienci i partnerzy mogą połączyć się z Twoją firmą łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej, korzystając z prostego środowiska rejestracji współdziałającego z wieloma dostawcami tożsamości, takimi jak Microsoft, LinkedIn, Google, czy Facebook. Opcje dostosowywania umożliwiają zmodyfikowanie środowiska internetowego i mobilnego odpowiednio do potrzeb Twojej marki.

Dowiedz się więcej na temat funkcji współpracy B2C
Pobierz oficjalny dokument na temat współpracy B2B
Przejrzyj dokumentację B2B

Większa wydajność rozwiązań informatycznych i niższe koszty pomocy technicznej

Zwiększ kontrolę nad cyklem życia tożsamości użytkowników przy użyciu dynamicznych, automatycznych przepływów pracy. Udostępnij pracownikom opcje samoobsługi, takie jak resetowanie haseł oraz tworzenie grup i zarządzanie nimi. Kontroluj realizację celów biznesowych dzięki funkcjom monitorowania i raportowania w portalu administratora.

Pobierz przewodnik po zarządzaniu tożsamościami i dostępem w chmurze dla dyrektorów ds. informatycznych

Wzmocnione zabezpieczenia i reagowanie na zaawansowane zagrożenia w czasie rzeczywistym

Chroń aplikacje i dane przed nieautoryzowanym dostępem, nie rezygnując z produktywności, dzięki udoskonalonym rozwiązaniom zabezpieczeń w usłudze Azure AD, obejmującym funkcje dostępu warunkowego, ochrony tożsamości i przeglądów dostępu. W przypadku poufnych informacji i zasobów technologia Privileged Identity Management w usłudze Azure AD ułatwia odnajdowanie, monitorowanie i ochronę kont administratorów. Eliminuj potencjalne zagrożenia dla tożsamości w Twojej organizacji dzięki funkcji monitorowania zabezpieczeń, alertom oraz raportom opartym na uczeniu maszynowym, które identyfikują niespójne wzorce dostępu.

Asics
"Dawniej pracownicy podchodzili do uwierzytelniania wieloskładnikowego z rezerwą. Jednak po przejściu do rozwiązania Enterprise Mobility + Security i dodaniu funkcji logowania jednokrotnego oraz dostępu warunkowego okazało się, że jest to dla nich bardzo łatwe. Dostęp warunkowy upraszcza mechanizm uwierzytelniania wieloskładnikowego, ponieważ jest aktywowany tylko wtedy, gdy jest to konieczne."

Edwin Idema, kierownik działu IT w firmie ASICS, region EMEA

Usługa Azure Active Directory obsługuje tysiące wstępnie zintegrowanych aplikacji SaaS umożliwiających logowanie jednokrotne

Box
Box
ServiceNow
ServiceNow
myday
Collabco
Citrix
Citrix Systems, Inc.
Salesforce
Salesforce.com
Concur
Concur

Partnerzy technologiczni

Już dziś utwórz bezpłatnie swój katalog w chmurze

Każdy klient korzystający z platformy Azure ma dostęp do bezpłatnego wystąpienia usługi Azure Active Directory służącego do zarządzania tożsamościami i dostępem do wszystkich usług platformy Azure. Można używać tego katalogu w chmurze lub utworzyć nowy katalog w celu zarządzania dostępem do usługi Office 365 i innych aplikacji SaaS.

Zapoznaj się z omówieniem usługi Azure AD i sprawdź, jak zacząć z niej korzystać
Zarejestruj się jako uczestnik szkolenia internetowego dla klientów lub obejrzyj na żądanie

Powiązane produkty i usługi

Multi-Factor Authentication

Dodatkowe bezpieczeństwo dla danych i aplikacji bez zwiększania utrudnień dla użytkowników

Azure Active Directory B2C

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Azure Active Directory Domain Services

Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolerów domeny

Ochrona firmy za pomocą usługi Active Directory Premium systemu Azure