Azure Active Directory

Zyskaj niezawodność i skalowalność, których potrzebujesz, dzięki usługom zarządzania tożsamościami, które działają w środowisku lokalnym, chmurowym lub hybrydowym.

Rozszerzaj zabezpieczenia, upraszczaj dostęp i ustawiaj inteligentne zasady dzięki pojedynczej platformie tożsamości

Bezproblemowy, wysoce bezpieczny dostęp

Łącz użytkowników z aplikacjami, których potrzebują, przy użyciu płynnie działającego środowiska aplikacji w chmurze, mobilnych i lokalnych.

Dowiedz się, dlaczego

Kompleksowa ochrona tożsamości

Chroń konta użytkowników i zwiększaj bezpieczeństwo dzięki dostępowi warunkowemu oraz działającej w sposób ciągły funkcji wykrywania zagrożeń i reagowania na nie.

Dowiedz się, dlaczego

Efektywne zarządzanie i spójność w odpowiedniej skali

Zachowaj kontrolę i zmniejszaj koszty, korzystając z automatyzacji, samoobsługi i wymuszania zasad.

Dowiedz się, dlaczego

Tożsamości klientów i partnerów

Łatwiej i bezpieczniej nawiązuj połączenie z klientami i partnerami oraz współpracuj z nimi bez dodatkowych narzutów.

Dowiedz się, dlaczego

Platforma zarządzania tożsamościami dla deweloperów

Przyspieszaj tworzenie aplikacji i udoskonalaj środowisko pracy użytkownika przy użyciu uwierzytelniania, logowania jednokrotnego, aprowizowania użytkowników i innych funkcji.

Dowiedz się, dlaczego

Tożsamość dla usługi SaaS (infrastruktura jako usługa)

Oszczędzaj na kosztach infrastruktury tożsamości, przyłączając maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolera domeny ani połączenia sieci VPN.

Dowiedz się, dlaczego

Zyskaj bezpłatne logowanie jednokrotne dla maksymalnie 10 aplikacji na użytkownika, 500 000 obiektów katalogów oraz bezpłatny dostęp do funkcji premium przez 30 dni

 • Walmart
 • Accenture
 • BP
 • Hearst
 • Asics
 • Pepsi
 • Qantas
 • Amtrak

Startupy, instytucje rządowe i 90 procent firm z listy Fortune 500 korzysta z usługi Azure Active Directory.

Bezproblemowy, wysoce bezpieczny dostęp

Łącz użytkowników z potrzebnymi im aplikacjami

Bezproblemowo łącz wszystkich użytkowników ze wszystkimi aplikacjami danymi. Niezrównana integracja z usługami Active Directory i Active Directory Federation Services, pakietem Office 365 oraz tysiącami wstępnie zintegrowanych aplikacji SaaS (oprogramowanie jako usługa) ułatwia centralizowanie tożsamości na pojedynczej platformie. Redukuj zakłócenia i zwiększaj bezpieczeństwo dzięki uwierzytelnianiu bez użycia haseł.

Kompleksowa ochrona tożsamości

Ochrona kont użytkowników i zwiększanie zabezpieczeń

Zabezpieczaj się przed współczesnymi zagrożeniami, korzystając z rozszerzonych zabezpieczeń tożsamości i dostępu opartego na kontekście użytkownika, lokalizacji, urządzenia, danych i aplikacji. Eliminuj ryzyko dzięki wspieranemu przez chmurę uczeniu maszynowemu oraz inteligentnym sygnałom zabezpieczeń z produktów firmy Microsoft, które umożliwiają wgląd w szczegółowe informacje o zasadach dotyczących tożsamości.

Stosuj podejście wykluczające zaufanie dzięki dostępowi warunkowemu

Efektywne zarządzanie i spójność w odpowiedniej skali

Zachowaj kontrolę i redukuj koszty

Automatyzuj przepływy pracy na potrzeby aprowizowania użytkowników i zarządzania cyklem życia, aby zaspokajać potrzeby rozwijającej się organizacji. Wdrażaj spójne zasady i monitoruj prawa dostępu. Oszczędzaj czas i zasoby dzięki samoobsługowemu zarządzaniu kontami.

Tożsamości klientów i partnerów

Pierwszych 50 000 klientów bezpłatnie

Łatwiej i bezpieczniej nawiązuj połączenie i współpracuj z klientami i partnerami. Usługę Azure Active Directory B2C można skalować i dostosowywać do własnych potrzeb biznesowych, zachowując właściwy poziom kontroli zabezpieczeń. Redukuj narzuty dzięki integracji dostawcy tożsamości i możliwości samoobsługi.

Dowiedz się więcej

Platforma zarządzania tożsamościami dla deweloperów

Przyspieszaj tworzenie aplikacji i podnoszenie jej uprawnień

Integruj aplikację z platformą zarządzania tożsamościami firmy Microsoft, aby ułatwić komunikowanie się z największymi organizacjami na świecie i milionami użytkowników. Łatwo wdrażaj uwierzytelnianie i zaawansowane funkcje zabezpieczeń, aby obsługiwać zasady IT.

Dowiedz się więcej

Tożsamość dla usługi SaaS (infrastruktura jako usługa)

Korzystanie z zarządzanych usług domenowych na platformie Azure

Przyłączaj maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez konieczności wdrażania kontrolerów domeny ani użycia sieci VPN. Łatwo migruj starsze wersje aplikacji ze środowiska lokalnego na platformę Azure przy użyciu usług Azure Active Directory Domain Services.

Dowiedz się więcej

Aplikacje obsługiwane przez usługę Azure Active Directory

Upraszczaj logowanie jednokrotne, wybierając aplikacje spośród tysięcy wstępnie zintegrowanych aplikacji SaaS.

Przeglądaj witrynę Marketplace

Partnerzy technologiczni

 • Duo
 • Omada
 • Ping Identity
 • RSA
 • Saviynt
 • Trusona
 • Yubico

Zasoby

Wprowadzenie do usługi Active Directory systemu Azure

Synchronizuj katalogi, łącz aplikacje i włączaj logowanie jednokrotne i dostęp warunkowy.