Usługa Active Directory systemu Azure

Zarządzanie tożsamościami i dostępem w chmurze

Zarządzanie tożsamościami i dostępem w chmurze

Usługa Azure Active Directory (Azure AD) to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania tożsamościami i dostępem w chmurze, które zapewnia niezawodne funkcje zarządzania użytkownikami i grupami. Ułatwia zabezpieczenie dostępu do aplikacji lokalnych i aplikacji w chmurze, w tym usług sieci Web firmy Microsoft, takich jak Office 365, oraz wielu aplikacji typu oprogramowanie jako usługa (SaaS, Software as a Service) firm innych niż Microsoft. Usługa Azure AD jest dostępna w trzech wersjach: Bezpłatna, Podstawowa i Premium.

Firma Microsoft jest liderem w przestrzeni zarządzania dostępem i użytkownikami w chmurze w zestawieniu KuppingerCole Leadership Compass

Prosty dostęp użytkowników do dowolnej aplikacji w chmurze

Udostępnij logowanie jednokrotne, aby uprościć użytkownikom dostęp do tysięcy aplikacji w chmurze z urządzeń z systemami Windows, Mac, Android i iOS. Użytkownicy mogą uruchamiać aplikacje z poziomu spersonalizowanego, opartego na sieci Web panelu dostępu lub aplikacji mobilnej przy użyciu swoich poświadczeń firmowych. Dzięki modułowi serwera proxy aplikacji można wykroczyć poza aplikacje SaaS i publikować lokalne aplikacje sieci Web w celu zapewnienia bardzo bezpiecznego dostępu zdalnego i logowania jednokrotnego.

Dillen
„Dla naszych użytkowników najważniejsza jest wygoda. Oni po prostu chcą jak najszybciej otworzyć aplikacje i wykonać swoją pracę. Usługa Active Directory systemu Azure znacznie im to ułatwia”.

Toon Dillen, IT Manager, Dillen Bouwteam

Ochrona cennych danych i aplikacji

Usługa Azure Multi-Factor Authentication pozwala zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do aplikacji lokalnych i w chmurze dzięki zapewnieniu dodatkowego poziomu uwierzytelnienia. Chroń swoją firmę i eliminuj potencjalne zagrożenia dzięki funkcji monitorowania zabezpieczeń, alertom oraz raportom opartym na uczeniu maszynowym, które identyfikują niespójne wzorce dostępu.

Presence Health
"For physicians, every second counts. If they need to get into an application right away to view an x-ray, for example, they can do that quickly and securely with Azure Multi-Factor Authentication."

Mike Baran. System Director, Technology, Presence Health

Samoobsługa dostępna dla wszystkich pracowników

Możesz zlecać pracownikom ważne zadania, takie jak resetowanie haseł oraz tworzenie grup i zarządzanie nimi. Usługa Azure AD Premium pozwala na samoobsługowe zmienianie i resetowanie haseł oraz samoobsługowe zarządzanie grupami.

Integracja z usługą Azure Active Directory

Rozszerz usługę Active Directory i inne katalogi lokalne do usługi Azure AD, aby umożliwić logowanie jednokrotne do wszystkich aplikacji opartych na chmurze. Atrybuty użytkowników można automatycznie synchronizować z katalogiem w chmurze ze wszystkich rodzajów katalogów lokalnych.

Uzyskaj skalowalność i umowę SLA klasy przedsiębiorstwa

Wersje Premium usługi Azure AD zapewniają skalę i niezawodność wymagane przez przedsiębiorstwa. To usługa o wysokiej dostępności, która jest hostowana w globalnie rozproszonych centrach danych. Ta usługa każdego dnia obsługuje miliardy uwierzytelnień ponad 200 milionów aktywnych użytkowników i zgodnie z umową SLA zapewnia dostępność na poziomie 99,9%.

Zaawansowana platforma oparta na standardach do zarządzania uwierzytelnianiem i dostępem w chmurze

Usługa Azure AD daje deweloperom efektywną metodę integracji funkcji zarządzania tożsamościami z tworzonymi przez nich aplikacjami. Standardowe protokoły, takie jak Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0), WS-Federation i OpenID Connect, umożliwiają logowanie na wielu różnych platformach, np. .NET, Java, Node.js i PHP. Interfejs API Graph oparty na protokole REST pozwala deweloperom na odczyt i zapis w katalogu z dowolnej platformy. Dzięki obsłudze standardu OAuth 2.0 deweloperzy mogą tworzyć aplikacje mobilne i aplikacje sieci Web zintegrowane z interfejsami API sieci Web firmy Microsoft i partnerów oraz tworzyć własne, bardzo bezpieczne interfejsy API sieci Web. Biblioteki klienckie typu open source są dostępne dla platformy .NET, Sklepu Windows oraz systemów iOS i Android. Ponadto trwają prace nad dodatkowymi bibliotekami.

Przenieś swój katalog na platformę Azure dla usługi Office 365 i nie tylko

Przenieś zarządzanie katalogami firmowymi i tożsamościami do chmury dzięki usłudze Azure AD. Można centralnie zarządzać dostępem pracowników do usług sieci Web firmy Microsoft, takich jak Azure, Office 365, Dynamics CRM Online, Intune, oraz tysięcy działających w chmurze aplikacji firm innych niż Microsoft.

Georgia State University
Georgia State University (GSU) switched to cloud-based Microsoft Office365 and saved $1 million USD in operating costs to better support mobile and remote workers.

Usługa Azure Active Directory obsługuje tysiące wstępnie zintegrowanych aplikacji SaaS umożliwiających logowanie jednokrotne

Box
Box
Salesforce
Salesforce.com
Workday
Workday
Office 365 SharePoint Online
Microsoft Corporation
ServiceNow
ServiceNow

Już dziś utwórz bezpłatnie swój katalog w chmurze

Każdy klient korzystający z platformy Azure ma dostęp do bezpłatnego wystąpienia usługi Azure Active Directory służącego do zarządzania tożsamościami i dostępem do wszystkich usług platformy Azure. Można używać tego katalogu w chmurze lub utworzyć nowy katalog w celu zarządzania dostępem do usługi Office 365 i innych aplikacji SaaS. Zapoznaj się z krótkim opisem usługi Azure Active Directory i zobacz, jak rozpocząć pracę.

Dowiedz się więcej

Seria Piątek z Windows Azure

Zasubskrybuj Piątki z Windows Azure, aby dowiedzieć się, jak tworzyć aplikacje mobilne skalowane w systemie Azure.

Powiązane produkty i usługi

Multi-Factor Authentication

Dodatkowe bezpieczeństwo dla danych i aplikacji bez zwiększania utrudnień dla użytkowników

Azure Active Directory B2C

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Azure Active Directory Domain Services

Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolerów domeny

Ochrona firmy za pomocą usługi Active Directory Premium systemu Azure