App Service

Szybko twórz zaawansowane aplikacje w chmurze dla klientów sieci Web i klientów mobilnych

Twórz zaawansowane aplikacje na dowolną platformę lub urządzenie — jeszcze szybciej niż dotychczas. Korzystaj z jednego zaplecza, które pozwala spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące wydajności, skalowalności, zabezpieczeń i zgodności.

Wysoka produktywność w kontekście tworzenia oprogramowania

Zintegruj usługę Azure App Service z istniejącymi strukturami, językami i narzędziami, aby przyspieszyć opracowywanie rozwiązań. Szybko twórz i wdrażaj zaawansowane aplikacje internetowe, aplikacje mobilne i aplikacje interfejsu API dla pracowników lub klientów oraz zarządzaj nimi przy użyciu pojedynczego zaplecza. Tworzenie opartych na standardach aplikacji sieci Web oraz interfejsów API w językach .NET, Java Node.js, PHP i Python.

W pełni zarządzana platforma i hosting aplikacji

Zespoły DevOps mogą konfigurować usługę App Service z poziomu witryny Azure Portal lub w interfejsie wiersza polecenia, aby spełniać wymagania operacyjne aplikacji. Zunifikowane środowiska do opracowywania i zarządzania eliminują zamieszanie wynikające z używania różnych usług i dostawców, co przekłada się na redukcję nawigacji i nakładu pracy. Osiągnij niezrównaną wydajność pracy deweloperskiej, korzystając z najnowszych rozwiązań, np. ciągłej integracji, debugowania już działającej witryny oraz wiodącego w branży środowiska IDE programu Microsoft Visual Studio. Dostępne są platformy oparte na systemie Windows i Linux.

Aplikacje klasy korporacyjnej

Klasa korporacyjna globalnej sieci centrów danych, bezpieczeństwo i poziom zgodności platformy Azure oznaczają, że możesz tworzyć i hostować aplikacje bez obaw. Twórz aplikacje i automatyzuj procesy biznesowe jeszcze szybciej, korzystając z bogatej oferty wstępnie skompilowanych aplikacji, usług interfejsu API i rozwiązań w portalu Azure Marketplace. Z łatwością wyszukuj wymagane rozwiązania i używaj ich, aby zakończyć dane zadanie, korzystając z dostępu do szerokiego asortymentu składników i usług dostarczanych przez firmę Microsoft, certyfikowanych dostawców i szerszą społeczność deweloperów rozwiązań typu open source.

Odkryj aplikacje usługi App Service

Web Apps

Aplikacje sieci Web z możliwością skalowania

Dowiedz się więcej

Mobile Apps

Tworzenie aplikacji mobilnych dla dowolnego urządzenia

Dowiedz się więcej

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API

Dowiedz się więcej

Logic Apps

Automatyzacja procesów biznesowych

Dowiedz się więcej
Real Madrid

Real Madryt przybliża stadion 450 milionom fanów z całego świata dzięki rozwiązaniu Microsoft Cloud

Klienci, których aplikacje sieci Web działają już w systemie Azure

Powiązane produkty i usługi

Functions

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

Storage

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Rozpocznij

Wykonaj 3 proste kroki, aby zacząć hostować pierwszą aplikację sieci Web na platformie Azure