Pomiń nawigację

App Service

Usługa Azure App Service zapewnia szybsze tworzenie aplikacji dzięki jedynej w swoim rodzaju usłudze w chmurze, która umożliwia szybkie i proste tworzenie gotowych do użycia w przedsiębiorstwie aplikacji sieci Web i mobilnych dla dowolnej platformy i urządzenia oraz wdrażanie ich w skalowalnej i niezawodnej infrastrukturze chmury.

Zapewnianie produktywności i innowacji dla ponad 2 milionów aplikacji i witryn na platformie Azure

Szybko buduj, wdrażaj i skaluj aplikacje internetowe oraz interfejsy API na własnych warunkach. Pracuj z .NET, .NET Core, Node.js, Java, Python, PHP w kontenerach lub działających w systemie Windows lub Linux. Spełniaj rygorystyczne wymagania w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, korzystając z zaufanej, w pełni zarządzanej usługi, która obsługuje ponad 60 miliardów żądań dziennie.

W pełni zarządzana usługa z wbudowaną konserwacją infrastruktury, stosowaniem poprawek zabezpieczeń i skalowaniem

Wbudowana ciągła integracja i ciągłe wdrażanie oraz wdrożenia bez przestojów

Obsługa sieci wirtualnych oraz możliwość uruchamiania w izolowanym i dedykowanym środowisku usługi App Service

Rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i zgodności, w tym SOC i PCI, na potrzeby bezproblemowego wdrażania w chmurze, usłudze Azure Government i środowisku lokalnym

Szybkie tworzenie aplikacji internetowych i interfejsów API w chmurze

 • Obsługiwanie kodu lub kontenera przy użyciu wybranego języka platformy.
 • Włącz na platformie Kubernetes w dowolnym miejscu na platformie Azure, w środowisku lokalnym i w dowolnym klastrze Kubernetes zgodnym z CNCF za pośrednictwem usługi Azure Arc.
 • Zwiększ produktywność deweloperów dzięki ścisłej integracji programu Visual Studio Code i Visual Studio.
 • Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie za pomocą usługi Git, GitHub, GitHub Actions, Atlassian Bitbucket, Azure DevOps, Docker Hub i Azure Container Registry.
 • Zmniejsz czas przestoju i zminimalizuj ryzyko aktualizacji aplikacji, używając miejsca wdrożenia.

Skalowanie aplikacji internetowych w usłudze klasy korporacyjnej

 • Uzyskaj wysoką dostępność dzięki gwarantowanemu umową dotyczącą poziomu usług (SLA) czasowi pracy na poziomie 99,95 procent.
 • Uprość wykonywanie operacji dzięki automatycznej konserwacji platformy i poprawianiu zabezpieczeń.
 • Pomóż chronić aplikacje za pomocą usługi Azure Web Application Firewall i nawiązuj połączenie za pośrednictwem integracji sieci wirtualnej.
 • Wdróż izolowane wystąpienia aplikacji internetowych za pomocą modelu z jedną dzierżawą. Korzystaj ze środowiska App Service Environment w wersji 3, aby wymusić dostęp do sieci poza aplikacjami.
 • Używaj usługi Azure Active Directory i innych popularnych dostawców tożsamości do uwierzytelniania i autoryzowania dostępu do aplikacji.
 • Skaluj globalnie we wszystkich regionach świadczenia platformy Azure.

Wykonaj kolejne kroki w ramach migracji do chmury

Uzyskaj dostęp do szkolenia krok po kroku w zakresie migrowania aplikacji internetowych platformy .NET na platformę Azure.

Obejrzyj wideo z pokazem asystenta migracji

Szybkie tworzenie aplikacji internetowych i interfejsów API w chmurze

Używaj usługi App Service, aby dodać do swojej aplikacji internetowej najlepsze elementy platformy Azure

 • Popraw dostępność dzięki usłudze Azure Cognitive Services, osadzając funkcje czytania tekstu i tłumaczenia mowy.
 • Twórz zawartość łatwą do przeszukiwania za pomocą usług wyszukiwania w chmurze obsługiwanym przez sztuczną inteligencję.
 • Zwiększ użyteczność dzięki usłudze Personalizacja.
 • Szybciej wprowadzaj innowacje przez zarządzanie wszystkimi interfejsami API w jednym miejscu.

Zobacz przykład nowoczesnych architektur aplikacji

Uproszczenie operacji przy użyciu wbudowanego monitorowania

 • Przeprowadzaj inteligentne i interakcyjne rozwiązywanie problemów na żywo za pomocą diagnostyki usługi App Service.
 • Sprawdzaj wydajność i kondycję aplikacji przy użyciu usług Azure Monitor i Application Insights, aby szybciej podejmować decyzje.
 • Twórz widoki użycia zasobów aplikacji w czasie rzeczywistym za pomocą usługi Azure Monitor i konfiguruj alerty, aby otrzymywać powiadomienia o nieoczekiwanych warunkach.
 • Uzyskuj głębszy wgląd w przepływność aplikacji, czas odpowiedzi, zależności podrzędne i trendy błędów przy użyciu usługi Application Insights.

Wiodące w branży zabezpieczenia, które umożliwiają skalowanie globalne

Elastyczne opcje cenowe dopasowane do Twoich potrzeb

Twórz aplikacje internetowe, usługi i interfejsy API RESTful za pomocą usługi Azure App Service — w pełni zarządzanej usługi hostingu internetowego. Szeroka gama planów pomaga zaspokoić potrzeby dowolnej aplikacji, od małych witryn internetowych po globalnie skalowane aplikacje internetowe.

Wystąpienia zarezerwowane oferują oszczędności do 55% w porównaniu z cenami dla płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Ponadto możesz uruchamiać aplikacje internetowe we własnej infrastrukturze Kubernetes (funkcja dostępna w wersji zapoznawczej).

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Szybko oceń istniejącą witrynę internetową lub aplikacje internetowe na potrzeby migracji.

Dokumentacja dla deweloperów, przykładowy kod i zasoby dotyczące tworzenia aplikacji

Szybki start

Tworzenie pierwszej aplikacji internetowej w systemie Windows lub Linux przy użyciu:

Moduły szkoleniowe

Wskazówki krok po kroku dotyczące tworzenia i hostowania aplikacji internetowych z rozwiązania Microsoft Learn:

Tworzenie za pomocą platformy .NET

Usługa App Service jest jedyną zarządzaną usługą utworzoną od podstaw do obsługi obciążeń platformy .NET.

Tworzenie aplikacji platformy ASP.NET na platformie Azure

Poznaj wskazówki krok po kroku dotyczące migrowania aplikacji platformy .NET na platformę Azure

Użyj analizatora przenośności platformy .NET, aby przeanalizować zestawy dla platformy .NET Core

Przekonwertuj swój kod platformy .NET na kod platformy .NET Core przy użyciu wskazówek dotyczących przenoszenia na platformę .NET Core

Zaufanie firm każdej wielkości

Academy of Motion Picture Arts and Sciences

"Nobody understands .NET and SQL Server better than Microsoft, which, through Azure, gave us a robust set of managed services for migrating our legacy applications to the cloud."

Bev Kite, dyrektor ds. systemów informatycznych, Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Akademia Sztuki i Nauk Filmowych

Heineken

"Azure didn't let us down. More than that, it gave us a way to assure senior management that we could support this massive, global campaign."

Lennart Boorsma, kierownik ds. marketingu cyfrowego, Heineken
Heineken

City National Bank

"We've achieved the scalability we needed …. Best of all, we're confident we can deliver the performance and experience our clients expect as we migrate them to a modern web-based service."

Verna Grayce Chao, wiceprezes wykonawczy ds. rozwiązań zarządzania skarbem, City National Bank
City National Bank

Premera Blue Cross

"We use Azure App Service to provide a truly reliable tier for service delivery and fulfillment. It's invaluable."

Henry Larrymore, starszy inżynier ds. chmury, Digital Customer Experience, Premera Blue Cross
Premera Blue Cross

Hendrick Health

"By combining Azure App Service and SQL Database with other Azure PaaS resources, we can now deliver FollowMyHealth solutions and updates to all our customers quickly and reliably—with no disruptive downtime."

Chuck Rice, menedżer ds. tworzenia oprogramowania, Allscripts
Hendrick Health

Chipotle

"Our move to .NET Core, Visual Studio Code, TypeScript, and Azure services worked out just like we had planned. Our new website makes us much more agile in supporting Chipotle's primary mission."

Mike Smith, główny deweloper oprogramowania, Chipotle Mexican Grill
Chipotle

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure App Service

Często zadawane pytania dotyczące usługi App Service

 • Usługa App Service uruchamia aplikacje internetowe i aplikacje interfejsu API na dużą skalę, a jednocześnie bezproblemowo współpracuje z innymi wewnętrznymi i zewnętrznymi rozwiązaniami, aby spełnić wymagania dotyczące rozwiązań aplikacji.
 • Usługa App Service jest dostępna w większości regionów platformy Azure.
 • Cennik usługi App Service jest oparty na warstwach planu z różnymi funkcjami i możliwościami. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz cennik.
 • Gwarantujemy dostępność aplikacji działających w ramach subskrypcji klienta na poziomie 99,95% czasu. Zobacz dodatkowe szczegóły.

Hostowanie pierwszej aplikacji internetowej na platformie Azure

Migrowanie do usługi Azure App Service