App Service

Twórz, wdrażaj i skaluj aplikacje internetowe na w pełni zarządzanej platformie

Wysoka wydajność programowania i operacji IT

Szybko kompiluj, wdrażaj i skaluj aplikacje internetowe utworzone za pomocą popularnych platform, takich jak .NET, .NET Core, Node.js, Java, PHP, Ruby lub Python, w kontenerach lub przeznaczone dla dowolnego systemu operacyjnego. Spełniaj rygorystyczne wymagania dotyczące wydajności, zabezpieczeń i zgodności klasy korporacyjnej dzięki w pełni zarządzanej platformie umożliwiającej wykonywanie zadań operacyjnych oraz zadań monitorowania.

Łatwo twórz zaawansowane aplikacje internetowe i interfejsy API

Korzystaj z popularnych struktur, w tym .NET, .NET Core, Java, Node.js, Python, PHP i Ruby. Wdrażaj je w kontenerach lub jako kod w systemie Linux lub Windows. Korzystaj z w pełni zarządzanej platformy zapewniającej szczegółowe informacje w zakresie zarządzania, monitorowania i działań, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące wydajności, zabezpieczeń i zgodności klasy korporacyjnej. Osiągnij niezrównaną wydajność przy programowaniu, korzystając z zaawansowanych możliwości, takich jak ciągła integracja, debugowanie już działającej witryny oraz środowiska IDE programów Microsoft Visual Studio i Visual Studio Code. Korzystaj ze wstępnie utworzonych aplikacji z witryny Azure Marketplace.

Przejmij kontrolę dzięki w pełni zarządzanej platformie

Uruchamiaj i skaluj swoje aplikacje internetowe w systemie Windows lub Linux, korzystając z w pełni zarządzanej platformy do przeprowadzania konserwacji infrastruktury, równoważenia obciążenia i wykonywania innych zadań. Wdrożenia odbywają się bez przestojów. Połącz swoje aplikacje z bazami danych SQL lub NoSQL na platformie Azure lub we własnym centrum danych. Łatwo dodawaj do aplikacji domeny niestandardowe, certyfikaty SSL, logowanie jednokrotne i integrację z usługą zarządzania tożsamościami. Uzyskaj szczegółowy wgląd w informacje o wydajności i kondycji aplikacji w celu szybszego rozwiązywania problemów.

Hostuj aplikacje bez obaw

Usługa App Service oferuje globalną sieć centrów danych klasy korporacyjnej. Łącz swoje aplikacje internetowe lub mobilne z systemami przedsiębiorstwa lub infrastrukturą SaaS w kilka minut. Zabezpiecz je dzięki integracji z usługą Azure Active Directory (Azure AD) i wdróż je w wybranym środowisku — chmurze publicznej, chmurze prywatnej, sieci wirtualnej, a nawet lokalnie. Łatwo konfiguruj i uruchamiaj aplikacje na dużą skalę w izolowanej, zgodnej i dedykowanej usłudze Azure App Service Environment. Uzyskaj bezpieczniejsze, szybsze połączenia z lokalnymi zasobami firmowymi i innymi zasobami platformy Azure oraz zachowaj szczegółową kontrolę nad ruchem sieciowym.

Przeprowadź migrację aplikacji ASP.NET w czasie liczonym w minutach

Skróć swoją podróż do chmury, migrując aplikacje ASP.NET ze środowiska lokalnego na platformę Azure. Szybko i łatwo oceń, czy Twoja witryna może zostać przeniesiona do usługi App Service.

Przeprowadź migrację w trzech krokach:

  1. Oceń swoją aplikację, stosując skanowanie punktu końcowego.
  2. Pobierz Asystenta migracji.
  3. Migruj swoją aplikację.
Jet.com

Znacząco popraw wydajność swoich aplikacji dzięki rozwiązaniom na platformie Azure

Korzystaj z usługi App Service w połączeniu z innymi popularnymi usługami platformy Azure, aby tworzyć funkcje, które zachwycą Twoich użytkowników końcowych.

  • Dodaj funkcje wyszukiwania, przetwarzania obrazów lub rozpoznawania mowy do swojej aplikacji internetowej w usłudze App Service za pomocą usług Cognitive Services.
  • Skaluj globalnie bazy danych NoSQL lub SQL połączone z Twoją aplikacją internetową w usłudze App Service za pomocą usługi Azure Cosmos DB.
  • Dodaj funkcję lokalizacji, monitorowania ruchu drogowego lub wyznaczania trasy do swojej aplikacji w usłudze App Service za pomocą usługi Azure Maps.
  • Twórz bezserwerowe aplikacje, integrując funkcje aplikacji dzięki możliwościom usług Azure Functions, Logic Apps i API Management.

Odkryj aplikacje usługi App Service

Web Apps

Szybciej twórz i wdrażaj aplikacje internetowe na dużą skalę

Dowiedz się więcej

Web App for Containers

Wdrażanie i uruchamianie konteneryzowanych aplikacji internetowych

Dowiedz się więcej

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API

Dowiedz się więcej

Klienci, których aplikacje sieci Web działają już w systemie Azure

Powiązane produkty i usługi

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Centrum aplikacji programu Visual Studio

Twórz, testuj, wydawaj i monitoruj swoje aplikacje mobilne i klasyczne w sposób ciągły

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Rozpocznij

Wykonaj 3 proste kroki, aby zacząć hostować pierwszą aplikację sieci Web na platformie Azure