Pomiń nawigację

Azure Virtual Desktop

Umożliwianie korzystania z bezpiecznego środowiska pulpitu zdalnego z niemal dowolnego miejsca.

Uzyskuj dostęp do pulpitu i aplikacji z niemal dowolnego miejsca

Skonfigurowanie usługi Azure Virtual Desktop (wcześniej nazywanej Windows Virtual Desktop) do bezpiecznej pracy zdalnej zajmuje kilka minut. Połącz znane funkcje i zgodność systemu Windows 11 z nowym skalowalnym, wielosesyjnym środowiskiem dla użytkowników końcowych i zmniejsz koszty, korzystając z istniejących kwalifikujących się licencji systemu Windows. Zarządzaj kompleksowym wdrożeniem usługi Azure Virtual Desktop wraz z innymi usługami platformy Azure w witrynie Azure Portal.

Dostarczaj pulpity i aplikacje systemu Windows 11 do niemal dowolnego miejsca

Zapewnij pracownikom najlepsze zwirtualizowane środowisko dzięki jedynemu rozwiązaniu w pełni zoptymalizowanemu pod kątem systemu Windows 11 i platformy Microsoft 365.

Wbudowane inteligentne zabezpieczenia

Ułatw zachowanie bezpieczeństwa aplikacji i danych oraz zapewnij zgodność dzięki funkcjom zabezpieczeń, które umożliwiają proaktywne wykrywanie zagrożeń i podejmowanie działań zaradczych.

Wdrażanie i skalowanie w kilka minut

Uprość wdrażanie infrastruktury i zarządzanie nią, a także szybko skaluj odpowiednio do potrzeb biznesowych.

Obniżanie kosztów przy użyciu istniejących licencji

Użyj istniejących kwalifikujących się licencji, aby obniżyć koszty dzięki nowoczesnej infrastrukturze pulpitu wirtualnego opartej na chmurze, i płać tylko za to, czego używasz.

Uzyskuj dostęp do pulpitu i aplikacji systemu Windows 10 oraz Windows 11 z niemal dowolnego miejsca

Zastosuj model typu „przynieś własne urządzenie” (BYOD, Bring your own device) i uzyskaj dostęp do pulpitu i aplikacji przez Internet przy użyciu klienta usługi Azure Virtual Desktop, takiego jak system Windows, Mac, iOS, Android lub klienta z protokołem HTML5. Wybierz odpowiednią maszynę wirtualną platformy Azure, aby zoptymalizować wydajność i wykorzystać przewagę, jaką dają systemy Windows 10 i Windows 11 w wersji wielosesyjnej na platformie Azure w celu uruchomienia wielu współbieżnych sesji użytkowników i oszczędności kosztów.

Wykorzystanie bezproblemowego środowiska aplikacji Microsoft Teams i pakietu Microsoft Office

Zapewnij pracownikom środowisko porównywalne z pulpitem lokalnym lub laptopem — bez względu na to, czy zarządzają skrzynką odbiorczą za pomocą programu Outlook, udostępniają pliki w usłudze OneDrive, czy współpracują z innymi osobami w aplikacji Microsoft Teams.

Ograniczaj koszty

Brak dodatkowych kosztów licencji — usługa Azure Virtual Desktop może być używana z istniejącą kwalifikującą się licencją na użytkownika platformy Microsoft 365 lub systemu Windows.

Zmniejsz koszty infrastruktury, określając odpowiedni rozmiar maszyn wirtualnych i zamykając je, gdy nie są używane. Zwiększ wykorzystanie maszyn wirtualnych za pomocą wielu sesji systemu Windows 10 i Windows 11. Unikaj kosztów z góry i dostosuj wydatki operacyjne do użycia przez firmę.

Zmniejsz obciążenie związane z zarządzaniem, przenosząc całą infrastrukturę pulpitu wirtualnego (VDI) do chmury za pomocą usługi zarządzanej.

Szybkie wdrażanie i skalowanie w witrynie Azure Portal

Witryna Azure Portal to Twoje centrum zarządzania usługą Azure Virtual Desktop. Możesz w niej konfigurować ustawienia sieci, dodawać użytkowników, wdrażać aplikacje klasyczne i włączać zabezpieczenia — a wszystko to za pomocą kilku kliknięć. Skonfiguruj zautomatyzowane skalowanie i wydajnie zarządzaj obrazami za pomocą usługi Azure Shared Image Gallery. Skup się na aplikacjach klasycznych i zasadach, podczas gdy platforma Azure zarządza resztą.

Zobacz cennik usługi Azure Virtual Desktop

Modernizacja infrastruktury pulpitów wirtualnych z oprogramowaniem Citrix lub VMware

Zwiększ zysk z inwestycji i poszerz swoje umiejętności dzięki usłudze Citrix Virtual Apps and Desktop z platformą Azure oraz VMware Horizon Cloud on Microsoft Azure, aby zintegrować usługę Azure Virtual Desktop z istniejącymi środowiskami wirtualizacji pulpitu i aplikacji.

Oprócz obsługi wdrożeń hybrydowych, scentralizowanego zarządzania oraz zaawansowanych narzędzi klienci oprogramowania Citrix i VMware mają możliwość szybkiego wdrażania wielosesyjnych wersji systemów Windows 10 i Windows 11 Enterprise na maszynach wirtualnych platformy Azure.

Wybieranie odpowiedniej opcji dopasowanej do potrzeb bezpiecznej pracy hybrydowej

Azure Virtual Desktop

Elastyczna platforma infrastruktury pulpitów wirtualnych w chmurze (VDI), która bezpiecznie dostarcza pulpity wirtualne i aplikacje zdalne z maksymalną kontrolą

 • Spersonalizowane i wielosesyjne pulpity oraz zdalne przesyłanie strumieniowe aplikacji w systemach Windows 10 i Windows 11
 • Pełna kontrola nad zarządzaniem i wdrażaniem oraz opcje integracji z rozwiązaniami Citrix i VMware
 • Elastyczne ceny na podstawie zużycia

Zoptymalizowany pod kątem elastyczności.

Windows 365

Kompletne rozwiązanie typu oprogramowanie jako usługa (SaaS), które bezpiecznie przesyła strumieniowo spersonalizowane środowisko systemu Windows — wszystkie aplikacje, zawartość i ustawienia — na dowolne urządzenie

 • Spersonalizowane pulpity systemów Windows 10 i Windows 11
 • Zarządzanie i wdrażanie przy użyciu znanych narzędzi klasycznych i umiejętności
 • Przewidywalny cennik dla poszczególnych użytkowników

Zoptymalizowany pod kątem prostoty.

Zdalne przesyłanie strumieniowe aplikacji

Zdalne przesyłanie strumieniowe aplikacji pozwala na uruchomienie aplikacji w Azure i przesłanie jej do zdalnego urządzenia. Korzystając z usługi Azure Virtual Desktop do strumieniowego przesyłania aplikacji, można zapewnić użytkownikom wysoką wydajność i niskie opóźnienia, praktycznie z każdego miejsca i na każdym urządzeniu.

Dostęp do Azure Virtual Desktop jest już dostępny dla zdalnego strumieniowego przesyłania aplikacji w miesięcznych cenach dla poszczególnych użytkowników.

Wprowadzenie do zdalnego przesyłania strumieniowego aplikacji

Przeczytaj omówienie zdalnego przesyłania strumieniowego aplikacji w usłudze Azure Virtual Desktop.

Usługa Azure Virtual Desktop dla branż

Modernizacja zdalnego środowiska pracy i pomoc w jego zabezpieczaniu

Umożliw pracownikom uzyskiwanie dostępu do obciążeń związanych z branżą usług finansowych z niemal dowolnego miejsca niemal z każdego urządzenia, zapewniając zabezpieczenia, zgodność i wydajność klasy korporacyjnej. Dowiedz się więcej o platformie Azure dla usług finansowych.

Szybkie dołączanie i zapewnianie dostępu

Zapewnij dostęp zdalny do firmowych komputerów i aplikacji za pomocą zoptymalizowanego środowiska platformy Microsoft 3651 i usługi Microsoft Teams nowym i obecnym rozproszonym pracownikom z działów finansowych, wykonawcom, partnerom i pracownikom z wielu krajów.

Ulepszanie zarządzania ryzykiem

Bezpiecznie hostuj aplikacje, zapewniaj zarządzany dostęp do danych firmowych pracownikom z wielu krajów i utrzymuj zgodność z kluczowymi przepisami branżowymi, w tym HIPAA, FedRAMP, SOX, SOC 1 i SOC 2.

Optymalizowanie kosztów i infrastruktury

Zwiększaj elastyczność i skalowalność firmy, jednocześnie optymalizując koszty licencji serwera usług pulpitu zdalnego, odświeżania sprzętu, infrastruktury IT i zarządzania.

1Subskrypcja platformy Microsoft 365 jest sprzedawana oddzielnie

Udostępnianie pulpitów wirtualnych i aplikacji pracownikom mobilnym

Zapewnij pracownikom instytucji rządowych możliwość elastycznej pracy i bezpiecznej współpracy z dowolnego miejsca przy zachowaniu najwyższego poziomu zabezpieczeń. Dowiedz się więcej o platformie Azure dla usług instytucji rządowych.

Zapobieganie nieautoryzowanej pracy zdalnej

Zapewnij pracownikom zdalnym bardziej bezpieczny dostęp do aplikacji i komputerów instytucji rządowych. Zaimplementuj bezpieczne, adaptacyjne tożsamości, aby zapewnić odpowiedni poziom dostępu.

Współpraca między agencjami

Umożliw pracownikom instytucji rządowych bardziej bezpieczną współpracę i udostępnianie niezbędnych danych innym agencjom w celu świadczenia lepszych usług dla obywateli.

Zwiększanie bezpieczeństwa i zgodności

Pomóż zachować bezpieczeństwo aplikacji i danych oraz zgodność ze standardem FedRAMP dzięki funkcjom zabezpieczeń, które proaktywnie wykrywają zagrożenia i podejmują działania zaradcze.

Dostęp zdalny z optymalną wydajnością dla obciążeń produkcyjnych

Umożliw pracownikom pierwszej linii i przetwarzającym informacje uruchamianie dowolnego obciążenia inteligentnej produkcji w bardziej bezpieczny sposób z dowolnego miejsca, na dowolnej stacji roboczej oraz przy zachowaniu bezpieczeństwa, zgodności i wydajności klasy korporacyjnej. Dowiedz się więcej o platformie Azure dla branży produkcyjnej.

Uruchamianie niezawodnych obciążeń i aplikacji

Zapewnij zoptymalizowane środowisko platformy Microsoft 365 i usługi Teams z obsługą aplikacji powodujących duże obciążenie takich jak intensywnie korzystających z procesora GPU aplikacji 3D służących do projektowania (np. modeli 3D cyfrowych reprezentacji bliźniaczych) oraz aplikacji dla zespołów inżynierów (np. AutoCAD).

Redukcja kosztów i złożoności

Optymalizuj koszty, zmniejszając wydatki na licencje, infrastrukturę IT, wdrażanie odświeżonego sprzętu i konserwację infrastruktury pulpitów wirtualnych. Uprość zarządzanie zasobami IT i łatwo dołączaj nowych użytkowników przy minimalnym nakładzie pracy.

Zwiększanie bezpieczeństwa i skalowalności

Pomóż chronić dane firmowe i finansowe za pomocą wbudowanych inteligentnych zabezpieczeń. Natychmiast dodawaj lub usuwaj wystąpienia, aby skalować ich liczbę w zależności od zmieniających się potrzeb firmy.

Dostęp do aplikacji i komputerów sprzedaży detalicznej z dowolnego miejsca

Umożliw pracownikom handlu detalicznego i pracownikom pierwszej linii pracę z dowolnego miejsca, jednocześnie zapewniając im zwiększoną funkcjonalność, bezproblemowy dostęp i najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia. Dowiedz się więcej o platformie Azure dla handlu detalicznego.

Zapewnianie większych możliwości globalnie rozproszonym pracownikom

Zapewnij zdalnym pracownikom biura, sklepu i centrum telefonicznej obsługi klienta bezpieczniejszy dostęp do zasobów firmy. Szybko dołączaj nowych pracowników bez wydatków i opóźnień związanych z wysyłką urządzeń firmowych.

Poprawianie bezpieczeństwa i ochrony prywatności danych

Zwiększ bezpieczeństwo aplikacji i danych, zapewnij zgodność ze standardami PCI i chroń dane o płatnościach klientów przy użyciu wbudowanych inteligentnych zabezpieczeń.

Redukcja kosztów i złożoności

Obniż koszty infrastruktury, licencji, sprzętu, wdrażania i zarządzania, płacąc tylko za używane zasoby.

Zabezpieczanie i modernizacja dostępu do aplikacji i danych opieki zdrowotnej

Umożliw zespołom opiekuńczym pracę zdalną bez obniżania jakości świadczenia opieki. Pomóż zapewnić bezpieczeństwo danych dotyczących zdrowia przy zachowaniu zgodności ze zmieniającymi się przepisami z zakresu opieki zdrowotnej. Dowiedz się więcej o platformie Azure dla opieki zdrowotnej.

Zapewnianie ciągłości biznesowej

Przyspieszaj wprowadzanie rozwiązań wspierających pracowników zdalnych i zapewnij ciągłość działania najważniejszych usług. Uzyskaj elastyczne możliwości dostarczania nowych produktów i usług pacjentom oraz zespołom opiekuńczym.

Modernizacja świadczenia opieki zdrowotnej

Zapewnij maszyny wirtualne z procesorami GPU i przeprowadzające obliczenia o wysokiej wydajności na potrzeby analiz klinicznych, obciążeń związanych z genomiką i tworzenia aplikacji. Uprość dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej dzięki zoptymalizowanemu środowisku użytkownika końcowego i zmniejszonym opóźnieniom, aby zapewnić pacjentom optymalną opiekę.

Pomoc w zachowaniu bezpieczeństwa i zgodności

Bezpiecznie hostuj aplikacje opieki zdrowotnej dla partnerów, wykonawców i zdalnych pracowników biurowych, zachowując zgodność z certyfikatami HIPAA i FedRAMP. Zapobiegaj kradzieży chronionych informacji zdrowotnych, patentów, technologii i danych testowych przy użyciu wbudowanych inteligentnych zabezpieczeń.

Dlaczego warto zaufać usłudze Azure Virtual Desktop?

Wbudowane zabezpieczenia

 • Pomóż zabezpieczyć dane dotyczące pracowników i firmy, przechowując je na platformie Azure zamiast na pulpitach lokalnych.
 • Skorzystaj z ofert usług zabezpieczeń platformy Azure, takich jak Azure Firewall, Azure Security Center, Azure Sentinel i Microsoft Defender dla punktu końcowego, aby uzyskać kompleksowe zabezpieczenia od punktu końcowego do aplikacji.

Dynamiczne aparaty zasad

 • Użyj dostępu warunkowego do zarządzania zagrożeniami, zanim nadasz użytkownikom dostęp do środowiska usługi Azure Virtual Desktop.
 • Skonfiguruj uwierzytelnianie wieloskładnikowe w celu bezpiecznego logowania.
 • Chroń infrastrukturę platformy Azure, włączając kontrolę dostępu na podstawie ról (RBAC) i wykrywaj zagrożenia za pomocą usługi Azure Security Center.

Zgodność

 • Czerp korzyści związane z certyfikatami zgodności usługi Azure Virtual Desktop, w tym certyfikatami ISO 27001 27018 i 27701, a także PCI, FedRAMP High for Commercial, HIPAA i nie tylko.

Dowiedz się więcej o cenach usługi Azure Virtual Desktop

Zoptymalizuj koszty przy użyciu istniejących kwalifikujących się licencji platformy Microsoft 365 lub systemu Windows i korzystaj z obsługi systemów Windows 10 i Windows 11 w wersji wielosesyjnej na platformie Azure, aby zmniejszyć koszty infrastruktury.

Klienci korzystający z usługi Azure Virtual Desktop

Szpitale skracają czas zarządzania urządzeniami o 60% oraz umożliwiają pracę zdalną w czasie krótszym niż cztery tygodnie

"With Azure Virtual Desktop, it's all done for us in the cloud. Devices automatically get the latest and greatest updates, and we don't have to worry about it. Before, we were patching computers daily."

Morne Beck, dyrektor naczelny IT, Ashford and St. Peter's Hospitals NHS Foundation Trust
NHS

Zbieranie historii: Cztery uniwersytety w Russell Group umożliwiają zdalne nauczanie dzięki usłudze Azure Virtual Desktop

"Previously, people had to come on campus to access computing power. Now, to get that same level of service, all they need is Azure Virtual Desktop and a device with a web browser."

Richard Goddard, dyrektor ds. operacji technologicznych, Newcastle University
The Russell Group

Często zadawane pytania na temat usługi Azure Virtual Desktop

 • Infrastruktura pulpitów wirtualnych obejmująca brokera, bramę, moduł równoważenia obciążenia i diagnostykę jest zarządzana przez usługę Azure Virtual Desktop.

  Ty musisz się skupić tylko na pulpicie wirtualnym i aplikacjach oraz wszelkich zasadach potrzebnych do zachowania ładu.

 • Usługa Azure Virtual Desktop obsługuje system Windows 10 w wersji wielosesyjnej, system Windows 10 w wersji jednosesyjnej, system Windows 7 w wersji jednosesyjnej, system Windows Server 2012 R2 oraz nowsze systemy operacyjne.
 • Partnerzy, tacy jak Citrix i VMware, wdrażają i integrują możliwości usługi Azure Virtual Desktop oraz tworzą na ich podstawie własne rozwiązania. Dostawcy rozwiązań w chmurze firmy Microsoft oferują usługę Azure Virtual Desktop swoim klientom. Dostawcy oprogramowania i usług oferują ukierunkowane rozwiązania w witrynie Azure Marketplace.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure