Windows Virtual Desktop

Najlepsze środowisko pulpitu wirtualnego dostępne na platformie Azure

Wdrażanie i skalowanie zwirtualizowanych pulpitów oraz aplikacji systemu Windows na platformie Azure

Usługa Windows Virtual Desktop to kompleksowa usługa w chmurze do wirtualizacji pulpitów i aplikacji. To jedyna infrastruktura pulpitu wirtualnego, która dostarcza uproszczone zarządzanie, wielosesyjny system Windows 10, optymalizacje dla usługi Office 365 ProPlus i obsługę środowisk Usług pulpitu zdalnego. W kilka minut wdrażaj i skaluj swoje pulpity oraz aplikacje systemu Windows na platformie Azure i korzystaj z wbudowanych funkcji zabezpieczeń oraz zgodności.

Bezpieczniejsze i wydajne środowisko pulpitów wirtualnych na platformie Azure dzięki platformie Microsoft 365

Wdróż kompletne, inteligentne rozwiązanie, które zwiększa kreatywność i ułatwia wszystkim współpracę. Przejdź na platformę Microsoft 365 i uzyskaj usługę Office 365, system Windows 10 oraz pakiet Enterprise Mobility + Security.

Dowiedz się więcej

Elastyczna migracja do chmury dla usług pulpitu zdalnego

Zoptymalizuj swoje środowisko w chmurze, obniżając przy tym koszty aplikacji i komputerów z systemem Windows Server. Uzyskaj wszystkie narzędzia i zasoby, których potrzebujesz, aby bez obaw migrować swoje aplikacje, dane i infrastrukturę we własnym tempie.

Zapoznaj się z migracją na platformie Azure

Obsługiwane przejście na system Windows 10

Wkrótce zakończy się wsparcie rozszerzone dla systemu Windows 7 — uzyskaj bezpłatne rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla pulpitu wirtualnego systemu Windows 7. Obejmuje to więcej opcji obsługi dla poprzednich wersji aplikacji podczas przechodzenia do systemu Windows 10.

Poznaj szczegóły

Dlaczego warto zaufać usłudze Windows Virtual Desktop?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Azure has more compliance certifications than any other cloud provider. View the comprehensive list.

Elastyczne, skalowalne ceny

Korzystając z usługi Windows Virtual Desktop, płacisz tylko za maszyny wirtualne platformy Azure i magazyn na platformie Azure, z których użytkownicy faktycznie korzystają w trakcie użytkowania usługi. Wybierz opcje wdrażania dopasowane do swoich potrzeb.

Dowiedz się więcej

Szacowanie jakości środowiska użytkownika końcowego

Użyj narzędzie do szacowania, aby zrozumieć jakość środowiska użytkownika końcowego łączącego się z usługą Windows Virtual Desktop. Znajdź swój zalecany region świadczenia usługi Azure, ustal wymagania dotyczące przepustowości i wyświetl kondycję połączenia.

Rozpoczynanie pracy z usługą Windows Virtual Desktop

Get instant access and a $200 credit by signing up for a free Azure account.
Learn how to start using Windows Virtual Desktop, with quickstarts and documentation.
Enhance the service with additional features and products, like security and backup services.

Zasoby

Dokumentacja techniczna i przewodniki Szybki start

Dowiedz się, jak wdrożyć optymalne środowisko, uzyskaj praktyczne informacje i zapoznaj się z opcjami migracji do usługi Windows Virtual Desktop.

Przejdź do dokumentacji

Wideo

Dowiedz się, jak w kilka minut wdrażać i skalować aplikacje i komputery z systemem Windows na platformie Azure, korzystając z wbudowanych funkcji zabezpieczeń oraz zgodności.

Obejrzyj film

Blog i aktualizacje platformy Azure

Read the Azure Blog and subscribe to Azure updates for the latest news and information on Azure products.

Często zadawane pytania na temat usługi Windows Virtual Desktop

  • Usługa Windows Virtual Desktop obsługuje system Windows 10 w wersji wielosesyjnej, system Windows 10 w wersji jednosesyjnej, system Windows 7 w wersji jednosesyjnej i system Windows Server 2012 R2 oraz nowsze systemy operacyjne.
  • Partners such as Citrix and VMware will deploy integrate and build on the Windows Virtual Desktop capabilities. Microsoft Cloud Solution Providers will offer Windows Virtual Desktop to their customers. Software and service providers will offer targeted solutions in the Azure Marketplace. Find a partner on the Microsoft Partner page.
  • Access Windows 10 Enterprise and Windows 7 Enterprise at no additional cost if you have an eligible Windows 10 Enterprise or Microsoft 365 license. Access desktops powered by Windows Server Remote Desktop Services at no additional cost if you’re an eligible Microsoft Remote Desktop Services (RDS) Client Access License (CAL) customer. You pay only for the Azure compute, storage, and networking associated with the virtual machines you use in your environment. Take advantage of options such as one-year or three-year Azure Reserved Virtual Machine Instances, which can save you up to 72 percent versus pay-as-you-go pricing. Reserved Virtual Machine Instances are flexible and can easily be exchanged or returned.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure