Windows Virtual Desktop

Włączanie bezpiecznego środowiska pulpitu zdalnego z dowolnego miejsca

Uzyskuj dostęp do pulpitu i aplikacji z dowolnego miejsca

Skonfigurowanie usługi Windows Virtual Desktop do bezpiecznej pracy zdalnej zajmuje kilka minut. Połącz znane funkcje i zgodność systemu Windows 10 z nowym skalowalnym, wielosesyjnym środowiskiem dla użytkowników końcowych i zmniejsz koszty, korzystając z tych samych licencji systemu Windows. Zarządzaj kompleksowym wdrożeniem usługi Windows Virtual Desktop wraz z innymi usługami platformy Azure w witrynie Azure Portal.

Uruchamiaj pulpity nawigacyjne systemu Windows 10 na dowolnym urządzeniu w dowolnym miejscu

Zapewnij pracownikom najlepsze zwirtualizowane środowisko dzięki jedynemu rozwiązaniu w pełni zoptymalizowanemu pod kątem systemu Windows 10 i usługi Office 365.

Wbudowane inteligentne zabezpieczenia

Zachowaj bezpieczeństwo aplikacji i danych oraz zapewnij zgodność dzięki funkcjom zabezpieczeń, które umożliwiają proaktywne wykrywanie zagrożeń i podejmowanie działań zaradczych.

Wdrażanie i skalowanie w kilka minut

Uprość wdrażanie infrastruktury i zarządzanie nią, a także szybko skaluj odpowiednio do potrzeb biznesowych.

Obniżanie kosztów przy użyciu istniejących licencji

Użyj istniejących licencji, aby zmniejszyć koszty dzięki nowoczesnej infrastrukturze pulpitu wirtualnego opartej na chmurze, i płać tylko za to, czego używasz.

Uzyskaj dostęp do pulpitu i aplikacji systemu Windows 10 z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu.

Bez względu na typ urządzenia (Windows, iOS, Android, Mac czy też inne urządzenie z klientem internetowym z protokołem HTML5) możesz zastosować model typu „przynieś własne urządzenie” (bring-your-own-device, BYOD) i zdalnie połączyć się ze środowiskiem firmowym za pomocą usługi Windows Virtual Desktop. Działy IT mogą wybrać dowolną maszynę wirtualną platformy Azure, która spełnia potrzeby ich zespołu i wykorzystać przewagę, jaką daje system Windows 10 w wersji wielosesyjnej oferowany wyłącznie na platformie Azure. W wielosesyjnej wersji systemu Windows 10 możesz bez trudu uruchamiać wiele współbieżnych interaktywnych sesji z użytkownikami w ramach tego samego wdrożenia i zyskać większe oszczędności.

Wykorzystanie bezproblemowego środowiska aplikacji Microsoft Teams i pakietu Microsoft Office

Zapewnij pracownikom środowisko porównywalne z pulpitem lokalnym lub laptopem — bez względu na to, czy zarządzasz skrzynką odbiorczą za pomocą programu Outlook, udostępniasz pliki w usłudze OneDrive, czy współpracujesz z innymi osobami podczas spotkań w aplikacji Microsoft Teams.

Ogranicz koszty

Brak dodatkowych kosztów licencyjnych — usługa Windows Virtual Desktop jest bezpłatna i może być używana wraz z istniejącą licencją platformy Microsoft 365 lub licencją systemu Windows na użytkownika.

Zmniejsz koszty związane z infrastrukturą poprzez wybór właściwego rozmiaru maszyn wirtualnych i zamykanie nieużywanych maszyn wirtualnych. Zwiększ wykorzystanie maszyn wirtualnych dzięki wielosesyjnej wersji systemu Windows 10. Unikaj ponoszenia kosztów z góry i dostosuj wydatki operacyjne do działalności swojej firmy.

Zmniejsz narzut związany z zarządzaniem, przenosząc całą infrastrukturę VDI do usługi zarządzanej w chmurze.

Szybkie wdrażanie i skalowanie w witrynie Azure Portal

Witryna Azure Portal to Twoje centrum zarządzania usługą Windows Virtual Desktop. Możesz w niej konfigurować sieć, wdrażać pulpit i włączać zabezpieczenia — a wszystko to za pomocą kilku kliknięć. Skonfiguruj zautomatyzowane skalowanie za pomocą usługi Logic Apps i wydajnie zarządzaj obrazami w galerii obrazów platformy Azure. Ty możesz skupić się na aplikacjach klasycznych i zasadach, a platforma Azure zajmie się resztą.

Zobacz cennik usługi Windows Virtual Desktop

Modernizacja infrastruktury pulpitów wirtualnych z oprogramowaniem Citrix lub VMWare

Zwiększ zysk z inwestycji i poszerz swoje umiejętności dzięki usłudze Citrix Virtual Apps and Desktop oraz VMware Horizon Cloud na platformie Azure, aby zintegrować usługę Windows Virtual Desktop z istniejącymi środowiskami wirtualizacji pulpitu i aplikacji.

Oprócz obsługi wdrożeń hybrydowych, scentralizowanego zarządzania oraz zaawansowanych narzędzi klienci oprogramowania Citrix i VMware mają do dyspozycji szybkie wdrażanie wielosesyjnej wersji systemu Windows 10 Enterprise na maszynach wirtualnych platformy Azure.

Dowiedz się więcej na temat usług Citrix Virtual Apps and Desktop oraz VMware Horizon Cloud na platformie Microsoft Azure.

Dlaczego warto zaufać usłudze Windows Virtual Desktop?

Wbudowane zabezpieczenia

 • Bezpiecznie przechowuj wszystkie dane dotyczące pracowników i firmy na platformie Azure zamiast na pulpitach lokalnych
 • Skorzystaj z oferty usług zabezpieczeń platformy Azure, takich jak Azure Firewall, Azure Security Center, Azure Sentinel i Microsoft Defender ATP, aby uzyskać kompleksowe zabezpieczenia od punktu końcowego do aplikacji

Dynamiczne aparaty zasad

 • Użyj dostępu warunkowego do zarządzania zagrożeniami, zanim nadasz użytkownikom dostęp do środowiska usługi Windows Virtual Desktop
 • Skonfiguruj uwierzytelnianie wieloskładnikowe do celów bezpiecznego logowania
 • Chroń infrastrukturę platformy Azure, włączając kontrolę dostępu na podstawie ról (RBAC) i wykrywaj zagrożenia za pomocą usługi Azure Security Center

Zgodność

 • Czerp korzyści związane z certyfikatami zgodności usługi Windows Virtual Desktop, w tym certyfikatami ISO 27001 27018 i 27701, a także PCI, FedRAMP High for Commercial i HIPAA

Ogranicz koszty dzięki usłudze Windows Virtual Desktop

Usługa Windows Virtual Desktop jest bezpłatna i może być używana wraz z istniejącą licencją platformy Microsoft 365 lub licencją systemu Windows na użytkownika. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów licencji.

Zmniejsz narzut związany z infrastrukturą i operacjami IT, przenosząc całą infrastrukturę VDI do usługi zarządzanej w chmurze.

Klienci korzystający z usługi Windows Virtual Desktop

Utrzymaj działanie kluczowych usług podczas pandemii COVID-19 dzięki rozwiązaniom do pracy zdalnej

"Windows Virtual Desktop provides more flexibility for the agency, more availability in case of disaster recovery, and security capabilities like encryption all the way down to the kernel, that we couldn't get from other solutions."

Dwamelle McGill: inżynier systemów, biuro skarbnika stanu Georgia
Georgia Office of the State Treasurer

Jak firma Beiersdorf Shared Services zredukowała koszty obsługi IT o połowę

"What Microsoft has developed here is simply phenomenal! Windows Virtual Desktop serves so many use cases and is very close to the end user. We were able to achieve maximum success with the project."

Sebastian Meyer: globalny właściciel usługi ds. nowoczesnych technologii dla klienta, Beiersdorf Shared Services
Beiersdorf Shared Services

Nowojorski Wydział Ochrony Środowiska łączy pracowników

"Our help desk was going crazy. Windows Virtual Desktop helped us connect employees without a company laptop use their own devices and still have the full desktop experience."

Farhan Abdullah, dyrektor ds. IT, nowojorski Wydział Ochrony Środowiska
ICERTIS

Aktualizacje, wpisy w blogu i ogłoszenia dotyczące usługi Windows Virtual Desktop

Często zadawane pytania na temat produktu Windows Virtual Desktop

 • Infrastruktura pulpitów wirtualnych obejmująca brokera, bramę, moduł równoważenia obciążenia, diagnostykę i inne elementy jest zarządzana przez usługę Windows Virtual Desktop.

  Ty musisz się skupić tylko na pulpicie wirtualnym i aplikacjach oraz wszelkich zasadach potrzebnych do zachowania ładu.

 • Usługa Windows Virtual Desktop obsługuje system Windows 10 w wersji wielosesyjnej, system Windows 10 w wersji jednosesyjnej, system Windows 7 w wersji jednosesyjnej i system Windows Server 2012 R2 oraz nowsze systemy operacyjne.
 • Partnerzy, tacy jak Citrix i VMware, będą głęboko integrować możliwości usługi Windows Virtual Desktop i tworzyć na ich podstawie własne rozwiązania. Dostawcy rozwiązań w chmurze firmy Microsoft będą oferować usługę Windows Virtual Desktop swoim klientom. Dostawcy oprogramowania i usług będą oferować ukierunkowane rozwiązania w witrynie Azure Marketplace.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure