Pomiń nawigację

Usługa Azure Defender

Ochrona obciążeń w chmurze hybrydowej

Ochrona obciążeń chmury hybrydowej przed zagrożeniami

Zapewnij ochronę i bezpieczeństwo obciążeń na platformie Azure i w chmurze hybrydowej za pomocą usługi Azure Defender zintegrowanej z usługą Azure Security Center. Rozszerzone funkcje wykrywania i reagowania (XDR) pozwalają odpierać zagrożenia, takie jak ataki siłowe z użyciem protokołu Remote Desktop Protocol (RDP) i wstrzyknięcia kodu SQL. Usprawnij zabezpieczenia dzięki sztucznej inteligencji i automatyzacji.

Ochrona danych hybrydowych hostowanych na platformie Azure, w środowisku lokalnym lub w innych chmurach oraz wykrywanie nietypowych prób dostępu do usługi Azure Storage

Skanuj obrazy kontenerów w usłudze Azure Container Registry w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach. Chroń wystąpienia usługi Azure Kubernetes Service

Zabezpieczanie serwerów i klientów z systemem Windows oraz ochrona serwerów z systemem Linux. Ocena luk w zabezpieczeniach aplikacji na maszynach wirtualnych

Monitorowanie stanu zabezpieczeń obciążeń chmury hybrydowej za pomocą jednej konsoli. Rozszerzanie ochrony na obciążenia spoza platformy Azure za pomocą usługi Azure Arc

Gwarancja ochrony zasobów platformy Azure

Chroń swoje dane na maszynach wirtualnych platformy Azure, w środowisku lokalnym i w innych chmurach. Wykrywaj nietypowe próby dostępu do kont magazynu i przekazywania złośliwego oprogramowania do usługi Azure Storage. Skanuj obrazy kontenerów w usłudze Azure Container Registry w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach. Chroń wystąpienia usługi Azure Kubernetes Service. Zabezpieczaj serwery i klientów z systemem Windows za pomocą usługi Microsoft Defender dla punktów końcowych (serwerów), a także chroń serwery z systemem Linux za pomocą analizy zachowań. Oceniaj luki w zabezpieczeniach aplikacji na maszynach wirtualnych za pomocą wbudowanej funkcji oceny luk w zabezpieczeniach.

Ochrona obciążenia w chmurze hybrydowej

Zarządzaj zabezpieczeniami wszystkich obciążeń serwera działających lokalnie, na platformie Azure i na innych platformach w chmurze za pomocą jednej konsoli. Skorzystaj z usługi Azure Arc, aby rozszerzyć pokrycie obciążeń spoza platformy Azure, i z usługi Azure Security Center, aby uzyskać błyskawiczny wgląd w problemy z zabezpieczeniami wpływające na Twoje obciążenia hybrydowe. Chroń cały swój majątek SQL przy użyciu usługi Azure Defender hostowanej na maszynach wirtualnych platformy Azure w środowisku lokalnym lub w innych chmurach. Zabezpieczaj niezarządzane urządzenia IoT i OT/ICS przy użyciu funkcji monitorowania bez agenta wdrożonej w środowisku lokalnym lub w chmurze.

Usprawnianie zabezpieczeń dzięki sztucznej inteligencji i automatyzacji

Pozwól członkom swojego zespołu skoncentrować się na tym, co najważniejsze. Wykrywaj zagrożenia w rozwiązaniach IaaS (infrastruktura jako usługa) i PaaS (platforma jako usługa) za pomocą zaawansowanej analizy. Wykorzystuj wbudowaną analizę behawioralną i uczenie maszynowe do identyfikowania ataków i luk typu zero day. Monitoruj sieci, maszyny i usługi w chmurze pod kątem znanych wzorców ataków i działań po naruszeniu zabezpieczeń. Łącz się z istniejącymi narzędziami i procesami, takimi jak Azure Sentinel i innymi rozwiązaniami SIEM (zarządzanie informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń), lub integruj się z rozwiązaniami partnera w zakresie zabezpieczeń.

Dlaczego warto wybrać platformę Azure dla bezpieczeństwa?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Defender

Wypróbuj usługę Azure Defender bezpłatnie przez 30 dni. Po tym okresie będzie naliczana opłata w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem wybranej ochrony obciążeń.

Dokumentacja, szkolenia i zasoby

Często zadawane pytania na temat produktu Usługa Azure Defender

  • Usługa Azure Defender to wbudowane narzędzie, które zapewnia ochronę przed zagrożeniami dla obciążeń działających na platformie Azure, w środowisku lokalnym i w innych chmurach. Integracja z usługą Azure Security Center umożliwia usłudze Azure Defender ochronę danych hybrydowych, usługi natywnych dla chmury i serwerów. Ta usługa integruje się z istniejącymi przepływami pracy zabezpieczeń, takimi jak rozwiązania SIEM i większość rozwiązań do analizy zagrożeń firmy Microsoft, aby usprawnić łagodzenie zagrożeń.
  • Dostęp do usługi Azure Defender można uzyskać za pomocą pulpitu nawigacyjnego usługi Azure Security Center.
  • Nie. Usługa Azure Security Center umożliwia zarządzanie poziomem zabezpieczeń w chmurze (wskaźnik bezpieczeństwa), a także chroni przed zagrożeniami dzięki integracji z usługą Azure Defender.
  • Microsoft Defender to wiodące rozwiązanie rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR) firmy Microsoft do ochrony przed zagrożeniami składające się z dwóch produktów: Microsoft 365 Defender i Azure Defender. Usługa Azure Defender udostępnia funkcję XDR dla platformy Azure i środowisk hybrydowych. Usługa Microsoft 365 Defender pomaga zatrzymywać ataki rozprzestrzeniające się między usługami Microsoft 365 i automatycznie naprawia zaatakowane zasoby.

Włącz usługę Azure Defender, aby rozpocząć ochronę zasobów chmury hybrydowej