Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Opcja hostowania statycznych jednostronicowych aplikacji internetowych jest teraz dostępna w usłudze App Service w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Statyczne aplikacje internetowe to idealne rozwiązanie zarówno dla statycznych generatorów witryn, takich jak Hugo, Jekyll i Hexo, jak i deweloperów korzystających ze struktur takich jak Angular, Vue i React, szukających prostego interfejsu do wdrożenia zasobów w chmurze potrzebnych w przypadku aplikacji jednostronicowej. Możesz wdrażać kod źródłowy bezpośrednio z repozytorium GitHub albo aprowizować usługę statycznych aplikacji internetowych w witrynie Azure Portal lub za pomocą interfejsu wiersza polecenia, a następnie wybrać repozytorium GitHub, w którym przechowywany jest kod źródłowy aplikacji.  

Statyczne aplikacje internetowe oferują bezproblemowe środowisko deweloperskie dzięki rozszerzeniu programu Visual Studio Code do programowania lokalnego, pełną analizę repozytorium oraz natywne przepływy pracy repozytorium GitHub dla ciągłej integracji/ciągłego wdrażania. Deweloperzy mogą po prostu połączyć się z repozytorium kodu źródłowego i wdrożyć skalowalną aplikację internetową na platformie hostingu internetowego platformy Azure, aby uzyskać następujące korzyści:

  • W pełni zarządzana globalna dystrybucja zawartości statycznej.
  • Automatyczne skalowanie bezserwerowych interfejsów API, umożliwiające dynamiczne skalowanie na podstawie zapotrzebowania.
  • Zoptymalizowane i ujednolicone zarządzanie cyklem życia aplikacji.
  • Konfigurowanie domen niestandardowych.
  • Zintegrowane uwierzytelnianie i autoryzacja.

Głęboka integracja z repozytorium GitHub umożliwia również automatyczne aprowizowanie środowisk przedprodukcyjnych w celu sprawdzania zmian przed połączeniem z gałęzią produkcyjną.

Aby uzyskać więcej informacji na temat statycznych aplikacji internetowych, zapoznaj się z przewodnikiem Szybki start, w którym omówiono sposób łączenia z repozytorium i wdrażania aplikacji w kilka minut.

Bardziej szczegółowe informacje są również dostępne na stronach dokumentacji.

  • App Service
  • Features
  • Services

Powiązane produkty