Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Obsługa usługi Azure Private Link i zapory w usłudze Azure Container Registry jest już dostępna

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Dzięki usłudze Private Link punktom końcowym rejestru przypisywane są prywatne adresy IP i cały ruch jest kierowany wewnątrz sieci wirtualnej zdefiniowanej przez klienta. Obsługa sieci prywatnych była jednym z najczęstszych życzeń klientów. Pozwala klientom korzystać z funkcji zarządzania rejestrem na platformie Azure, a jednocześnie ściśle kontrolować ruch przychodzący i wychodzący w sieci.

Zapora ruchu przychodzącego umożliwia klientom także skonfigurowanie usługi Azure Container Registry pod kątem zezwalania na dostęp tylko z określonych publicznych adresów IP lub zakresów adresów IP.

Dowiedz się więcej na temat zapory ruchu przychodzącego

Dowiedz się więcej na temat obsługi usługi Private Link

  • Azure Container Registry
  • Features

Powiązane produkty