Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa wtyczki Azure Container Networking Interface dla kontenerów systemu Windows w usłudze Azure Stack Hub już niedługo będzie dostępna w prywatnej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Kontenery systemu Windows oraz wtyczka Azure Container Networking Interface w klastrach usługi Kubernetes wdrożonych za pomocą usługi AKS Engine będą wkrótce dostępne w prywatnej wersji zapoznawczej.

Wtyczka Azure Container Networking Interface umożliwia wdrażanie własnych klastrów Kubernetes i zarządzanie nimi dzięki domyślnym natywnym funkcjom sieci platformy Azure. Ta wersja, będąca aktualizacją usługi Azure Kubernetes Service Engine, rozszerza funkcje klastrów Kubernetes w usłudze Azure Stack Hub.

Dowiedz się więcej

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Azure Stack Hub
  • Compliance