Przejdź do głównej zawartości
W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Dostawca zasobów usługi Azure Kubernetes Service (AKS) w usłudze Azure Stack w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Prywatna wersja zapoznawcza usługi Azure Kubernetes Service (AKS) w infrastrukturze Azure Stack Hub jest już dostępna. Ta sama usługa, z której obecnie można korzystać na platformie Azure, będzie dostępna w infrastrukturze Azure Stack Hub. To umożliwi zarządzanie klastrami Kubernetes w taki sam sposób, jak robisz to obecnie na platformie Azure. Dostępne będzie takie samo środowisko użytkownika, interfejs wiersza polecenia oraz interfejs API.

Dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z prywatnej wersji zapoznawczej

  • Azure Stack Hub
  • Features

Powiązane produkty