Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ulepszenia zabezpieczeń przedsiębiorstwa w usłudze Azure HDInsight

Data opublikowania: 19 maja, 2020

W usłudze Azure HDInsight są dostępne trzy nowe ulepszenia funkcji zabezpieczeń.

Korzystanie z kluczy zarządzanych przez klienta za pośrednictwem rozwiązania Azure Key Vault, co umożliwia szyfrowanie przechowywanych danych w różnych typach klastrów. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu włączania tej funkcji, zapoznaj się z dokumentacją.

Wybór minimalnej wersji protokołu TLS podczas tworzenia klastrów, co umożliwia wymuszanie korzystania z wersji TLS 1.2 lub nowszej. Aby ustawić wersję protokołu TLS, wykonaj czynności opisane w dokumentacji.

Włączanie uwierzytelniania wieloskładnikowego dla użytkowników uzyskujących dostęp do rozwiązania Apache Ambari w klastrach usługi HDinsight za pomocą brokera tożsamości usługi HDInsight, dostępnego teraz w wersji zapoznawczej. Broker tożsamości usługi HDInsight umożliwia dodanie obsługi nowoczesnych metod uwierzytelniania do bramy i pozwala klientom obsługującym protokół OAuth na uwierzytelnianie w klastrze bez użycia hasła. Aby włączyć brokera tożsamości usługi HDInsight i uaktualnić niestandardowe aplikacje klienckie, zapoznaj się z instrukcjami w dokumentacji.

Dowiedz się więcej na temat brokera tożsamości usługi HDInsight

Dowiedz się więcej o protokole TLS

Dowiedz się więcej o szyfrowaniu dysków za pomocą klucza

  • HDInsight
  • Features
  • Security

Powiązane produkty